Codan Forsikring

1 av 4 vil ha bilder eller info fjernet fra nett

Del

Bilder og informasjon på internett er bare et Google-søk unna. Nesten 1 av 4 unge voksne ønsker å få søkbare bilder eller informasjon om dem fjernet fra nettet, og andelen som ønsker dette har økt siden i fjor.

SLETTE NETTSØK: 23 prosent av unge mellom 18 og 29 år opplever at det ligger søkbare bilder eller informasjon om dem på nettet som de vil ha fjernet. Foto: iStock.
SLETTE NETTSØK: 23 prosent av unge mellom 18 og 29 år opplever at det ligger søkbare bilder eller informasjon om dem på nettet som de vil ha fjernet. Foto: iStock.

En undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Codan Forsikring viser at 23 prosent av unge mellom 18 og 29 år opplever at det ligger søkbare bilder eller informasjon om dem på nettet som de helst vil ha fjernet.

– Dette er alvorlig. Når vi vet at datakriminalitet er den formen for kriminalitet som flest nordmenn blir utsatt for, er det urovekkende at så mange unge mennesker opplever at de har privat informasjon ute på nettet, sier Georg Richvoldsen, kommunikasjonssjef i Codan Forsikring.

Norstat-tallene viser at det er mer enn dobbelt så mange unge som oppgir at de ønsker å få bilder eller informasjon fjernet. Blant hele befolkningen er det 10 prosent som svarer dette, mot 23 prosent blant de unge. I tillegg er 25 prosent usikre, og vet ikke om det ligger informasjon eller bilder på nettet som de helst skulle ha fjernet.

Økning fra i fjor

Også i fjor undersøkte Codan Forsikring hvor mange som ønsket å få fjernet søkbare bilder eller informasjon fra nettet. Da var det 18 prosent av unge voksne og 8 prosent av blant hele befolkningen som ønsket dette.

– Vi ser at andelen som ønsker å få fjernet bilder eller informasjon har økt, både blant unge voksne og i befolkningen generelt. Det er derfor grunn til å minne om at det er lurt å tenke seg om to ganger før en publiserer noe på nettet, sier Richvoldsen. 

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) jobber for å skape bevissthet om informasjonssikkerhet blant nordmenn. De mener noe av forklaringen til at flere unge ønsker å få fjernet bilder fra nettet skyldes at de unge er veldig aktive.

– Svært mange unge bruker bildetjenester mye. Et generelt råd er å forsøke å se for seg hvordan det en legger ut eventuelt kan bli misbrukt, eller om man senere kan komme til å angre på det. Men slike ting kan være vanskelig å se for seg på forhånd, sier seniorrådgiver Bjarte Malmedal i NorSIS.

Hjelp til å få fjernet innhold

Codan Forsikring har sett på måter å hjelpe sine kunder med problemer som kan oppstå ved nettbruk, og tilbyr blant annet automatisk ID-forsikring. Denne forsikringen dekker ID-tyveri og misbruk av identitet, og misbruk på nett.

– Vi tilbyr denne ID-forsikringen fordi vi ser at nettkriminalitet er et økende samfunnsproblem. Hvis du eller noen i familien opplever å få bilder misbrukt på nett, eller at det legges ut krenkende innhold, hjelper vi deg med å fjerne slikt uønsket innhold, forklarer Richvoldsen. 

5 råd hvis du vil få fjernet noe fra internett:

  1. Be personen som har publisert bildet eller informasjonen om å fjerne det.
  2. Hvis du ikke vet hvem som har publisert, kan du kontakte de som drifter nettstedet der bildet eller informasjonen er blitt publisert.
  3. Hvis bildet eller informasjonen er svært krenkende, bør du vurdere å melde det til politiet.
  4. Nettstedet Slettmeg.no er en råd- og veiledningstjeneste som hjelper folk å komme i kontakt med de som har publisert opplysninger og kan gi råd om hvordan man bør gå fram for å få fjernet opplysninger.
  5. Kunder av Codan Forsikring har ID-forsikring inkludert og kan gjennom denne få hjelp til å få fjernet krenkende eller uønsket innhold på nettet.

Kontakter

Bilder

SLETTE NETTSØK: 23 prosent av unge mellom 18 og 29 år opplever at det ligger søkbare bilder eller informasjon om dem på nettet som de vil ha fjernet. Foto: iStock.
SLETTE NETTSØK: 23 prosent av unge mellom 18 og 29 år opplever at det ligger søkbare bilder eller informasjon om dem på nettet som de vil ha fjernet. Foto: iStock.
Last ned bilde
– Det er urovekkende at så mange unge mennesker opplever at de har privat informasjon ute på nettet, sier Georg Richvoldsen, kommunikasjonssjef i Codan Forsikring. Foto: Katrine Lunke.
– Det er urovekkende at så mange unge mennesker opplever at de har privat informasjon ute på nettet, sier Georg Richvoldsen, kommunikasjonssjef i Codan Forsikring. Foto: Katrine Lunke.
Last ned bilde

Om Codan Forsikring

Codan Forsikring
Codan Forsikring
Verkstedveien 3
0277 Oslo

06300http://www.codanforsikring.no

Codan Forsikring er en totalleverandør av skadeforsikringer til privatpersoner og næringsliv i Norge. Vi selger forsikringer innen primærområdene bil, hus, innbo og reise. Innenfor næring dekker Codan Forsikring hele bedriftens forsikringsbehov.

I Norge er vi 250 ansatte og ledes av Stefan Langva, Administrerende direktør.

Sammen med Trygg-Hansa i Sverige og Codan i Danmark er vi et av Skandinavias største forsikringsselskap. Codan eies av RSA Group, ett av verdens ledende multinasjonale forsikringsselskaper med 9 millioner kunder i mer enn 100 land.

Følg saker fra Codan Forsikring

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Codan Forsikring på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Codan Forsikring

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom