Plan International Norge

Ny forskning viser ekstremt høy grad av vold mot barn med nedsatt funksjonsevne

Del
Mer enn fire av fem barn med funksjonsnedsettelse i utviklingsland blir jevnlig utsatt for vold. De har også vanskeligere for å få beskyttelse enn andre barn. Dette viser en ny studie fra Plan International. Rapporten lanseres i New York torsdag 16. juni.
Fire av fem funksjonshemmede barn utsettes for vold, viser ny rapport fra Plan International.
Fire av fem funksjonshemmede barn utsettes for vold, viser ny rapport fra Plan International.

Minst 93 millioner barn i verden har nedsatt funksjonsevne. I rapporten «Beskytt oss!» dokumenterer Plan International funn fra en ny studie om vold mot barn med nedsatt funksjonsevne i utviklingsland.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at barn med nedsatt funksjonsevne opplever ekstremt høy grad av vold, og at de har vanskeligere for å få beskyttelse enn andre barn. Barn med nedsatt funksjonsevne sees på som et «lett bytte», fordi de har vanskeligere for å komme seg unna, rope om hjelp eller si i fra. De mangler også ofte kunnskap om hvor de skal henvende seg for å få hjelp, og blir ikke tatt på alvor om de skulle rapportere. Gjerningsmenn slipper lettere unna.

– Dette er en viktig studie som viser at vi må prioritere funksjonshemmede spesielt i alt arbeid for barns beskyttelse. Der vi ikke bevisst inkluderer marginaliserte mennesker, ekskluderer vi. Vold og overgrep mot de aller svakeste er et grovt brudd på menneskerettighetene, sier generalsekretær i Plan International Norge, Kjell Erik Øie.

Plan International er til stede på Statspartsmøtet i FN i New York 14.–16. juni 201, hvor verdens land hvert år diskuterer funksjonshemmedes rettigheter på høyeste nivå.  Plan lanserer rapporten under dette møtet.

– Vår studie er gjort i to land i det sørlige Afrika. Det er stor mangel på forskning og kunnskap om dette temaet, særlig i fattige land, siden både vold og funksjonshemming er så tabubelagt. Studier fra vår del av verden viser at også her er funksjonshemmede barn betydelig mer utsatt for vold enn andre barn. Vi må alle gjøre mer for å beskytte, inkludere og endre holdninger til barn med funksjonsnedsettelser, og her må vi jobbe sammen med funksjonshemmede selv og lokale myndigheter, sier Øie.

Viktige funn i rapporten

  • 84 prosent av barn med funksjonsnedsettelse sier at de har blitt utsatt for vold den siste uken. Tallet for funksjonsfriske barn er 54 prosent.
  • Barn med psykisk utviklingshemming og/eller vanskeligheter med å kommunisere er spesielt utsatt for vold.
  • Barn med funksjonsnedsettelser har svært vanskelig for å få tilgang på beskyttelse. Systemer som skal sikre deres beskyttelse, er ikke tilrettelagt/tilgjengelig for dem. For eksempel har de vanskelig for å komme seg til sykehus eller politi, de har lite informasjon om hvor de skal henvende seg, de har vanskelig for å kommunisere, og de opplever at de ikke blir trodd.

Hva må gjøres?

  • Myndighetene i hvert enkelt land må ta ansvar for å forebygge vold mot barn med funksjonsnedsettelser. De må sørge for at alle som jobber med barns beskyttelse har kunnskap om funksjonshemmede, slik at også de får den hjelpen de har rett på.
  • Vi må jobbe sammen og handle: Myndigheter, frivillige organisasjoner og lokalsamfunn må jobbe sammen for å stoppe vold mot alle barn, og sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får hjelp om de utsettes for vold.
  • Organisasjoner som jobber for barns beskyttelse må ha kunnskap og systemer på plass for å unngå at barn med nedsatt funksjonsevne ekskluderes i deres arbeid.

Om forskningsprosjektet

  • Studien er bestilt av Plan International, finansiert av Norge, Finland og Storbritannia. Plan International Norge finansierer ved hjelp av midler fra UD.
  • Studien er utført av London School of Hygiene and Tropical Medicine, en anerkjent forskningsinstitusjon på temaer relatert til både vold mot barn og funksjonshemmede.
  • Studien har en kvantitativ del, som ser på omfang og type vold mot barn med funksjonshemmede (i Uganda), og en kvalitativ del som går i dybden og ser på deres tilgang på beskyttelse (i Uganda og Malawi).

Rapporten publiseres i sin helhet her 16. juni: https://plan-international.org/protect-us

Kontakt

Nina Bull-Jørgensen, kommunikasjonsrådgiver, ninabull.jorgensen@plan-norge.no, 997 05 615

Nøkkelord

Bilder

Fire av fem funksjonshemmede barn utsettes for vold, viser ny rapport fra Plan International.
Fire av fem funksjonshemmede barn utsettes for vold, viser ny rapport fra Plan International.
Last ned bilde

Om Plan International Norge

Plan International Norge
Plan International Norge
Tullins gate 4C
0166 Oslo

56 09 99 09http://www.plan-norge.no

Plan International er en global bistandsorganisasjon som jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. Vi jobber i mer enn 50 land og driver prosjekter i 55.000 lokalsamfunn verden over. Vi jobber særlig med barns beskyttelse mot vold og overgrep, forhindre barneekteskap, få unge ut i arbeid, og for tenåringsjenter i kriser.

Følg pressemeldinger fra Plan International Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Plan International Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Plan International Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom