Nærings- og fiskeridepartementet

100 millionar ekstra til klimainvesteringar

Del

Regjeringa foreslår å auke kapitaltilførsla til Nysnø Klimainvesteringer AS med 100 millionar kroner. Samla kapitaltilførsel i 2019 blir 500 millionar kroner.

- Dette vil gjere det mogleg for Nysnø å auke investeringane i selskap som utviklar klimavenlege produkt og tenester. Forventninga er at Nysnø vil forvalte pengane slik at vi får god avkasting, positiv klimaeffekt og fleire grøne arbeidsplassar i Noreg, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Verda vil ha fleire berekraftige lav- og nullutsleppsløysingar. Det ligg store moglegheiter i å kommersialisere klimavenleg teknologi. Nysnø skal bidra til reduserte klimagassutslepp gjennom lønsame investeringar saman med private investorar. Nysnø skal investere i unoterte selskap, og/eller fond retta mot unoterte selskap.

Nysnø vert stifta i desember 2017, som Fornybar AS, og er lokalisert i Stavanger. Kapitalen i selskapet skal byggast opp over tid. Nysnø er førebels tilført 625 millionar kroner, og med 100 millionar kroner ekstra i 2019, vil tilført kapital auke til 725 millionar kroner.

Nøkkelord

Bilder

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom