Forskningsrådet

1 krone til petroleumsforskning gir 30 kroner tilbake til staten

Del

Forskningsrådets petroleumsforskning skaper store verdier for det norske samfunn, og den fremtidige avkastningen kan bli formidabel med tanke på miljøgevinster.

En ny rapport skisserer potensielle og realiserte effekter av Forskningsrådets investeringer på om lag 4,8 milliarder kroner rettet mot petroleum i perioden 2008-2018. Rystad Energy As har skrevet rapporten på oppdrag for Forskningsrådet.

Rapporten viser at petroleumsforskning skaper store verdier for samfunnet, og at forskningen også kan bidra til løsninger som hjelper Norge med å nå sine fremtidige klimaforpliktelser. 

— Jeg er glad for at rapporten bekrefter regjeringens formål med støtte til petroleumsforskning: økt verdiskapning, nye arbeidsplasser og teknologi for å redusere klima- og miljøpåvirkninger. Et godt samarbeid mellom industri, forskningsmiljøer og myndigheter er helt avgjørende for å oppnå dette, sier olje- og energiminister Tina Bru.  

Rapporten viser at Forskningsrådets støtte har: 

  • medført økte reservevolumer på nærmere 900 millioner fat oljeekvivalenter i perioden. Dette tilsvarer at 1 krone investert i forskning gav 30 kroner tilbake til staten. Det er ytterligere volumoppside på 11 milliarder fat frem mot 2050. Sistnevnte tilsvarer fire ganger totalvolumet i det nyoppstartede Johan Sverdrup-feltet. 
  • utløst kostnadsbesparelser på til sammen 18 milliarder NOK med ytterligere 1200 milliarder i fremtidig besparelsespotensiale. Sistnevnte tilsvarer nesten et helt statsbudsjett. 
  • bidratt, direkte eller indirekte, til sysselsetting på 5500 årsverk i perioden. 
  • fremtidig bruk av teknologiene vil kunne gi CO2-utslippskutt på litt over 540 millioner tonn, noe som tilsvarer 2018 totale norske utslipp over en periode på omtrent ti år. Siden mange av prosjektene er i en tidlig fase er kun 80 000 tonn CO2 kuttet som et resultat av de prosjektene Rystad rapporten har analysert.  
  • bidratt til god kunnskapsoppbygging og –spredning, samt positive effekter på helse, miljø og sikkerhet. 

Større utslippskutt er mulig 

– Rapporten viser at petroleumsforskningen skaper teknologi som kan redusere utslipp, men det tar tid før vi ser effektene. Her ligger det et stort fremtidig potensial som næringen bør ta tak i, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Det er positivt at bransjen selv har satt nye felles mål om å kutte utslippene med 40 prosent innen 2030, målt mot 2005. I 2050 skal norsk oljeproduksjon være utslippsnøytral.  

– For å nå disse målene – og for at Norge skal nå sine klimamål, er mer forskning avgjørende.  Vi i Forskningsrådet ser frem til å få mange flere gode søknader til lavutslipp og energieffektivisering – det kan bidra til å kutte Norges CO2-utslipp substansielt. Den realiserte avkastningen på Forskningsrådets investeringer har vært svært god, og den fremtidige avkastningen ser formidabel ut også med tanke på miljøgevinster, men det er viktig at aktørene implementerer løsningene, sier Røttingen.

Rapportens råd er å fortsette med bred støtte til petroleumsforskning slik at Norge kan fortsette å høste av petroleumsforekomstene på en trygg og karboneffektiv måte.

___________

Les hele rappporten under Bilder og andre vedlegg nedenfor.

------------------------------------------------------------------------------------------

Rettelse: En tidligere versjon av denne saken sa feilaktig at "kun 80 000 millioner tonn CO2 er kuttet". Dette er nå rettet til 80 000 tonn CO2 i nest siste kulepunkt over.

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale forskningspolitiske rådgiver. Forskningsrådet finansierer forskning for vel 8 milliarder kroner.

Følg saker fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forskningsrådet

78 norske fagmiljøer ønsker å forske på korona8.4.2020 07:00:00 CESTPressemelding

78 fagmiljøer leverte inn søknad til Forskningsrådets hasteutlysning på koronaviruset. Samtidig har Forskningsrådet og Utenriksdepartementet gjort omprioriteringer av midler for å øke beløpet i utlysningen, og Trond Mohn-stiftelse og Kreftforeningen bidrar også med midler. Totalt er det nå inntil 130 millioner kroner som lyses ut til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet.

Forskningstiltak for å hjelpe næringslivet under koronakrisen23.3.2020 14:01:06 CETPressemelding

Forskningsrådet har et bredt næringsrettet oppdrag hvor vi både gir direkte støtte til FoU-prosjekter i næringslivet og indirekte støtte gjennom SkatteFUNN-ordningen. I tillegg støtter vi prosjekter i universiteter, høyskoler og institutter for å sikre at norsk næringsliv har tilgang på kunnskap, teknologi, infrastruktur og nettverk som skaper konkurransekraft for grønn og digital omstilling.

Søknadsfrist forskerprosjekt utsatt til 20. mai og fellesløft for tverrfaglighet er utsatt til neste år20.3.2020 09:10:00 CETPressemelding

Forskning og utvikling er helt sentralt for å løse utfordringene vi alle nå står overfor, og det er viktig å håndtere pandemien samtidig som vi begrenser konsekvensene for økonomien og samfunnet. Forskningsrådet utsetter søknadsfristen for Forskerprosjekter med 2 uker fra 6. til 20. mai etter dialog med våre søkere og ledelsen i universitets-, institutt- og helsesektoren. Fellesløft for tverrfaglighet blir utsatt til 2021.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom