Statens vegvesen

16 drepte i trafikken i september: Mange døde på MC

Del

Dødstallene for septembertrafikken er høye, og vi har «tatt igjen» fjoråret. 16 døde på veiene i september i år mot 2 i fjor. 5 av de drepte døde i MC - ulykker.

Så langt i år er 70 personer drept i trafikken i Norge. 4 flere enn i tilsvarende periode i fjor.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av dødsulykkene.

MC ulykker dominerer

Det var fem menn i alderen 25 – 46 år som døde i MC ulykker i september i år, og fire av dem døde i utforkjøringer.

– Motorsyklister er sårbare og spesielt utsatt for alvorlige ulykker, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. – Etter en MC-sesong med færre drepte enn tidligere år ved inngangen til september, har vi hatt nesten like mange slike ulykker i september som i resten av året. – Allikevel er det fortsatt færre drepte på MC i år enn på samme tid i fjor. Så langt i år er 12 personer døde i MC ulykker i Norge, mot fjorårets 16 på samme tidspunkt.

– Vi går inn i mørketiden med glatte veier, mye regn og snart frost og snø mange steder. Sikkerhetsmarginene er mindre enn ellers, og dette må trafikantene ta hensyn til. Det tenker jeg særlig er viktig å merke seg for de som fortsatt kjører motorsykkel utover høsten, sier Ranes. 

Mange drepte i Viken

En tredel (5) av alle ulykkene i september skjedde i Viken fylke, og alle de som døde var menn.

Agder, Innlandet, Rogaland og Trøndelag hadde to trafikkdrepte, mens det var én i hvert av fylkene Nordland, Vestland og Troms og Finnmark.

Ingen døde i september i Oslo, Møre Og Romsdal eller Vestfold og Telemark.

Det var 15 menn og en kvinne som døde i trafikken i september, og de fleste ulykkene var utforkjørings- og møteulykker.

For mer bakgrunnsinformasjon om ulykker: Se vårt ulykkesregister med nasjonale, fylkes- og kommunale tall

Ulykkesregisteret TRINE inneholder ikke personopplysninger eller sensitiv informasjon og statistikk over vegtrafikkulykker med personskade. Det gir mulighet til å sette opp egne tabeller for det man ønsker å vite mer om. TRINE inneholder data fra 1990-2020 og oppdateres hvert år i månedsskiftet mai/juni med forrige års ulykkesdata fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Foreløpige ulykkestall for 2021 pr. 30. september

Fylke

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Endring

Viken

35

19

23

11

13

16

15

19

4

Oslo

3

3

4

2

4

1

4

1

-3

Innlandet

13

10

13

9

6

8

10

8

-2

Vestfold og Telemark

12

9

9

6

9

8

10

5

-5

Agder

9

11

7

3

8

7

2

4

2

Rogaland

8

6

13

6

8

1

4

4

0

Vestland

10

5

9

13

12

8

4

8

4

Møre og Romsdal

5

2

4

4

5

6

2

2

0

Trøndelag

18

7

13

7

5

5

3

7

4

Nordland

7

8

6

5

5

12

8

4

-4

Troms og Finnmark

6

7

10

6

4

3

4

8

4

SUM

126

87

111

72

79

75

66

70

4

Enhet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Endring

Fotgjenger

12

8

12

7

5

7

6

6

0

Sykkel

11

5

12

7

7

6

4

4

0

Moped

0

0

1

1

2

0

0

1

1

Lett MC

2

0

0

1

1

1

2

1

-1

MC

18

20

17

16

13

14

16

12

-4

ATV/Traktor

9

1

8

0

2

0

0

2

2

Personbil

58

49

54

33

46

39

31

34

3

Varebil/Bobil

2

0

3

3

2

2

1

2

1

Tungbil

4

4

3

2

1

4

5

6

1

Buss

7

0

1

0

0

1

1

1

0

Annet

3

0

0

2

0

1

0

1

1

SUM

126

87

111

72

79

75

66

70

4

Alder

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Endring

0-15

5

2

2

1

1

0

1

3

2

16-24

14

20

20

8

15

14

12

14

2

25-44

24

26

23

17

17

22

15

17

2

45-64

38

21

38

26

26

19

25

23

-2

65+

45

18

28

20

20

20

13

13

0

SUM

126

87

111

72

79

75

66

70

4

Kontakter

Bilder

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom