Brannvernforeningen

100 år med brannforebygging

Del
Oslo, 1. februar 2023 – I år er det 100 år siden Brannvernforeningen ble grunnlagt. Med visjonen brannvern for alle, og målet om at ingen skal omkomme i brann, har Brannvernforeningen vært en pådriver for økt brannsikkerhet i Norge siden 1923.
Brannvernforeningen har blant annet bidratt til at det ble påbud om røykvarsler i alle norske hjem. Foto: Brannvernforeningen
Brannvernforeningen har blant annet bidratt til at det ble påbud om røykvarsler i alle norske hjem. Foto: Brannvernforeningen

Brannvernforeningen ble opprettet av forsikringsnæringen med bakgrunn i at det brant svært mye og at brannene var en stor belastning for næringslivet og samfunnet generelt. Oppdraget var å jobbe målrettet med å forbedre lov- og regelverk, tilrettelegge for brannetterforskning, drive brannforebyggende undervisning og informere om brannvern og brannsikkerhet til alle deler av samfunnet.

Ingen skal omkomme i brann
– Gjennom 100 år har vi jobbet med forebyggende brannvern. Vår visjon er brannvern for alle og målet er at ingen skal omkomme i brann. Sammen med myndigheter, brannvesen, forsikring og andre sentrale aktører bidrar vi til å øke brannsikkerheten i Norge, forteller administrerende direktør Rolf Søtorp, og utdyper;

– Vår viktigste oppgave er å informere om hvorfor branner oppstår, og hvilke tiltak du og jeg kan gjøre for å unngå brann. Vi har jobbet aktivt i flere generasjoner, men det er fremdeles et behov for å fortsette med brannforebygging de neste 100 årene.  

Moderniserer Brannvernforeningen i jubileumsåret
I 2023 gjør Brannvernforeningen en rekke grep for å markere jubileumsåret.

– De siste årene har vi merket at stadig flere ønsker digitale løsninger. Vi så et behov for å modernisere oss slik at vi blir enda mer synlige og tilgjengelige for folk flest. Derfor er vi nå veldig stolte av at vi har en helt ny og tidsriktig grafisk profil og nye funksjonelle nettsider. I tillegg digitaliserer vi vårt eget bransjemagasin, Brann & Sikkerhet, forklarer Søtorp.

Fakta om Brannvernforeningens bidrag som pådriver for økt brannsikkerhet i Norge:

 • Drifter og forvalter godkjennelsesordningen for Varme arbeider
 • Drifter og forvalter sertifiseringsordningen for pyroteknikk
 • Utgir fagbøker innen brannfaget og brannetterforskning
 • Utgir fagmagasinet Brann & Sikkerhet – Norges eldste fagblad om brannvern
 • Arrangerer åpne og bedriftstilpassede kurs innen brannvern i hele Norge
 • Drifter og utvikler brannetterforskningsdatabasen Knitre
 • Drifter og utvikler brannutviklingsdatabasen Ulme
 • Organiserer store nasjonale informasjonskampanjer som Brannvernuka og Røykvarslerdagen
 • Drifter og utvikler undervisningsopplegg for brannvernopplæring i skole og barnehage
 • Deltar i ulike brannfaglige råd og utvalg og svarer på høringer
 • Påvirker til økt kompetanse og fokus på brannetterforskning
 • Stiller krav og påvirker norsk lovverk til økt brannsikkerhet. Bidro blant annet til at det ble lovpålagt med røykvarsler i norske hjem
 • Betjener svartjeneste for publikum om brannsikkerhet

Stiftelsen Norsk brannvernforeningen (Brannvernforeningen i dagligtalen) er en ideell, uavhengig stiftelse som er opptatt av brannvern for alle. Brannvernforeningen er organisert som en selveid privat stiftelse, som arbeider ut ifra et ideelt formål. Alle inntekter går til brannforebyggende arbeid og videreutvikling av organisasjonen. Les mer om oss her: www.brannvernforeningen.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Brannvernforeningen har blant annet bidratt til at det ble påbud om røykvarsler i alle norske hjem. Foto: Brannvernforeningen
Brannvernforeningen har blant annet bidratt til at det ble påbud om røykvarsler i alle norske hjem. Foto: Brannvernforeningen
Last ned bilde
Last ned bilde
Det er viktig å sjekke at brannslokkeren virker som den skal, sier Rolf Søtorp i Brannvernforeningen. Foto: Brannvernforeningen
Det er viktig å sjekke at brannslokkeren virker som den skal, sier Rolf Søtorp i Brannvernforeningen. Foto: Brannvernforeningen
Last ned bilde
I alle boliger som er nyere enn juli 2010, eller når det er gjort endringer på komfyrkursen ved oppussing, er komfyrvakt påbudt. Foto: Brannvernforeningen
I alle boliger som er nyere enn juli 2010, eller når det er gjort endringer på komfyrkursen ved oppussing, er komfyrvakt påbudt. Foto: Brannvernforeningen
Last ned bilde

Om Brannvernforeningen

Brannvernforeningen
Brannvernforeningen
Fredrik Selmers vei 2
0609 Oslo

23 15 71 00http://www.brannvernforeningen.no

7. november 2023 er det 100 år siden Brannvernforeningen ble grunnlagt. Med visjonen brannvern for alle og målet om at ingen skal omkomme i brann, har Brannvernforeningen vært en pådriver for økt brannsikkerhet i Norge siden 1923.

Gjennom 100 år har Brannvernforeningen jobbet for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon og mot ulykker med farlig stoff. Som en ideell og uavhengig stiftelse, samarbeider vi tett med myndigheter, brannvesen, forsikring og andre sentrale aktører mot de samme målene. 

Kunnskap og bevissthet om brannvern bidrar til å redde liv, miljø og verdier. Derfor er Brannvernforeningens viktigste oppgave å forebygge branner gjennom å opplyse om hvilke tiltak den enkelte kan gjøre for å unngå brann, samt tilføring av kompetanse og informasjon om hvorfor branner oppstår.


Brannvernforeningen er organisert som en selveid privat stiftelse, som arbeider ut fra et ideelt formål. Alle inntekter går til brannforebyggende arbeid og videreutvikling av organisasjonen.

Følg pressemeldinger fra Brannvernforeningen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Brannvernforeningen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Brannvernforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom