NORSAR

113 år siden Oslo-skjelvet

Del

Osloskjelvet for 113 år siden skadet bygninger og skapte panikk blant folk. Kan dette skje igjen?

Søndag den 23. oktober 1904 kl. 11:27 inntraff et jordskjelv på Østlandet. Skjelvet rystet områdene på begge sider av Oslofjorden fra syd for Fredrikstad/Tønsberg til nord for Oslo.

Instituttleder for jordskjelvfare og risiko hos NORSAR, Dominik Lang, kan fortelle at jordskjelvet har blitt beregnet til 5,4 på Richters skala, og er det største kjente jordskjelvet i Oslo-området.

- Det skjedde midt i høymessen på søndagen, så skjelvet førte til tilløp til panikk, sier Lang.

Nylig har seismologer analysert skjelvet, og kommet frem til at episenteret lå i Kattegat ca. 25 km syd for Hvaler, like lagt vest for Strømstad i Sverige.

Oslokirke ble så skadet at den måtte rives

Jordskjelvet ble følt over et område på 800,000 km2 fra Namsos i nord til Polen i syd, og over hele syd-Norge til Helsinki i øst. Hovedskjelvet ble innledet med minst 11 forskjelv, og minst 18 etterskjelv ble rapportert.

- Johannes kirke i Oslo, som sto på et dårlig fundament og hadde sprekkdannelser før jordskjelvet inntraff, ble så skadet av skjelvet at den ble stengt og senere revet, sier Lang.

Kan skje igjen

Lang sier at et slikt skjelv kan skje igjen.

Senest 29. november 2000 var det et jordskjelv i Strømstad-området, som kunne føles over nesten hele Østlandet. Det betyr at regionen er et aktivt jordskjelvområde.

Neste år kommer filmen ”Skjelvet”, som handler om at Oslo-området rammes av et ødeleggende jordskjelv. Selv om det er svært sjeldent at skjelvene i Oslo-området har en styrke som i 1904, viser geologiske undersøkelser at faren for et nytt stort skjelv kan være reell.

- I dag har vi ikke nok informasjon om returperiodene for slike jordskjelv, men geologene mener det er grunn til å forvente store fremtidige jordskjelv i Oslo-regionen. Men vi vet ikke når disse kommer, sier Lang.

Kontakter

Kontakt: Dominik Lang

Telefon: 988 42 924

Mail: dominik@norsar.no

Om NORSAR

NORSAR
NORSAR
Gunnar Randers vei 15
2007 Kjeller

https://www.norsar.no/

NORSAR

Stiftelsen NORSAR er et norsk forskningsinstitutt for seismologi og anvendt geofysikk. Instituttet ble opprettet i 1968. NORSAR har ansvar for og opererer noen av verdens største og mest avanserte jordskjelvstasjoner, og har mange års erfaring med å skille rystelser som er naturlige som jordskjelv, og rystelser som oppstår ved kjernefysiske eksplosjoner. NORSAR er oppnevnt som nasjonalt datasenter for overvåking av den kjernefysiske prøvestansavtalen.