Kulturtanken

12.6 millioner skal deles ut for å øke barn og unges inkludering i kulturlivet

Del

Er du opptatt av barn og unge, kunst og kultur? Nå kan du søke støtte til tiltak gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordning «Inkludering i kulturliv».

Illustrasjonsbilde. Foto: Maskot/Scanpix
Illustrasjonsbilde. Foto: Maskot/Scanpix

12,6 millioner kroner skal deles ut til tiltak som styrker barn og unges mulighet for å delta på felles arenaer innen kunst- og kulturaktiviteter. Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret og må samarbeide med andre aktører om tiltaket.

Søknadsfristen er 1. mars.

Bakgrunn

Tilskuddsordningen ble lansert høsten 2020 for å sikre at flere barn og unge får mulighet til å delta i organiserte kulturaktiviteter. I fjor fikk 31 prosjekter til sammen fem millioner kroner i støtte.

I år er tilskuddsordningen økt med hele 7,6 millioner, til totalt 12,6 millioner kroner.

– For meg er det avgjørende å bidra til at alle barn og unge har muligheten til å delta i kulturlivet, uavhengig av bakgrunn og lommebok. Derfor er jeg veldig glad for at vi har fått til en økning i denne ordningen, og håper midlene vil bidra til å gjøre kulturen til en enda mer inkluderende og mangfoldig møteplass, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Kulturdepartementet har gitt Kulturtanken i oppdrag å organisere ordningen.

– Deltagelse i kunst- og kulturaktiviteter øker følelse av mestring, samhold og tilhørighet. Pandemien har vært krevende, og vi er derfor veldig glade for at ordningen videreføres med en vesentlig større ramme så flere barn og unge kan delta i kulturlivet uavhengig av økonomisk, kulturell eller sosial bakgrunn, sier Kulturtankens direktør, Øystein Strand.

Årets midler på 12,6 millioner kroner skal fordeles til aktører i det frivillige kulturlivet som gjennom tiltak rettet mot barn og ungdom bidrar til å gi økt tilgang til fritidsaktiviteter. 

Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted. Ordningen er del av arbeidet med økt mangfold i kulturlivet og frivilligheten. 

Fakta om tilskuddsordningen

  • Skal sikre at flere barn og unge får muligheten til å delta i organiserte kunst- og kulturaktiviteter.
  • I 2021kom det inn 56 søknader, totalt 31 prosjekter fikk støtte til en samlet sum av fem millioner kroner.
  • Har en ramme på 12,6 millioner kroner i 2022.
  • Søknadsfristen er 1. mars 2021.

Nøkkelord

Bilder

Illustrasjonsbilde. Foto: Maskot/Scanpix
Illustrasjonsbilde. Foto: Maskot/Scanpix
Last ned bilde
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet
Last ned bilde
Øystein Strand, direktør i Kulturtanken. Foto: Marie von Krogh
Øystein Strand, direktør i Kulturtanken. Foto: Marie von Krogh
Last ned bilde

Lenker

Om Kulturtanken

Kulturtanken
Kulturtanken
Postboks 4261 Nydalen
0401 Oslo

22 02 59 00http://www.kulturtanken.no/