Kulturtanken

13 kommuner mottar til sammen fire millioner kroner

Del
Pilotprosjekter skal bidra til integrering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging.

I budsjettet for 2022 er det avsatt fire millioner til pilotprosjekter som skal utvikle modeller for inkludering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging, jf. Prop. 1S (2020-2021) .

Ordningen forvaltes av Kulturtanken som samarbeider med KS, Norsk kulturforum og Norsk Kulturskoleråd. 

I første runde fikk Stord, Ørland, Arendal, Frogn, Tromsø og Froland tilskudd.

Etter en ny utlysning får ytterligere syv kommuner støtte. Disse er Dovre, Gjesdal, Horten,Kåfjord, Stavanger, Vadsø og Volda.

I tillegg er tildelingen til seks av kommunene som fikk tilskudd våren 2022 justert med et beløp på kr. 58 833.

Målet med ordningen er å bidra til en bedre koordinert lokal kultursektor ved økt samarbeid mellom ulike aktører, og utvikling av gode møteplasser for deltakelse og inkludering. I tillegg er lokale og regionale planer en viktig og sentral del av de nasjonale føringene og prioriteringene på kulturfeltet. 

Ordningen forvaltes av Kulturtanken som samarbeider med KS, Norsk kulturforum og Norsk Kulturskoleråd. 

Fakta om tilskuddsordningen:

  • Ordningen skal gi tilskudd til kommuner som ønsker å utvikle modeller for samarbeid og samskaping der barne- og ungdomskultur inngår i kommunal planlegging.
  • Kunnskapsutvikling og erfaringsdeling er viktig i pilotprosjektet. Modeller og erfaringer fra kommunenes arbeid i piloten, konkrete planer som lages og de prosesser som leder frem til dette må dokumenteres og kunne deles med andre. Dermed kommer resultater og erfaringer flere til gode.
  • I løpet av prosjektperioden vil Kulturtanken i samarbeid med KS, NOKU og Norsk Kulturskoleråd legge til rette for delings- og kompetansearenaer for tilskuddsmottakerne.
  • En avsluttende delingsarena arrangeres i 2023.

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Lenker

Om Kulturtanken

Kulturtanken
Kulturtanken
Postboks 4261 Nydalen
0401 Oslo

22 02 59 00http://www.kulturtanken.no/

Følg pressemeldinger fra Kulturtanken

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturtanken på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kulturtanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom