Skatteetaten

– Vi må forenkle mer, spesielt for næringslivet

Del

Skattedirektøren fortsetter forenklingsarbeidet i neste periode. - Nå må vi spesielt få fart på forenkling for næringslivet, sier Hans Christian Holte etter at han i statsråd i dag fikk fornyet åremål som skattedirektør.

Hans Christian Holte tiltrådte som skattedirektør sommeren 2013. Når han nå utnevnes til en ny åremålsperiode på seks år, lover han ytterligere innsats for å forenkle næringslivets kontakt med Skatteetaten. (Foto: Skatteetaten)
Hans Christian Holte tiltrådte som skattedirektør sommeren 2013. Når han nå utnevnes til en ny åremålsperiode på seks år, lover han ytterligere innsats for å forenkle næringslivets kontakt med Skatteetaten. (Foto: Skatteetaten)

Skatt for personlige skattytere har blitt enklere de siste årene. Vanlige skattepliktige har opplevd at det har blitt enklere å ha kontakt med oss, men mange opplever at skatt langt fra er enkelt og ikke alle regelendringer gjør verden enklere heller. Jeg vil arbeide for at det blir enda enklere å forholde seg til skatter og avgifter i årene fremover, sier Holte.

Ny skattemelding
-Vi har flere gode tiltak i prosess for å gjøre skatt enklere. Vi skal lansere en ny skattemelding, som vil være lettere å forstå og gi bedre veiledning.

- Vi skal være en lyttende etat, som har brukernes perspektiv med oss i det vi gjør. Jeg kommer fortsatt til å ha en åpen dør for de som har forslag til hvordan vi kan forbedre oss, sier skattedirektøren.

Deling av data
- I tillegg ønsker jeg å bidra til bedre brukervennlighet og effektivitet i offentlig og privat sektor gjennom å dele data. Skatteetaten vil delta i utforming, etablering og forvaltning av offentlige datakilder. Vi vil også være med å realisere målet om at "kun én gang" skal bli en realitet når det gjelder å rapportere til det offentlige.

Internasjonalt samarbeid
- Fremover skal Skatteetaten fortsatt bidra godt til internasjonale løsninger på skattemessige utfordringer knyttet til økt globalisering og digitalisering. For å sikre rettferdig konkurranse og finansiering av velferdsstaten, må vi også finne gode løsninger for å skattelegge den digitale økonomien.

Omstillingsdyktig etat
Hans Christian Holte har ledet Skatteetaten gjennom flere store omstillinger. – Vi treffes som alle andre av store endringer som økt globalisering, digitalisering og krav til effektivisering, og vi har medarbeidere som både ser behovet for endring og får det til i praksis. Derfor har vi lyktes både med å overta oppgaver fra andre offentlige etater, redusere antall kontorsteder, og gjøre om fra regional til nasjonal oppgaveløsning.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Hans Christian Holte tiltrådte som skattedirektør sommeren 2013. Når han nå utnevnes til en ny åremålsperiode på seks år, lover han ytterligere innsats for å forenkle næringslivets kontakt med Skatteetaten. (Foto: Skatteetaten)
Hans Christian Holte tiltrådte som skattedirektør sommeren 2013. Når han nå utnevnes til en ny åremålsperiode på seks år, lover han ytterligere innsats for å forenkle næringslivets kontakt med Skatteetaten. (Foto: Skatteetaten)
Last ned bilde

Lenker

Om Skatteetaten

Skatteetaten
Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

800 80 000http://www.skatteetaten.no

I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Følg saker fra Skatteetaten

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Skatteetaten på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Skatteetaten

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom