Fana Sparebank

100 prosent kundeutbytte

Del

Fana Sparebank betaler for første gang ut kundeutbytte, og for 2021 ble det full utdeling som utgjorde 55 millioner kroner. Kvartalstallene viser kraftig styrking av rentenettoen, med en vekst på 13,4 prosent sammen-lignet med fjoråret. Utlånsveksten har vært tilfredsstillende under årets første måneder, og det er særlig Himla Banktjenester som leder an. Boliglånsporteføljen i Himla har passert 3 milliarder kroner. Kvartalsresultatet på 52,9 millioner kroner er 21,5 millioner kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor (31,4), og gir en egenkapitalavkastning på 7,9 prosent.

— Vi er svært fornøyde med at vi har delt ut 55 millioner kroner til våre kunder i form av kundeutbytte. Dette er et tiltak vi hadde klart allerede i 2019, men der pandemien og pålegg fra tilsynsmyndighetene satt en stopper for gjennomføringen, sier administrerende direktør Lisbet K. Nærø. — Årets kundeutbytte representerer full utdeling etter ordningen, og en enkeltkunde kan få opptil 8.000 kroner basert på innskudd og boliglån. Vi ser på kundeutbytte som en måte å styrke vårt samfunnsoppdrag, legger Nærø til.

Netto renteinntekter utgjorde 92,5 millioner kroner mot 81,5 for fjoråret. Økningen i rentenettoen er på 13,4 prosent, og er et godt uttrykk for at hovedtallene utvikler seg meget positivt. Rentenetto i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital øker til 1,25 i 1. kvartal.

— Utlånsveksten har vært god, og vi tar markedsandeler når vi ser på utviklingen over de siste 12 månedene. Utlån til boligformål er økt med 6,6 prosent, hvilket er godt over den generelle utlånsveksten. Den viktigste bidragsyteren til dette er Himla Banktjenester, der utlånene er økt med 616 millioner kroner bare det siste kvartalet, avslutter administrerende direktør Lisbet K. Nærø.

Kvartalets resultat før skatt utgjorde 50 millioner kroner, og 52,9 millioner etter skatt. Dette gav en annualisert egenkapitalavkastning på 7,9 prosent.

Fana Sparebanks nøkkeltall og hovedtrekk fra regnskapet for og per 1. kvartal. Konsern.

 

Q1/2022

Q1/2021

2021

Rentenetto (MNOK)

92,5

81,5

346,3

Resultat før tap (MNOK)

44,3

38,4

177,8

Resultat etter skattekostnad (MNOK)

52,9

31,4

132,5

Totalresultat (MNOK)

52,9

31,4

132,5

Forvaltningskapital (MRD)

30,4

29,3

30,0

Utlånsutvikling % Q/12 mnd.

0,8/5,4

-1,3/7,7

3,1

Innskuddsdekning konsern %

47,4

48,4

47,7

Kostnadsprosent

58,8

61,9

58,4

Kostnadsprosent ekskl. fin.instr.

57,4

62,6

56,8

Kostnads-% fra bankvirksomheten

52,5

57,5

52,5

Kapitaldekning %

20,0

20,8

20,5

-      hvorav ren kjernekapital

17,1

17,8

17,6

Netto tap i % av GFK

-0,08

-0,05

0,03

Egenkapitalavkastning resultat etter skatt %

7,9

4,8

4,9

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Fana Sparebank

Fana Sparebank
Fana Sparebank
Østre Nesttunv. 3
5221 Nesttun

915 03 411https://www.fanasparebank.no/

Fana Sparebank er en selvstendig sparebank med kontorer på Nesttun, i Bergen sentrum og på Os. Konsernet Fana Sparebank består av Fana Sparebank, Fana Sparebank Eiendom og Fana Sparebank Boligkreditt, samt merkevarene Himla Eiendomsmegling og Himla Banktjenester. Totalt ca. 135 ansatte.

Fana Sparebank er aktiv i finansklyngen Finance Innovation, og bidrar til lokalmiljøet i Bergen med gavemidler til næringsliv, organisasjoner og ildsjeler. Banken har stort fokus på samfunnsansvar og bærekraftstiltak. Blant annet er banken klimanøytral, og arrangerer hvert år Nattevandring for FNs bærekraftsmål. I 2022 ble Fana Sparebank kåret til Norges 9. beste arbeidsplass i klassen 50-199 ansatte av Great Place to Work Norge.

Følg pressemeldinger fra Fana Sparebank

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fana Sparebank på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fana Sparebank

Utlån vokser inn i Himla10.2.2022 13:55:38 CET | Pressemelding

Fana Sparebank passerer en milepæl med over 30 milliarder kroner i forvaltningskapital. Det er særlig positiv utvikling i utlån til boligformål. Veksten utgjør i underkant av en halv milliard kroner for kvartalet, eller 2,2 prosent. På årsbasis utgjør veksten til boligformål 1,2 milliarder kroner, en vekst på hele 6,1 prosent. Det betyr at banken fortsatt øker sine markedsandeler. Innskudd og sparing og plassering utvikler seg positivt og i tråd med markedstrender i 2021. Innskudd i personkundemarkedet utmerket seg med 7,2 prosent vekst siste år. Årsresultatet for 2021 øker til 132,5 millioner kroner sammenlignet med 2020 (126,8 millioner kroner).

Bærekraftig gjennombrudd for Fana Sparebank28.10.2021 15:11:34 CEST | Pressemelding

Fana Sparebank viser kraftig styrking av rentenettoen sammenlignet med fjoråret. Rentenettoen øker med 5,9 millioner kroner eller 7 prosent sammenlignet med fjoråret. Banken opplever også positiv utvikling på utlånssiden, der veksten i utlån til boligformål utgjør en halv milliard kroner for kvartalet, hvilket utgjør 2,3 prosent. De samlede utlånene øker med 0,6 milliarder kroner. Innskuddsveksten viser også god fremgang, med 0,4 milliarder i økte innskudd siste kvartal og 0,6 milliarder sammenlignet med fjoråret. Fana Sparebank presenterer for første gang et anslag for klimafotavtrykket for boliglånsporteføljen.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom