Arkivverket

120 000 dokumenter etter Kiellandulykken tilgjengelig på nett

Del

Arkivverket ønsker å bidra til åpenhet rundt Alexander L. Kielland-ulykken. Nå er enda flere arkiver etter tragedien for 40 år siden tilgjengelig i Digitalarkivet.

Foto: Henry L. Olsen/Norsk Oljemuseum (bruk av dette bildet må avklares med oljemuseet).
Foto: Henry L. Olsen/Norsk Oljemuseum (bruk av dette bildet må avklares med oljemuseet).

Alexander L. Kielland-ulykken var ulykken der boligplattformen «Alexander L. Kielland» kantret 27. mars 1980 da ett av plattformens fem ben ble revet av i høy sjø. Av 212 personer om bord omkom 123, og 89 ble reddet. Ulykken skjedde på Ekofiskfeltet i Nordsjøen (kilde: snl.no).

Arkivverket gjorde i august 2019 granskingsrapporten  etter Alexander L. Kielland-ulykken tilgjengelig i sin helhet på Digitalarkivet. Også avleverte arkiver etter selskapet som eide plattformen, Stavanger Drilling AS, ble digitalisert.

Arkivene etter Kiellandulykken er viktig dokumentasjon av en alvorlig hendelse i norsk historie. Arkivverket ønsker å bidra til åpenhet rundt ulykken ved å gjøre så mye som mulig av dette materialet tilgjengelig for alle, sier riksarkivar Inga Bolstad. 

Følgende nye kilder er nå publisert i Digitalarkivet:

  • Kiellandfondet: Arkivet ble levert til Statsarkivet i Stavanger av Kielland-fondets leder Odd Kristian Reme. Arkivverket har digitalisert referatene fra årsmøtene og styremøtene, samt Kielland-fondets tidsskrift "Kielland bulletin".
  • Stavanger Drilling AS, til sammen rundt 25 000 nye dokumenter som Arkivverket fikk overlevert fra Oljemuseet sommeren 2019. I dette materialet finner du blant annet tegninger av boligmodulen og brevet der Stavanger Drilling får godkjent utsettelse av besiktigelsen av Kielland-plattformen.
  • Sjøfartsdirektoratet, stasjon Stavanger: I dette materialet finnes blant annet brevet som bekrefter at Kielland-plattformen skulle flyttes til britisk sektor i Nordsjøen.

Med dette har Arkivverket nå totalt digitalisert rundt 120 000 sider fra arkivene etter Kiellandulykken. Se alle kildene her.

Om Kiellandarkivene i Arkivverket

Arkivverket har det nasjonale ansvaret for bevaring av historisk verdifullt kildemateriale fra norsk olje- og gassektor, deriblant Alexander L. Kielland-ulykken. Deler av dette materialet er imidlertid underlagt taushetsplikt og sperret for allment innsyn. Årsaken til dette er personsensitive opplysninger. Dette vil komme tydelig frem på Digitalarkivet. Du kan søke innsyn i sperret arkivmateriale på arkivverket.no. Det meste av Kiellandarkivene er tilgjengelig for offentligheten. Unntak gjelder kun taushetsbelagt informasjon, som f. eks. helseopplysninger. Arkivverket vil fortsette digitaliseringen av arkiver som kan belyse Kielland-ulykken.

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Video laget av Arkivverket. Kan brukes fritt av media.

Kontakter

Bilder

Foto: Henry L. Olsen/Norsk Oljemuseum (bruk av dette bildet må avklares med oljemuseet).
Foto: Henry L. Olsen/Norsk Oljemuseum (bruk av dette bildet må avklares med oljemuseet).
Last ned bilde
Dekksdagbok fra Aleksander L. Kielland-plattformen. Den ble hentet ut av vraket etter at plattformen var tatt til land i 1983 (Arkivreferanse: Statsarkivet i Stavanger/Pa 1503 - Stavanger Drilling AS)
Dekksdagbok fra Aleksander L. Kielland-plattformen. Den ble hentet ut av vraket etter at plattformen var tatt til land i 1983 (Arkivreferanse: Statsarkivet i Stavanger/Pa 1503 - Stavanger Drilling AS)
Last ned bilde

Om Arkivverket

Arkivverket
Arkivverket
Postboks 4013 Ullevål Stadion
0806 Oslo

480 55 666http://www.arkivverket.no/

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Følg pressemeldinger fra Arkivverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Arkivverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arkivverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom