Nærings- og fiskeridepartementet

1,5 millioner til å fremme likestilling i fiskeriene

Del

Nærings- og fiskeridepartementet har satt av 1,5 millioner kroner til prosjekter som skal bidra til bedre likestilling i fiskeriene.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen la i august fram regjeringens strategi for bedre likestilling i fiskeriene. Strategien viser til en rekke hindre for likestilling i næringen – som omsorg for barn, sammensetningen i styrende organer og holdninger til kvinner.

– Det er ingenting som fysisk hindrer en kvinne i å bli fisker, men næringen har fortsatt en jobb å gjøre når det gjelder holdninger. Selv om det stadig er flere jenter som søker seg til Fiske og fangst i videregående opplæring, er det fortsatt få kvinnelige fiskere og for få kvinner representert i styrer, råd og utvalg i fiskarlag og fiskesalgslag, sier fiskeri- og sjømatministeren.

For få kvinner i fiskeriene

Et av tiltakene i strategien er en avsetning på 1,5 millioner kroner til en søknadsbasert ordning, hvor tilskuddene skal gå til prosjekter som fremmer likestilling i fiskerinæringen. Det kan for eksempel være aktuelt å gi tilskudd til organisasjoner som driver med kulturformidling og holdningsskapende arbeid innenfor fiskeri- og sjømatsektoren.

– Det er for få kvinner i fiskeriyrket, og næringen går glipp av dyktige arbeidsfolk. Vi har behov for bredden av befolkningen for å utvikle fiskeriene, og vil med denne støtteordningen legge til rette for økt inkludering og rekruttering av kvinner, sier Ingebrigtsen.

Søknad og gjennomføring

Fristen for å søke er 31.11.2021 og søknadene vil vurderes samlet etter søknadsfristens utløp.

Følgende tiltak vil prioriteres:

  • Tiltak som kan bidra til rekruttering av flere kvinner som fiskere og fiskebåtredere og til at kvinnelige fiskere blir værende lengre i yrket.
  • Tiltak som styrker kunnskapen om kvinners muligheter i fiskerinæringen.
  • Tiltak som styrker kunnskapen om betydningen av kvinner som rekrutteringsbase for fiskeriene.
  • Holdningsskapende arbeid mot seksuell trakassering og kjønnsdiskriminerende adferd i fiskerinæringen.
  • Støtte til nettverk for kvinnelige fiskere som informerer og ivaretar kvinners interesser som fisker eller fremtidig fisker.
  • Støtte til tiltak som gjelder kulturformidling og holdningsskapende arbeid innenfor fiskeri og sjømatsektoren, med formål å oppnå bedre likestilling

Informasjon om tilskuddsordningen og søknadsskjema finner du her:

www.regjeringen.no/id 2870717

Bilder

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom