Veterinærinstituttet

15 hunder obdusert, 12 har samme bakterie

Del

Status vedrørende akutt hundesykdom torsdag 19.09.19 Veterinærinstituttet obduserte i går 18. september en hund. Det er da til sammen 15 hunder som er obdusert ved Veterinærinstituttet i samband med den pågående sykdomsoppklaringen. Den siste hunden har har sammenlignbare patologiske tegn på blodig tarmbetennelse som de andre obduserte hundene. Videre obduksjoner er ikke planlagt, men vil bli utført om ny tilfeller kan bidra til å kaste lys over saken.

Siden tirsdag har Mattilsynet mottatt seks nye meldinger om hunder som har lignende symptomer på sykdom. Én av disse døde. Tilfellene er fra Oppland, Østfold, Finnmark og Akershus.

 Veterinærinstituttet har til nå funnet bakterien Providencia alcalifaciens i tolv av de obduserte hundene hvor baktiologitest er klare. Undersøkelsene av denne bakterien for å fastslå i hvilken grad den har bidratt til å forårsake sykdom, samt å udnersøke eventuelt egenskaper og slektskap mellom bakteriene, vil skje i dagene framover.

 Veterinærer har sendt inn et stort antall prøver fra syke hunder fra ulike steder i landet. Resultatene av disse kommer trolig denne uken, øvrige laboratorieanalyser er forventet i løpet av kommende uke. Det er sjølsagt ikke mulig å si på forhånd om disse vil gi nærmere svar på sykdomsårsaken.  

 Informasjonskartleggingen av sykdomstilfeller registrert av veterinærer har nå resultert i over 170 registrerte tilfeller av blodig diaré. Tallet på svar i denne kartleggingen fra Mattilsynet, Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen kan fortsatt øke. Det er en imponerende og verdifull jobb over 100 ulike veterinærer her har gjort. Analysene av disse dataene vil fortsette i dagene framover, og vil blant annet kunne gi informasjon om antall sykdomstilfeller er på nedgang, om tilfellene har noen fellestrekk, osv..

 Veterinærinstituttet vil i løpet av arbeidsdagen i morgen oversende Mattilsynet en oppdatert vurdering av status i arbeidet med sykdomsoppklaringen som grunnlag for Mattilsynets videre håndtering av sykdommen.

 Vi viser for øvrig til Mattilsynets råd til hundeeiere og veterinærer. Husk hundepose.

 190919

Om Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet
Ullevålsveien 68
0454 OSLO

23 21 60 00http://www.vetinst.no

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr.

Vårt mål er å bli Norges beredskapssenter for én helse. Helt siden opprettelsen i 1891 har vi arbeidet for å styrke norsk bioøkonomi.

Veterinærinstituttets viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker. Diagnostikk har alltid vært et fundament for instituttets virksomhet. I dag er kjerneaktivitetene forskning, innovasjon, overvåking, risikovurdering, rådgiving og formidling i tillegg til diagnostikk. Veterinærinstituttet er nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium.

Følg pressemeldinger fra Veterinærinstituttet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Veterinærinstituttet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Veterinærinstituttet

Oppsummert status i hundesaken20.9.2019 16:51:05 CEST | Pressemelding

Undersøkelsene Veterinærinstituttet har gjort så langt tyder på at antallet nye tilfeller med samme akutte sykdom med blodig diaré på hunder ser ut til å gå noe ned. Veterinærinstituttet er på grunnlag av de data en nå har styrket i sin vurdering av at sykdommen ikke er sterkt smittsom fra hund til hund. Dette skriver Veterinærinstituttet i en oppsummering av status i arbeidet med sykdomsoppklaring som i dag er oversendt til Mattilsynet.