Trygg Trafikk

1 av 2 vil forby elsparkesykler på fortau

Del

1 av 2 – 52 prosent – ønsker forbud mot å kjøre elsparkesykler på fortau. Nesten like mange – 49 prosent – ønsker forbud mot utleie på nattestid. Trygg Trafikk mener ny forskrift fra Regjeringen ikke gjør nok for å løse utfordringene.

Foto: Siw Didriksen/Trygg Trafikk
Foto: Siw Didriksen/Trygg Trafikk

Det kommer frem i en ny spørreundersøkelse gjennomført av YouGov for Trygg Trafikk og Tryg Forsikring.

– Det viser at utfordringene med frislippet av elsparkesykler fortsatt er relevant. Vi ser at flertallet ønsker at det ikke skal være elsparkesykler på fortau, og det er naturlig at myndighetene ser nærmere på hvor i trafikken disse hører hjemme, sier Christoffer Solstad Steen, kommunikajonsrådgiver i Trygg Trafikk.

Steen forteller at Trygg Trafikk savner kraftigere lut fra myndighetene for å løse utfordringene med elsparkesyklene.

– Det er ti ganger så farlig å kjøre elsparkesykkel sammenlignet med sykkel ifølge tall fra Statens vegvesen. Det viser hvorfor hjelmpåbud ville vært et viktig grep. Vi savner også at det gjøres mer for å hindre promillekjøring, sier Steen.

Nye regler er gammel nytt

I mai lanserte regjeringen en ny forskrift for å rydde opp i elsparkesykkelkaoset. Forskriften setter en maksgrense på seks km/t for el-sparkesykler på fortau, og en bot på 3000 kroner om flere kjører sammen. Gode intensjoner, men lite fruktbart, ifølge Trygg Trafikk.

– Det var heller ikke tillatt med flere personer på elsparkesykkelen, eller å kjøre i høy fart på fortau tidligere. Skal det være en reell endring mener vi elsparkesykkel må omklassifiseres til en form for motorvogn. Det er en mer korrekt definisjon. Og det vil gjøre det lettere å innføre annen regulering, som promillegrense og krav om hjelm, forteller Steen.

Hele 7 av 10 i Oslo ønsker forbud

I spørreundersøkelsen kommer det også frem at ønsket om forbud på fortau er desidert høyest i Oslo. Hele 7 av 10 - 68 prosent – ønsker forbud i hovedstaden.

– Det er over 20.000 elsparkesykler i Oslo, og skadelegevakten rapporterer om hele 1600 ulykker på kun halvannet år, mange alvorlige. Oslo er en egen planet når det gjelder antallet elsparkesykler og ulykker, i de verste periodene blir titalls mennesker skadet, mange alvorlige. Fra et forsikringsståsted er det bekymringsverdig når nær halvparten av ulykkene skjer i beruset tilstand. Da faller gjerne alle forsikringer bort på grunn av uaktsomhet, noe som kan bli veldig dyrt for den det gjelder, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Ønsker utleieforbud nattestid

Samtidig ønsker nesten halvparten – 49 prosent – forbud mot utleie av elsparkesykler nattestid.

– Når langt over halvparten av ulykkene skjer mellom 22 og 06 bør myndighetene forby utleie i det tidsrommet. Dette er jo noe også politiet og mange andre har tatt til orde for. Altfor mange blir fristet i beruset tilstand nattestid til å hive seg på lett tilgjengelige elsparkesykler, for så å ende opp på legevakten med skader. Ved å fjerne tilgangen på natten blir valget både lettere og tryggere for den enkelte, avslutter Brandeggen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 29. april – 3. mai gjennomført til sammen 1008 CAWI-intervjuer med personer i alderen 18+ år»

Kontakt Tryg Forsikring: Torbjørn Brandeggen, Kommunikasjonsrådgiver Tryg Forsikring. Mobil: 952 17 744 Mail: torbjorn.brandeggen@tryg.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Siw Didriksen/Trygg Trafikk
Foto: Siw Didriksen/Trygg Trafikk
Last ned bilde

Om Trygg Trafikk

Trygg Trafikk
Trygg Trafikk
Tullinsgate 2
0103 Oslo

22 40 40 40http://www.tryggtrafikk.no

Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal omkomme eller bli hardt skadet i trafikken. Vi er tilstede i alle landets fylker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner og pådriver overfor myndigheter og bedrifter. Vi er også et bindeledd mellom frivillige aktører og myndigheter.

Følg pressemeldinger fra Trygg Trafikk

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Trygg Trafikk på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Trygg Trafikk

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom