Forskningsrådet

115 millioner til innovasjon i offentlig sektor

Del

Gjennom Forskningsrådet deler regjeringen ut 115 millioner til prosjekter der forskere og offentlige virksomheter samarbeider om å løse utfordringer i offentlig sektor.

Kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter leder disse prosjektene som skal føre til innovasjon i offentlig sektor. Agder fylkeskommune skal samarbeide med NAV og andre kommuner om å utvikle nye metoder for å hindre at unge faller utenfor skole og arbeidsliv.
Kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter leder disse prosjektene som skal føre til innovasjon i offentlig sektor. Agder fylkeskommune skal samarbeide med NAV og andre kommuner om å utvikle nye metoder for å hindre at unge faller utenfor skole og arbeidsliv.

– Disse forsknings- og innovasjonsprosjektene skal gi oss offentlige tjenester som er bedre og mer bærekraftige. Her er det mange nyskapende prosjekter som innbyggere over hele landet vil nyte godt av, sier kommunal- og distriktsminister, Bjørn Arild Gram.

SE LENKER TIL LISTER OVER PROSJEKTER SOM HAR FÅTT STØTTE NEDERST I SAKEN

Et av prosjektene ledes av Agder fylkeskommune. Kommunen skal samarbeide med NAV og flere kommuner i regionen om å videreutvikle los- og veilederordninger for å forebygge utenforskap blant utsatt ungdom.

Sammen med forskningsmiljø innenfor arbeidsliv og inkludering ved NORCE skal det forskes både på effekter av slike ordninger, og hvordan de best kan innlemmes i de videregående skolenes innsats for inkludering og mestring.

 – Dette er et svært spennende prosjekt på et viktig område vi i Forskningsrådet har jobbet mye med blant annet gjennom strategien BarnUnge21, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Fiskeridirektoratet har fått penger for å lede et prosjekt for førkommersiell anskaffelse. Det er en prosjekttype hvor man identifiserer et problem eller utfordring, og får penger for å utvikle ulike løsninger og fremgangsmåter for å løse utfordringen.

Gjennom prosjektet FangstID – automatisert og digitalisert ressurskontroll, skal Fiskeridirektoratet samarbeide med private aktører om løsninger som skal gjøre det mulig å få bedre oversikt over hvor mye som faktisk blir høstet fra havet . Det vil å gjøre det lettere å passe på at lover og regler for fiske og fangst blir overholdt.

− Vi står overfor store samfunnsutfordringer. Vi må bekjempe klimaødeleggelser, bygge grønne arbeidsplasser og sikre velferdssamfunnet. For å lykkes er vi avhengig av gode forsknings- og innovasjonsprosjekter basert på samarbeid mellom forskere, kommunesektoren og staten, sier Sundli Tveit.

Siden 2007 har Forskningsrådet gitt støtte til 160 innovasjonsprosjekter i offentlig sektor, totalt har prosjektene mottatt én milliard kroner. Offentlige aktører kan både søke om Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor, Førkommersielle anskaffelser og støtte til forprosjekt for Førkommersielle anskaffelser og innovasjonsprosjekt

I 2022 kan offentlige virksomheter søke støtte til forprosjekter fra februar og i september blir det ny søknadsfrist for hovedprosjekter.

Se resultatene for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor (14prosjekter) 

Se resultatene for førkommersielle anskaffelser (2 prosjekter) 

Forskningsrådets tildelinger i desember 2021

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter leder disse prosjektene som skal føre til innovasjon i offentlig sektor. Agder fylkeskommune skal samarbeide med NAV og andre kommuner om å utvikle nye metoder for å hindre at unge faller utenfor skole og arbeidsliv.
Kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter leder disse prosjektene som skal føre til innovasjon i offentlig sektor. Agder fylkeskommune skal samarbeide med NAV og andre kommuner om å utvikle nye metoder for å hindre at unge faller utenfor skole og arbeidsliv.
Last ned bilde

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver. Gjennom disse rollene skal vi legge til rette for utviklingen av sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer som hevder seg i den internasjonale konkurransen, skaper innsikt, bidrar til verdiskaping og til å løse de samfunnsutfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor. Forskningsrådet skal gi næring til nye ideer, gjøre grensesprengende forskning og radikal innovasjon mulig og jobbe for et samfunn der forskning brukes og deles. 

Følg pressemeldinger fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forskningsrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom