Mattilsynet

Endring av hestepassforskriften vedtatt og hesteregisteret operativt

Del
Endring av hestepassforskriften er vedtatt av Landbruks- og matdepartementet, og begynner å gjelde fra 1. juni 2017. Fra samme dato er det nye hesteregisteret i drift. Forskriften regulerer blant annet rapportering til hesteregisteret og gir en makspris for hva et hestepass skal koste. Den gir også bestemmelser om at du selv kan bestemme at hesten din ikke skal slaktes til mat.
Hestepassforskriften er endret fra 1. juni. Fra samme tidspunkt er også det nye hesteregisteret i drift. Foto: Kai Myhre.
Hestepassforskriften er endret fra 1. juni. Fra samme tidspunkt er også det nye hesteregisteret i drift. Foto: Kai Myhre.

Bestemmelsene om at alle hester skal ha hestepass endres ikke, og fristen for å skaffe dette videreføres. Utstedelse av hestepass har en makspris på 1505 kroner pluss veterinærutgifter. Når hestepasset utstedes registreres det identitetsopplysninger og mattrygghetsdata om hesten. I tillegg kan avstamningsopplysninger registreres på frivillig basis. Disse opplysningene skal nå samles i et sentralt nasjonalt hesteregister. Registeret er opprettet og driftes av Norsk Hestesenter. Passutstedere og myndighetene har tilgang til registeret.

De passutstedende organene rapporterer opplysningene til det sentrale nasjonale hesteregisteret. Dersom opplysninger i hestepasset endres er det viktig at du melder fra om dette til organet som du fikk hestepasset fra. Registrering av endringer er kostnadsfritt, med unntak for porto for å sende inn hestepasset.

Tilleggsregistrering av hester med utenlandsk hestepass

Dersom hesten din har norsk hestepass, er alle opplysninger allerede registrert hos et norsk passutstedende organ. Dersom hesten din har utenlandsk hestepass, og den holdes permanent her i landet, stilles det krav om at den skal tilleggsregistreres hos et norsk passutstedende organ. Fristen for dette er 30. juni 2017 eller dager 30 dager etter permanent innførsel.

Tilleggsregistreringen gjøres ved at hestepasset sendes inn til et norsk passutstedende organ for registrering. Denne registreringen skal maksimalt koste 755 kroner pluss porto for forsendelse av hestepasset.

Hester som ikke skal slaktes til mat

Når livet til hesten må avsluttes, kan den enten avlives og destrueres eller slaktes til mat. Det er viktig å huske på at slakt til mat innebærer visse krav til mattrygghet. Dersom du ikke ønsker at hesten din skal slaktes til mat, kan du selv nedtegne dette i hestepasset og rapportere det til det norske passutstedende organet der hesten er registrert. Om hesten får medisiner som gjør at den ikke kan slaktes til mat skal dette også nedtegnes i hestepasset. Veterinæren som behandler hesten skal opplyse deg om hva medisineringen medfører. Veterinæren er også ansvarlig for å nedtegne i hestepasset, samt rapportere til hesteregisteret, dersom medisineringen medfører at hesten ikke kan slaktes til mat.

Kontakter

Bilder

Hestepassforskriften er endret fra 1. juni. Fra samme tidspunkt er også det nye hesteregisteret i drift. Foto: Kai Myhre.
Hestepassforskriften er endret fra 1. juni. Fra samme tidspunkt er også det nye hesteregisteret i drift. Foto: Kai Myhre.
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye