Mattilsynet

Mattilsynet finner flere brudd på regelverket for dyrevelferd

Del
Rapporten fra årets fire første måneder om Mattilsynets arbeid med dyrevelferd tyder på at inspektørene er blitt enda bedre til å finne de dyreholdene som har størst risiko for regelbrudd.

Fra januar og ut april 2017 gjennomførte Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden i 3073 dyrehold. I 44 % av dyreholdene fant Mattilsynet ulike brudd på regelverket, mot 34 % i samme periode i 2016. -Funnene viser ikke totalbildet for hvordan dyr i Norge har det, men gjelder de dyreholdene der det er størst risiko for at dyreeieren ikke tar godt nok vare på dyrene sine, sier Torunn Knævelsrud, som leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet. Hun peker også på at mer enn halvparten av dyreholderne som fikk tilsyn, etterlever regelverket om dyrevelferd.

Alvorlig vanskjøtsel i 18 dyrehold Inspektørene i Mattilsynet registrerte i denne perioden 18 saker med alvorlig vanskjøtsel av dyr. I samme periode i 2016 ble det registret 32 slike saker, og i 2015 17 saker.

-Selv om hvert tilfelle er ett for mye, mener vi tallet er lavt sett opp mot det totale antallet dyrehold. Men vi trenger en lengre tidsperiode enn 3 år for å kunne vurdere i hvilken retning utviklingen går, sier Torunn Knævelsrud.

Mattilsynet bruker ulike virkemidler for å få dyreeierne til å følge regelverket
Mattilsynet har ulike virkemidler som blir brukt når dyreholderen ikke sørger for at dyrene har det bra. Ved små brudd på regelverket er det ofte tilstrekkelig at Mattilsynets inspektører gir veiledning for å få dyreholderen til å ta vare på dyrene sine på en god nok måte, men som regel fatter de vedtak med en frist til å oppfylle pålegget.

-Ved mer alvorlige lovbrudd har vi ulike virkemidler for å verne dyrene mot mer lidelse, og for få dyreholderen til å følge regelverket. Aktuelle virkemidler kan være at vi fjerner dyrene fra eier og plasserer dem en periode hos andre, eller får andre til å stelle dyrene (såkalt midlertidig forvaring av dyr), tvangsmulkt, aktivitetsnekt, overtredelsesgebyr og politianmeldelse, sier Torunn Knævelsrud.

Antallet bekymringsmeldinger om dyrevelferd fortsetter å øke
Et viktig grunnlag for å oppdage de risikoutsatte dyreholdene, er bekymringsmeldinger fra publikum. Mattilsynet fikk 2835 bekymringsmeldinger om dyrevelferd i 1. tertial 2017. Tallene for den tilsvarende perioden var 2777 i 2016 og 2449 i 2015.

-Bekymringsmeldingene er en viktig kilde til å oppdage risikodyrehold, særlig når det gjelder kjæledyr. Vi oppfordrer alle som kjenner til dyr som lider, om å melde fra via varslingsknappen på mattilsynet.no.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye