Mattilsynet

Mistanke om skrantesjuke i Møre og Romsdal

Del
Mattilsynet har mottatt et varsel fra Veterinærinstituttet om at en hjort felt under jakt i Møre og Romsdal kan ha vært smittet av skrantesjuke. Endelig prøveresultat er ventet i uke 44.

-Dette er bekymringsfullt. Til nå har vi kun funnet smitten på villrein i Nordfjella og på elg i Trøndelag. Basert på den kunnskapen vi har i dag er vi i gang med å sanere ut villreinstammen for å kunne ha en bærekraftig villreinstamme der i fremtiden.

Det er for tidlig å si noe om hvilken variant av skrantesjuke det dreier seg om, og hvilke konsekvenser et eventuelt positivt prøvesvar får, det må vi komme tilbake til, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet.

Oppdatering 26.10.17: Hjorten er nå bekreftet positiv. Videre testing foregår og vil avdekke hvilken type skrantesjuke det er snakk om. Resultatet er ventet i uke 44.

Strakstiltak

Som et strakstiltak trapper vi umiddelbart opp kartleggingen av hjortedyr i dette området. Det er viktig å få mer kunnskap om situasjonen i Møre og Romsdal. Vi ber nå den faglige ekspertisen ved forskningsinstitusjoner og universiteter om vurderinger og alternativer videre, sier Baalsrud.

Hjorten var en gammel kolle, og hadde ingen synlige symptomer på sykdommen. Hjorten ble skutt i Gjemnes kommune. Mattilsynet samler nå inn skinn,skrott og slakterester fra dyret for videre analyser hos Veterinærinstituttet. Et endelig prøvesvar ventes i uke 44, og frem til da vil vi vurdere hvilke konsekvenser det kan få, og hvilke alternativer vi har.

 Hittil i år er det testet 13780 dyr for skrantesjuke i hele landet.

Nøkkelord

Kontakter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye