Norges Blindeforbund

1 av 2 førerhundbrukere mener høyregåing skaper utrygge situasjoner

Del

Mange fotgjengere går på høyre side på gang- og sykkelvei og gangvei. Det skaper utfordrende situasjoner, svarer over halvparten av førerhundbrukerne i en fersk undersøkelse. Blindeforbundet og Trygg Trafikk anbefaler alle å gå på venstre side.

ILLUSTRASJONSBILDE:–På gang -og sykkelveien i Ski, der jeg går ofte, har de markert med piler i asfalten hvor man skal gå/ sykle, men det er ingen som vet hvem pilene gjelder for. Jeg opplever stadig at folk kommer med tilsnakk eller regelrett kjefter fordi førerhunden min Diesel holder venstre kant slik han er opplært til, sier Kirsti Holbæk-Hansen. Foto: Tom Egil Jensen
ILLUSTRASJONSBILDE:–På gang -og sykkelveien i Ski, der jeg går ofte, har de markert med piler i asfalten hvor man skal gå/ sykle, men det er ingen som vet hvem pilene gjelder for. Jeg opplever stadig at folk kommer med tilsnakk eller regelrett kjefter fordi førerhunden min Diesel holder venstre kant slik han er opplært til, sier Kirsti Holbæk-Hansen. Foto: Tom Egil Jensen

I forbindelse med Førerhundens dag 28. april setter Norges Blindeforbund søkelyset på trygghet i trafikken for landets ca. 300 førerhundbrukere.

Korona gjør at vi må holde god avstand til hverandre når vi er ute og går, og det er ekstra krevende for førerhundbrukere og andre synshemmede. Flere steder er det blitt oppfordret til å gå på høyre side på turvei, og i media har det vært flere debatter om hvilken side man bør gå på.

Hvilken side skal vi gå på? 

Ifølge Trygg Trafikk vet ikke 1 av 4 hvilken side av veien de skal gå på. Veitrafikkloven sier at gående skal holde til venstre på bilveier, så lenge det er trygt.

Trygg Trafikk anbefaler at vi bør gå til venstre overalt der det er flere trafikantgrupper, og at syklistene bør sykle på høyresiden. Venstregåing gjør at fotgjengere får bilister og syklister mot seg på samme side. 

–Da kan vi kommunisere med dem vi møter ved å gi tegn og signalisere hva vi vil gjøre for å unngå ulykker. Ved høyregåing får vi syklister og bilister i ryggen, og vet ikke om vedkommende som kommer bak er trøtt, uoppmerksom eller ruset. Ved å gå til venstre tar vi også hensyn til førerhundbrukere og andre med nedsatt funksjonsevne, sier Ingrid Trømborg, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk. 

Hun legger til at felles regel på alle veityper der det er flere trafikantgrupper, vil gjøre regelen enklere å huske for både barn og voksne.

Får kjeft av andre fotgjengere

Langs vei, på gang- og sykkelvei og gangveier er førerhunden trent til å holde venstre kant. Førerhundbrukeren holder alltid selen til hunden med venstre hånd og går derfor på høyre siden av hunden. 

Mer enn en av fire førerhundbrukerne (27%) har én eller flere ganger fått tilsnakk fra andre om at de går på feil side av gangveien. Videre svarer over halvparten at folk går for nær når de passerer dem. 

–Tilbakemeldingene går på at førerhundbrukere får kjeft, de synes det er utrygt å gå ute, da hunden blir forstyrret og at de ikke klarer å holde avstand til forbipasserende. For noen ender det i sammenstøt med andre fotgjengere, sier Terje André Olsen, forbundsleder i Blindeforbundet.

Gå på venstre side

Førerhunder er ikke opplært til å holde én eller to meters avstand og de kan heller ikke skille mellom turvei og gangvei. Derfor er det viktig at seende viser hensyn og tar ansvaret for å holde god nok avstand. I likhet med Trygg Trafikk, oppfordrer Blindeforbundet alle fotgjengere til å gå på venstre side på gang- og sykkelvei, gangvei og turvei.

Om undersøkelsen blant førerhundbrukere:

  • Gjennomført av Opinion på oppdrag fra Norges Blindeforbund i perioden 16.-23. mars.
  • Formål: Innhente kunnskap om hvordan det er å være førerhundbruker i dagens koronasituasjon og samtidig gjøre en generell kartlegging av førerhundbruk.
  • Undersøkelsen baserer seg på kvantitativ telefonintervju med 79 førerhundbrukere

Nøkkelord

Kontakter

Kommunikasjonssjef i Blindeforbundet Mia Jacobsen
Tlf: +47 23 21 50 45 / +47 958 74 292
E-post: mia.jacobsen@blindeforbundet.no

Kommunikasjonsrådgiver i Blindeforbundet Hilde Greve Mo
Tlf: +47 23 21 50 40/+47 913 87 778
E-post: hgm@blindeforbundet.no

Kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk Ingrid Trømborg
Tlf: + 47 995 52 155
E-post: tromborg@tryggtrafikk.no

Bilder

ILLUSTRASJONSBILDE:–På gang -og sykkelveien i Ski, der jeg går ofte, har de markert med piler i asfalten hvor man skal gå/ sykle, men det er ingen som vet hvem pilene gjelder for. Jeg opplever stadig at folk kommer med tilsnakk eller regelrett kjefter fordi førerhunden min Diesel holder venstre kant slik han er opplært til, sier Kirsti Holbæk-Hansen. Foto: Tom Egil Jensen
ILLUSTRASJONSBILDE:–På gang -og sykkelveien i Ski, der jeg går ofte, har de markert med piler i asfalten hvor man skal gå/ sykle, men det er ingen som vet hvem pilene gjelder for. Jeg opplever stadig at folk kommer med tilsnakk eller regelrett kjefter fordi førerhunden min Diesel holder venstre kant slik han er opplært til, sier Kirsti Holbæk-Hansen. Foto: Tom Egil Jensen
Last ned bilde
ILLUSTRASJONSBILDE:–På gang -og sykkelveien i Ski der jeg går ofte har de markert med piler i asfalten hvor man skal gå/ sykle, men det er ingen som vet hvem pilene gjelder for. Jeg opplever stadig at folk kommer med tilsnakk eller regelrett kjefter fordi førerhunden min Diesel holder venstre kant slik han er opplært til, sier Kirsti Holbæk-Hansen. Foto: Tom Egil Jensen
ILLUSTRASJONSBILDE:–På gang -og sykkelveien i Ski der jeg går ofte har de markert med piler i asfalten hvor man skal gå/ sykle, men det er ingen som vet hvem pilene gjelder for. Jeg opplever stadig at folk kommer med tilsnakk eller regelrett kjefter fordi førerhunden min Diesel holder venstre kant slik han er opplært til, sier Kirsti Holbæk-Hansen. Foto: Tom Egil Jensen
Last ned bilde

Om Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund
Norges Blindeforbund
Sporveisgata 10
0308 OSLO

23 21 50 00https://www.blindeforbundet.no

Norges Blindeforbund, synshemmedes organisasjon, er blinde og svaksyntes interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Vårt overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper med funksjonsnedsettelser.

Norges Blindeforbund har i tillegg til interessepolitisk virksomhet tre syn- og mestringssenter, et bo- og arbeidssenter, leirer for synshemmede barn, førerhundskoler, punktskrifttrykkeri og internasjonal avdeling og fylkeslag i hvert fylke. 

Følg pressemeldinger fra Norges Blindeforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Blindeforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Blindeforbund

Punktskriftens dag 4. januar: Nordmenn støtter krav om blindeskrift på melk og salmiakk4.1.2021 07:00:00 CET | Pressemelding

En undersøkelse utført av Ipsos på vegne av Blindeforbundet, viser at 59 % mener det bør komme krav om punktmerking av matvarer og at tre av fire mener det er viktig at produkter som kan være farlige (vaskemidler og kjemiske produkter) blir merket med punktskrift, eller blindeskrift som det også kalles. I tillegg oppgir nesten 80 % (79 %) at de mener at viktig offentlig informasjon også må komme i punktskrift.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom