Nei til atomvåpen

Atomvåpenforbudet kan være klart 7. juli

Del
En vellykket uke med forhandlinger om et atomvåpenforbud er nå avsluttet i FN, New York. 132 stater var representert under forhandlingene, og det er forventet at en ferdig traktat som forbyr atomvåpen vil ligge på bordet den 7. juli.

– Verden vil få sitt forbud mot atomvåpen den 7. juli i år, og Norges boikott av FN-forhandlingene vil bli husket som en historisk dumhet, sier daglig leder i Nei til atomvåpen, Frode Ersfjord.

En vellykket uke med forhandlinger om et atomvåpenforbud er nå avsluttet i FN, New York. Sara Nes og Frode Ersfjord fra Nei til atomvåpen deltok i forhandlingene sammen med ICAN, Den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen. 132 stater var representert under forhandlingene.

– Presset som følger av en traktat som forbyr atomvåpen vil gjøre det vanskelig for de ni atomvåpenstatene å fortsette med sin utvikling av nye atomvåpen, samtidig som de forventer at ingen andre gjør det samme, sier Ersfjord.

– Innen kort tid vil et utkast til en traktat hvis innledning beskriver atomvåpens grusomme konsekvenser bli offentliggjort. Dette vil gi sivilsamfunn og politikere over hele verden konkrete spørsmål de kan stille til sine regjeringer, som: "Hvilke punkter i denne traktaten er er et problem for dere?", påpeker Ersfjord.

Norges fravær under forhandlingene ble merket av de statene som var tilstede under den første uken. Norge har gått fra en ledende rolle innen nedrustning, til å bli en del av mindretallet i FN som ønsker at det skal være lovlig å bruke atomvåpen. Et ordinært atomvåpen er i stand til å drepe millioner av mennesker i løpet av sekunder.

Traktaten som utformes vil inneholde et kategorisk forbud mot atomvåpen, basert på forbudsavtalene som allerede finnes mot biologiske våpen, kjemiske våpen, landminer og klaseammunisjon. Presidenten for forhandlingene, ambassadør Elaine Whyte fra Costa Rica, vil nå starte med utformingen av et førsteutkast til en traktat, før forhandlingene gjennopptas den 15. juni-7. juli.

– Det foreligger ingen rettslige begrensninger, eller andre forpliktelser, som gjør det umulig for Norges regjering å følge opp Stortingets politiske flertall, som har gitt klart uttrykk for at Norge bør støtte et atomvåpenforbud, sier Ersfjord.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Nei til atomvåpen

Nei til atomvåpen
Nei til atomvåpen
Fredshuset, Møllergata 12
0179 Oslo

918 70 774http://neitilatomvapen.no

Nei til Atomvåpen (NTA) arbeider for nedbygging av alle atomvåpen og for et forbud mot atomvåpen. NTA er også mot atomkraft.

NTA er en landsomfattende og partipolitisk uavhengig organisasjon, og samler alle som støtter organisasjonens formål. NTA tar initiativ til kampanjer rettet til den norske befolkningen, politikere, fagforeninger og andre organisasjoner. Det skjer ofte i samarbeid med andre. Vi arbeider for at Norge skal støtte forslag i FN og andre internasjonale organer om nedbygging og forbud mot atomvåpen. Vi ønsker at Norge skal ta et standpunkt mot atomvåpen også i vår egen militærallianse.

Følg pressemeldinger fra Nei til atomvåpen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nei til atomvåpen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nei til atomvåpen

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye