Byggenæringens Landsforening

10 prosent lærlingemangel i byggenæringen

Del
NHOs nyeste kompetansebarometer viser at byggenæringen mangler 10 prosent av den lærlingemassen næringen trenger. Byggenæringens Landsforening mener utdanningstilbudet må styres av næringslivets behov, ikke elevenes ønsker.

I fjor manglet NHO-bedriftene anslagsvis38 200nyansatte, herunder 11 400nyansatte med fagskoleutdanning, 18 600nyansatte med håndverksfag og 2 600lærlinger. 360 av disse utgjorde et vedvarende lærlingeunderskudd i byggenæringen.  

Det siste året har over halvparten av BNLs medlemmer forsøkt å rekruttere fagpersonell uten å lykkes. NHOs kompetansebarometer viser at det spesielt er arbeidere med håndverksfag (75 prosent), teknisk fagskole (64 prosent) og ingeniør- og teknisk kompetanse (60 prosent) som mangler.- Næringen mangler viktig kompetanse, som kan bidra til å bygge det moderne og bærekraftige Norge, sier kompetansedirektør Kjetil Tvedt i Byggenæringens Landsforening (BNL). 

Mangler 360 lærlinger 

Byggenæringen trenger 10 prosent flere lærlinger. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning(NIFU) har gjort beregninger som viser at byggenæringen mangler 360 lærlinger. Til sammenligning ble det inngått 3584 lærekontrakter i byggenæringen med unge i 2022. – Tallene stemmer godt med innspill vi får fra næringen. Medlemsbedriftene våre får rett og slett ikke tak i nok lærlinger, og slik har det vært i flere år,fortsetter Tvedt. I fjor oppgav nesten halvparten av medlemmene at de hadde latt være å ta inn lærlinger fordi det var mangel på søkere.  

Inngangsport til arbeidslivet for ungdom 

Ifølge NHOs kompetansebarometer har over 70 prosent av bedriftene i byggenæringen lærlinger i arbeidsstokken. Nesten 90 prosent av alle som går VG2 Byggfag får lærlingeplass, så sjansen for å få læreplass er større i byggenæringen enn for mange andre yrkesfagsretninger.Næringen spiller dermed en viktig rolle for å få ungdom i gang i arbeidslivet. - Byggenæringen er Norges største fastlands- og distriktsnæring og finnes i alle norske kommuner over hele landet. Det betyr at en svært høy andel av ungdommen kommer gjennom nåløyet og får læreplass, jobb og karriere der de er oppvokst eller ønsker å bo, sier Kjetil Tvedt, som er kompetansedirektør i Byggenæringens Landsforening (BNL).   

BNL mener at hvilke fag- og utdanninger som tilbys av fylkene, må være tilpasset arbeidslivets behov lokalt. Elever og studenters ønsker kan etter foreningens syn ikke styre dimensjoneringen av utdannings- og studietilbud. - Vi er avhengig av et tettere samspill mellom utdanningssystemet og næringslivet for å avstemme behov og dekke opp det lærlingeunderskuddet vår næring har. Et slikt samspill vil sikre arbeidslivet arbeidskraft og flere unge læreplassavslutter Tvedt 

Lenke til NHOs kompetansebarometer som ble fremlagt forrige uke: https://www.nho.no/tema/kompetanse-og-utdanning/artikler/2-av-3-nho-bedrifter-mangler-folk-med-riktig-kompetanse--38-000-nye-ansatte-trengs/  

Foto: BNL 

Kontakter

Trond Cornelius BrekkeKommunikasjonssjef og samfunnskontaktByggenæringens Landsforening

Tel:40241000trond@bnl.no

Bilder

Om Byggenæringens Landsforening

Byggenæringens Landsforening
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen
0307 OSLO

23 08 75 00http://www.bnl.no

Byggenæringen er Norges største fastlands- og distriktsnæring med nærmere 400.000 ansatte i samtlige norske kommuner. Samlet omsetning overstiger 1000 mrd. kroner. Byggenæringens Landsforening (BNL) er den ledende næringsorganisasjonen for byggenæringen i Norge med 3600 medlemsbedrifter som sysselsetter i overkant av 75.000 medarbeidere. 

Følg pressemeldinger fra Byggenæringens Landsforening

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Byggenæringens Landsforening på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Byggenæringens Landsforening

Nytt kompetansetilbud innen bærekraft til byggenæringen6.3.2023 14:56:58 CET | Pressemelding

Byggenæringen står for 20% av klimagassutslippene, og disse skal ned. Nye materialer, ny teknologi og mer effektiv bygging og drift må fases inn, og det stiller nye krav til fagarbeidere og funksjonærer i næringen. Regjeringen bevilger nå flerfoldige millioner til bransjeprogram for kompetanseutvikling, slik at bedrifter og tillitsvalgte kan samarbeide med utdanningstilbydere om å utvikle korte bærekraftmoduler tilpasset byggenæringen.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom