Nærings- og fiskeridepartementet

10 millionar til FNs havforskningstiår

Del

Regjeringa vil setje av 10 millionar kroner til å styrkje oppfølginga av FNs havforksningstiår.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

FN har proklamert eit internasjonalt havforskningstiår frå 2021 til 2031. Målet med tiåret er å styrkje kunnskapen for å sikre berekraftig bruk av og matforsyning frå verdshava, i lys av klimaendringar, ekstremvér, overbeskatning og koronapandemi.

– FNs forskningstiår for hav er eit felles løft for å styrkje det internasjonale havforskningssamarbeidet. Dette er viktig for havnasjonen Noreg, og difor vil vi setje av 10 millionar kroner til dette arbeidet, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Noregs forskingsråd har ansvaret for den praktiske koordineringa av arbeidet med havforskingstiåret i Noreg. Forskningsrådet har gjennomført ein omfattende kartleggingsprosess og dialog med forskningsmiljøa, og overleverte i oktober 2020 ei tilråding om ti prioriterte område for moglege norske bidrag.

Løyvinga kjem i tillegg til og vil forsterke arbeidet som gjerast, og er allereie meldt inn som norske bidrag til havforskingstiåret. Priorierte område vil vere forsking på samanhenger mellom hav og klimaendringar, robust matproduksjon i havet, og varsling og beredskap knytt til ekstremvé

Bilder

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom