Plan International Norge

1 av 5 jenter frykter vold og trusler når de er politisk aktive

Del

En ny rapport fra Plan International viser at 1 av 3 jenter på verdensbasis holdes borte fra politikk, og hver femte jenter frykter vold og trusler dersom hun engasjerer seg.

19 år gamle Swastika fra Nepal har vært aktiv i politikk og samfunnsliv siden hun var 13. Men hun opplever å bli motarbeidet og hetset på grunn av at hun er jente.
19 år gamle Swastika fra Nepal har vært aktiv i politikk og samfunnsliv siden hun var 13. Men hun opplever å bli motarbeidet og hetset på grunn av at hun er jente.

– Vi er rystet over at så mange jenter og unge kvinner i verden ikke kan delta eller engasjere seg i politikk. Konsekvensen er at jenter og unge kvinner verken blir hørt eller tar beslutninger som påvirker deres liv. Beslutninger tatt uten unge kvinner favoriserer interessene til de som sitter med makten og forsterker dermed maktstrukturene. Slik blir det en ond sirkel hvor det kvinnelige kjønn systematisk holdes utenfor. Likestilling starter med representativitet, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.     

Årets statusrapport for jenters utvikling, State of the World’s Girls, viser at jenter har mange barrierer for å ta del i politiske aktiviteter verden over. Funn fra rapporten viser at 1 av 3 jenter opplever at de ikke kan engasjere seg og delta i politikk (31 %). Og en av fem (19 %) har personlig blitt frarådet fra å engasjere seg, av frykt for represalier når de sier sin mening noe som ikke er forventet av den tradisjonelle kvinnerollen.  

19 år gamle Swastika fra Nepal har vært aktiv i politikk og samfunnsliv siden hun var 13. Men hun opplever å bli motarbeidet og hetset på grunn av at hun er jente. Tross alle barrierene hun møter, velger hun å stå på. 

– Folk mener at jenter ikke bør engasjere seg i politikk. Mange jenter frykter at det vil bli stilt spørsmål rundt deres ønske om å delta. Dette påvirker jentene og hvilken rolle de tar i samfunnsutviklingen, da deres deltakelse påvirker familiens rykte og ære, sier Swastika. 

Rapporten utgis i forkant av den internasjonale jentedagen 11. oktober. Årets rapport er den 15. i rekken fra Plan International om jenters situasjon I verden.  

Vi ser eksempler på at de som ytrer sin mening må bøte med livet, eller opplever andre represalier, noe vi ikke kan akseptere. Derfor må verdenssamfunnet legge til rette for at jenter trygt skal si sin mening og delta der beslutninger tas. På den måten kan vi bryte ned stereotypier og  holdninger som begrenser jenter og kvinners deltagelse i politikk. Samtidig må vi anerkjenne at dette dreier seg om å dele makt og derfor må vi tørre å stå sammen med jentene i de tøffe kampene de må kjempe, sier Kari Helene Partapuoli.      

Mer om funn i årets rapport: 

  • Rapporten State of the World’s Girls: Equal Power Now: Girls, Young Women and Political Participation utgis i forkant av den internasjonale jentedagen 11. Oktober, av Plan International. Det 15. året på rad Plan International gir ut en slik status-rapport.  
  • Funn fra rapporten viser at mange jenter og unge kvinner holdes borte fra politikken i en rekke land, 29 000 jenter er spurt i 29 land.  
  • Funnene fra årets undersøkelse viser at til tross for at et klart flertall av over 29 000 jenter og unge kvinner i 29 land bryr seg betydelig om politikk (97 % av de spurte som var enige i at deltakelse i politikk er viktig og 83 % sa at de personlig har gjort det) er mange jenter og unge kvinner utestengt fra politiske prosesser på grunn av både alder og kjønn. Mange opplever at de ikke kan engasjere seg og delta i politikk (31 %) mens halvparten (50 %) opplever at det er aksept for jenter og unge kvinner å engasjere seg i politiske aktiviteter. Hele én av fem (19 %) har personlig blitt frarådet fra å gjøre det. 
  • Hvert år (siden 2007) har Plan International gitt ut State of the World’s Girls, en rapport om jenters utvikling. Temaet for årets rapport er jenter og politisk deltakelse. 

 Til redaksjonene: 

  •  Her er LINK til årets rapport, kortversjonen, samt bilder og intervju med Swastika.   
  •  Ta kontakt dersom dere ønsker intervju eller ytterligere info.

Kontakter

Bilder

19 år gamle Swastika fra Nepal har vært aktiv i politikk og samfunnsliv siden hun var 13. Men hun opplever å bli motarbeidet og hetset på grunn av at hun er jente.
19 år gamle Swastika fra Nepal har vært aktiv i politikk og samfunnsliv siden hun var 13. Men hun opplever å bli motarbeidet og hetset på grunn av at hun er jente.
Last ned bilde
– Folk mener at jenter ikke bør engasjere seg i politikk, sier Swastika (i midten) i Nepal.
– Folk mener at jenter ikke bør engasjere seg i politikk, sier Swastika (i midten) i Nepal.
Last ned bilde

Om Plan International Norge

Plan International Norge
Plan International Norge
Tullins gate 4C
0166 Oslo

56 09 99 09http://www.plan-norge.no

Plan International er en global bistandsorganisasjon som jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. Vi jobber i mer enn 50 land og driver prosjekter i 55.000 lokalsamfunn verden over. Vi jobber særlig med barns beskyttelse mot vold og overgrep, forhindre barneekteskap, få unge ut i arbeid, og for tenåringsjenter i kriser.

Følg pressemeldinger fra Plan International Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Plan International Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Plan International Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom