Forskningsrådet

150 millioner til forskning på global helse, matsikkerhet og internasjonal politikk

Del

Fjorten forskningsprosjekter skal undersøke viktige temaer innen internasjonale relasjoner, Arktis, global helse og matsikkerhet.

Prosjektene skal bidra med viktig kunnskap for fremtidens norske utenriks- og bistandspolitikk. Foto: unsplash.com
Prosjektene skal bidra med viktig kunnskap for fremtidens norske utenriks- og bistandspolitikk. Foto: unsplash.com

Hvilken rolle spiller Kina i det internasjonale samfunnets håndtering av spørsmål knyttet til klima og digitalisering? Hvordan kan innbyggere i lavinntektsland få et bedre helsetilbud? Hva kan gjøres for å øke matsikkerheten til utsatte befolkningsgrupper i Afrika sør for Sahara? Hva skjer i nordområdene når verden skal fase ut bruken av fossil energi og kampen om sjeldne mineraler hardner til? Dette er noen av temaene for fjorten nye forskningsprosjekter som får finansiering fra Forskningsrådet. Utenriksdepartementet er den største økonomiske bidragsyteren til utlysningen.

– Med utfordringer som klima- og naturkrisen, krig i Ukraina, høye energipriser i Europa og usikkerhet rundt den globale matsikkerheten, er jeg glad for at regjeringen satser på forskning på internasjonale spørsmål. Disse prosjektene skal bidra med viktig kunnskap for fremtidens norske utenriks- og utviklingspolitikk, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Skal forske på Kinas internasjonale rolle

Kinas rolle i internasjonal politikk er tema for tre av prosjektene. To av dem tar for seg Kinas arbeid i internasjonale organisasjoner som jobber med henholdsvis klima/miljø og digitalisering, mens det tredje ser på den kinesiske tilstedeværelsen i Afghanistan og Pakistan.

Ressursutvinning, geopolitikk og internasjonalt samarbeid i Arktis er tema for to andre prosjekter.

Ni prosjekter om global helse og matsikkerhet

Innenfor feltet global helse har sju prosjekter fått støtte. I tett samarbeid med lokale partnere skal de blant annet undersøke hvordan miljøgifter påvirker barns helse, prøve ut nye metoder for å diagnostisere og behandle svangerskapsforgiftning og kjønnssykdommer, og teste en alternativ modell for å gi psykologisk bistand til LHBTI-personer i lavinntektsland.

De to siste prosjektene handler om global matsikkerhet, og skal gjennomføres i samarbeid med lokale partnere i Afrika. Det ene prosjektet skal prøve ut metoder for å bedre matsikkerheten i områder i Afrika sør for Sahara som mottar mange flyktninger, ved å styrke tilgangen på agrikulturelle ressurser og innovasjoner for småskala-matprodusenter. Det andre prosjektet skal se på teknologiske og kulturelle hindringer for å ta i bruk en alternativ form for gjødsel.

– Som en stor giver av bistand har Norge et ansvar for å bidra til den globale dugnaden for å utvikle kunnskap om globale utfordringer og om hva som fører til eller hindrer utvikling. Bevilgningen til Forskningsrådet er et viktig bidrag i denne sammenheng. Global helse og matsikkerhet er viktige elementer i Norges oppfølging av bærekraftsmålene. Denne forskningen skal hjelpe oss å bedre helse og lokal matsikkerhet, sier Tvinnereim.

– Norge har mange sterke forskningsmiljøer innen utviklingspolitikk og internasjonale spørsmål. Jeg er veldig glad for at vi kan finansiere disse prosjektene i en tid hvor det å forstå verden rundt oss er viktigere enn noensinne, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Innvilgede søknader

Les mer om tildelinger til Forskerprosjekt

Organisasjon

Prosjekttittel

Innstilt beløp

Fridtjof Nansen stiftelsen på Polhøgda

China’s changing role in global environmental governance. A prism for understanding its key role in other world order issues.

9 686 000

Fridtjof Nansen stiftelsen på Polhøgda

Making use of Arctic science - The Case of the Arctic Council

7 373 000

Institutt for fredsforskning

Developmental Peace? Perceptions of China’s Engagement in Pakistan and Afghanistan

12 000 000

Norsk institutt for bioøkonomi

Food security through better sanitation: the case of urine recycling

10 770 000

Norsk utenrikspolitisk institutt

China and Evolving Multilateral Craftmanship in the Age of Digitalization

11 975 000

Norsk utenrikspolitisk institutt

Next Arctic Rush? Critical Materials for the Energy Transition

9 858 000

NTNU

Randomised controlled trial in Nepal: Implementing point-of-care-tests and identifying barriers to reduce antibiotics for vaginal discharge

6 898 000

STIFTELSEN RURALIS INSTITUTT FOR RURAL- OG REGIONALFORSKNING

Creating Inclusive and Sustainable Food Systems in Refugee Hosting Contexts in Sub-Saharan Africa

11 993 000

Universitetet i Bergen

Effectiveness of peer counseling in addressing psychological distress and exposure to violence among LGBTI population in Nepal

12 000 000

Universitetet i Bergen

Toxic exposures in early life, growth, and development: An exposome study in Nepal.

12 000 000

Universitetet i Bergen

Pesticides and exposures from traditional textile industry associated with own and offspring health in indigenous Guatemalan communities

12 000 000

Universitetet i Oslo

Bits, bytes and bodies: Local innovation and digital healthcare in Tanzania

7 643 000

Universitetet i Oslo

PRESHA Project - PREventing Severe Hypertensive Adverse events in pregnancy and childbirth

12 000 000

Universitetet i Oslo

Developing national and global agendas for the ethics of post-trial arrangements in LMICs during pandemics/epidemics

11 999 000

Kontakter

Bilder

Prosjektene skal bidra med viktig kunnskap for fremtidens norske utenriks- og bistandspolitikk. Foto: unsplash.com
Prosjektene skal bidra med viktig kunnskap for fremtidens norske utenriks- og bistandspolitikk. Foto: unsplash.com
Last ned bilde

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver. Gjennom disse rollene skal vi legge til rette for utviklingen av sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer som hevder seg i den internasjonale konkurransen, skaper innsikt, bidrar til verdiskaping og til å løse de samfunnsutfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor. Forskningsrådet skal gi næring til nye ideer, gjøre grensesprengende forskning og radikal innovasjon mulig og jobbe for et samfunn der forskning brukes og deles. 

Følg pressemeldinger fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forskningsrådet

Regjeringen med løsning for norsk forskning - 1,64 milliarder på bordet25.11.2022 12:10:12 CET | Pressemelding

Regjeringen foreslår nå 1,64 milliarder kroner til Forskningsrådet i nysalderingen av statsbudsjettet. Med dette slettes det resterende underskuddet i Forskningsrådet, og det vil ikke være behov for nye innstrammingstiltak i forskningsfinansieringen fremover. Tvert imot; regjeringen sikrer nå at det også kan gjennomføres tildelinger til Unge Forskertalenter i 2023. Dette har enorm betydning for norske forskningsmiljøer, og regjeringen har med dette satt punktum for den krisen vi har stått i, og sikrer at forskningsfinansieringen vil være høy og stabil fremover.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom