Statens vegvesen

100 drept på veiene i år: 7 døde i oktober

Del

Etter en ulykkestung vår og sommer er ulykkestallene igjen tilbake på et lavt nivå. Seks ulykker med syv døde er status i trafikken i oktober. I oktober i fjor omkom fem.

I Innlandet, Trøndelag og Vestfold og Telemark omkom to i trafikken i hvert av fylkene i oktober. En døde i Møre og Romsdal. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
I Innlandet, Trøndelag og Vestfold og Telemark omkom to i trafikken i hvert av fylkene i oktober. En døde i Møre og Romsdal. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

100 omkomne på norske veier så langt i år er likevel mange sammenlignet med de senere årene, og 29 flere enn i samme periode i 2021.

Nullvisjonen ligger fast

– Fjorårets tall var spesielt lave, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. Men vi må tilbake til 2016 for å se tilsvarende høye tall som i år. Da hadde vi også en økning i antall drepte. Etter at restriksjonene knyttet til pandemien ble opphevet har dødstallene vært høye, men de siste to månedene er vi tilbake til ulykkestall vi har sett de senere årene.
Guro Ranes er likevel ikke beroliget.
– En død i trafikken er alltid en for mye, og det er også fortsatt mange alvorlige ulykker med hardt skadde, sier hun.
Statens vegvesen analyserer alle dødsulykker for å finne årsaker, og samarbeider med de mange trafikksikkerhetsaktørene i Norge for å få ned ulykkestallene.
– Vi holder fast ved visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken – Nullvisjonen, sier Guro Ranes.

Tre unge mennesker i tjueårene døde

I Innlandet, Trøndelag og Vestfold og Telemark omkom to i trafikken i hvert av fylkene i oktober. Fem menn og to kvinner mistet livet i kryssulykke, ulykke med elsparkesykkel og i utforkjørings- og møteulykker. I Trøndelag døde en mann og en kvinne i 70-årene i samme ulykke. I tre av ulykkene var det unge mennesker, to menn og en kvinne i 20-årene, som mistet livet. En av disse ulykkene skjedde i Møre og Romsdal.

I de øvrige fylkene, Agder, Rogaland, Viken, Oslo, Vestland, Nordland og Troms og Finnmark, gikk ingen liv tapt i trafikken i oktober.

Se opp for myke trafikanter – bruk refleks

– Vi er inne i mørketiden, og mye regn og også frost og snø kan gi glatte veier. Det er sjåførens ansvar å «sko» bilen riktig og kjøre etter forholdene. For at vi skal bevege oss i retning av 0-visjonen, der ingen blir drept eller hardt skadd i trafikken, må vi alle også bidra med å kjøre rusfritt, bruke bilbelte og holde fartsgrensene.

Myke trafikanter må huske refleks – den lille brikken kan være det som redder deg fra å bli truffet av en bil. Har du ikke refleks, er risikoen stor for at sjåføren ikke ser deg, sier Guro Ranes, og legger til at bilførere må være spesielt årvåkne på denne tiden av året.

For mer informasjon – se vårt ulykkesregister

For mer bakgrunnsinformasjon om ulykker: Se vårt ulykkesregister med nasjonale, fylkes- og kommunale tall (TRINE)

Ulykkesregisteret TRINE inneholder ikke personopplysninger eller sensitiv informasjon og statistikk over vegtrafikkulykker med personskade. Det gir mulighet til å sette opp egne tabeller for det du ønsker å vite mer om. TRINE inneholder data fra 1990–2021 og oppdateres hvert år i månedsskiftet mai/juni med forrige års ulykkesdata fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Bilder

I Innlandet, Trøndelag og Vestfold og Telemark omkom to i trafikken i hvert av fylkene i oktober. En døde i Møre og Romsdal. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
I Innlandet, Trøndelag og Vestfold og Telemark omkom to i trafikken i hvert av fylkene i oktober. En døde i Møre og Romsdal. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
Last ned bilde
Myke trafikanter må huske refleks og lys på sykkelen og bilførere må være spesielt årvåkne i mørketiden. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen
Myke trafikanter må huske refleks og lys på sykkelen og bilførere må være spesielt årvåkne i mørketiden. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom