Det Norske Travselskap

15 års utelukkelse for travtrener Fabrice Souloy

Del

Det Norske Travselskaps Domskomité har funnet Fabrice Souloy skyldig i forsettlig overtredelse av DNTs dopingreglement, ved at hestene Your Highness, Un Mec d`Heripre, Lionel og Timone Ek testet positivt for Kobolt i dopingprøver uttatt etter travløp på Bjerke travbane den 12. juni 2016.

I medhold av dopingreglementet er Fabrice Souloy ilagt følgende sanksjoner: 

  1. Utelukkelse for et tidsrom på 15 – femten- år. Dette innebærer:
  • Tap av retten til å inneha lisens.
  • Tap av retten til, å delta i travløp.
  • Tap av retten til å oppholde seg på eller benytte anlegg eid eller finansiert av DNT.

 2. Bot på 500.000 kr.

 3. Utelukkelsen trer i kraft med umiddelbar virkning.

 Kjennelsen er enstemmig.

 Ytterligere detaljer i saken gis av DNTs generalsekretær:

 Svein Morten Buer, generalsekretær Det Norske Travselskap – 900 35 395

Om Det Norske Travselskap

Det Norske Travselskap
Det Norske Travselskap
Refstadveien 27
0589 Oslo

22 95 60 00http://www.travsport.no

Det Norske Travselskap (DNT) er en medlemsorganisasjon som består av 12 travforbund og 175 travlag. DNT organiserer virksomheten innen sporten gitt av det politisk valgte styret. På nasjonalt nivå er travsporten underlagt Landbruks- og matdepartementet.

Følg saker fra Det Norske Travselskap

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Det Norske Travselskap på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Det Norske Travselskap

10 års utelukkelse og 0,5 mill. kr i bot for Fabrice Souloy29.11.2017 13:15:00 CETPressemelding

Det Norske Travselskaps Appellkomité har behandlet den franske travtreneren Fabrice Souloys anke av DNTs Domskomités avgjørelse 20. juni 2017. I domskomitéen ble Fabrice Souloy kjent skyldig i forsettlig overtredelse av Dopingreglementets § 2 (1) bokstav a, ved at dopingprøver av hestene Your Highness, Un Mec d’Heripre, Lionel og Timone Ek etter løp på Bjerke Travbane 12. juni 2016 viste koboltinnhold langt over de fastsatte grenseverdiene. Souloy ble av Domskomitéen, i samsvar med Dopingreglementets § 11, ilagt utelukkelser for et tidsrom på 15 år, samt en bot på 500 000 kr. DNTs Appellkomité har stadfestet Domskomitéens kjennelse, med den endring at utelukkelsesperioden settes til 10 år, regnet fra 12. september 2016.

Kjennelse i Det Norske Travselskaps Appellkomité i saken mot travtrener Fabrice Souloy28.11.2017 21:55:29 CETPresseinvitasjon

Den franske travtreneren Fabrice Souloy påanket til Appellkomitéen den kjennelsen Det Norske Travselskaps Domskomité avsa 20. juni 2017, der Souloy ble funnet skyldig i forsettelig overtredelse av Dopingreglementets § 2 (1) bokstav a, og ble ilagt utelukkelser i samsvar med dopingreglementets § 11 for et tidsrom på 15 år, samt en bot på 500 000 kr. Den muntlige ankeforhandling for Apellkomitéen ble avholdt 8. og 9. november. Onsdag 29. november blir kjennelsen fra Appellkomitéen offentliggjort kl. 13:15 i Hestesportens Hus på Bjerke Travbane.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom