SpareBank 1 Østlandet

1 av 3 foreldre er bekymret for barnas økonomikunnskaper

Del

Foreldre har hovedansvaret for barnas økonomiopplæring, svarer nordmenn i ny undersøkelse. Samtidig oppgir én av tre at de er bekymret for barnas kunnskaper. Nå skal norskutviklet AR- og spillteknologi bidra til å endre dette.

I en fersk undersøkelse som Kantar har gjennomført for SpareBank 1 Østlandet, oppgir 30 prosent av foreldre med barn i alderen 8 til 18 år at de er i stor eller ganske stor grad er bekymret for at barna ikke kan nok om personlig økonomi etter endt skolegang.

Tall fra landets største inkassoselskap, Kredinor, gir foreldre rett i sin bekymring: Under koronapandemien har det vært en nedgang i antall inkassosaker i alle aldersgrupper, bortsett fra de unge. I aldersgruppen 18 til 25 år har antallet inkassosaker økt i 2020.

– En sunn økonomi er en viktig forutsetning for et godt liv. Å komme skjevt ut økonomisk kan få store konsekvenser. Det blir for eksempel vanskeligere å få lån, sier Jesper Foss, ungdomskoordinator i SpareBank 1 Østlandet.

Foreldre mener de selv har ansvaret

Når det gjelder hvor ansvaret for opplæring ligger, mener norske foreldre at det hviler på deres skuldre: 75 prosent svarer i undersøkelsen at foreldre har hovedansvaret for økonomiopplæring. Foss mener banken også har en rolle i dette.

– Det er ingen tvil om at foreldre er en svært viktig kilde til sunn økonomisk forståelse blant unge. Men som en av Norges største banker ser vi det som en del av vårt samfunnsansvar å øke økonomikunnskapen blant både unge og eldre. Dette jobber vi mye med, sier han.

Personlig økonomi som pensum

Det legges også mer vekt på personlig økonomi i skolen, og det har vært en klar målsetting fra regjeringen å få personlig økonomi inn i flere fag. Professor og senterleder hos Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning, Thomas Nordahl, mener at personlig økonomi er et viktig område i skolen.

– Det er viktig at det kan knyttes direkte til læreplanens vektlegging av livsmestring. Her understrekes det at skolen skal gi elevene forutsetninger til å ta ansvarlige livsvalg, også tilknyttet personlig økonomi, sier Nordahl.

Lanserer økonomi-app

SpareBank 1 Østlandet ønsker å samarbeide med både foreldre og skolen for å bidra til at dagens unge får en sunn økonomisk forståelse. En viktig del av dette arbeidet er lanseringen av bankens økonomi-app Kæsj. Kæsj er en gratis, norskutviklet app som er blant de første i verden til å ta i bruk AR-teknologi og såkalt «gamification» for å hjelpe unge til å mestre personlig økonomi. 

– Appen vår har allerede blitt testet i mange klasserom gjennom bankens undervisningsopplegg, og har blitt svært godt mottatt av både lærere og elever. Nå kan alle ta den i bruk, både ungdom selv, skoler og foreldre, sier Jesper Foss i SpareBank 1 Østlandet.

Bidrar til økt læring

Thomas Nordahl har lenge vært en pådriver for bruk av digitale læringsverktøy. Han mener funnene i undersøkelsen viser at det åpenbart er et behov for å gi barn og unge mer kunnskap om personlig økonomi. 

– Apper som Kæsj vil etter min mening bidra til aktiv deltagelse og refleksjon hos barn og unge om økonomiske spørsmål. Dette er viktig fordi dagens forskning på digitale læringsplattformer viser at aktiv deltagelse fra barn og unge er helt avgjørende for at slike digitale virkemidler skal ha noen effekt på læring, sier Nordahl.

Virkelighetsnær læring

I Kantar-undersøkelsen oppgir 42 prosent av de spurte at barna har for høye forventninger til egen fremtidig inntekt. Foss forteller at de i Kæsj-appen har fokusert på å lage oppgaver som matcher vanlige utfordringer som de unge vil møte i voksenlivet. 

– Digitaliseringen av økonomien gjør penger mer krevende å forstå, og mange unge i dag har kanskje ikke et helt realistisk bilde på en normal inntekt eller hverdagslige utgifter. Derfor var det svært viktig for oss at spillet bruker ekte yrker og lønninger, og utgifter som man møter på i virkeligheten som voksen, sier Jesper Foss.

Om Kæsj

Kæsj er en app som skal øke økonomiforståelsen hos unge gjennom «spillifisering», AR-teknologi og valg de vil møte i voksenlivet. I appen får man tildelt et yrke med en realistisk lønn, og muligheter til å kjøpe bolig, bil og andre gjenstander. Videre får de unge se hvordan disse valgene påvirker deres «voksenbudsjett». Appen er gratis å laste ned, helt reklamefri og perfekt for bruk i klasserom eller sammen med en voksen rundt kjøkkenbordet. Kæsj baserer seg på et læringsprogram SpareBank 1 Østlandet har holdt for skoleklasser siden 2017 og er utviklet av banken sammen med EON Reality Norway. Appen er tilgjengelig i både App Store og Google Play.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Kantar på vegne av SpareBank 1 Østlandet. Målgruppen var foreldre med barn i alderen 8-18 år i husstanden. Datainnsamlingen er gjennomført med 736 intervju fra 30/8 - 3/9.

 

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Last ned bilde
Last ned bilde
Jesper Foss, ungdomskoorinator Sparebank 1 Østlandet
Jesper Foss, ungdomskoorinator Sparebank 1 Østlandet
Last ned bilde

Om SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet
SpareBank 1 Østlandet
Strandgata 15
2317 Hamar

915 07040https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet

Om SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet er landets fjerde største sparebankkonsern med drøyt 1 100 kompetente og stolte medarbeidere. Gjennom 176 år har vi bygget en solid markedsposisjon på Østlandet ved å være tilgjengelige og yte kreditt til personer og bedrifter i bygd og by. Vi har i dag 36 kontorer spredt om i Oslo, Viken og Innlandet. Banken har nær 385 000 kunder og en forretningskapital på 213 milliarder kroner. Gjennom våre datterselskaper og SpareBank 1-alliansens produktselskaper er vi et komplett finanshus for våre person- og bedriftskunder. Vi er et børsnotert og selvstendig finanskonsern med dype røtter på Østlandet og hovedkontor i Hamar. Banken har bidratt til verdiskaping i markedsområdet gjennom flere generasjoner.

Følg pressemeldinger fra SpareBank 1 Østlandet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SpareBank 1 Østlandet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SpareBank 1 Østlandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom