Stiftelsen Dam

– Taperne er pasientene som får dårligere behandling

Del

En ny rapport viser at svært få resultater av kliniske studier registreres. I verste fall utsettes pasienter for farlig behandling.

Programsjef i Stiftelsen Dam, Jan-Ole Hesselberg mener det er bekymringsfult at svært få norske legemiddelstudier registreres. Nå håper han at de nedslående resultatene som kommer fram i en fersk rapport bidrar til rask bedring. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam
Programsjef i Stiftelsen Dam, Jan-Ole Hesselberg mener det er bekymringsfult at svært få norske legemiddelstudier registreres. Nå håper han at de nedslående resultatene som kommer fram i en fersk rapport bidrar til rask bedring. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Hvert år stiller nordmenn sin kropp til disposisjon for forskning på legemidler. I kliniske studier for utprøving av medikamenter risikerer de  bivirkninger av nye medikamenter eller, dersom de får placebo eller standardbehandling, mindre effektiv behandling.

I en rapport utarbeidet av TranspariMED og Stiftelsen Dam som publiseres i dag, kommer det fram at ingen har en fullstendig oversikt over resultatene fra denne forskningen. Om de er positive eller negative, om de er publiserte eller om studiene i det hele tatt er ferdigstilte.

– Situasjonen er uholdbar. Taperne er pasientene som får dårligere behandling enn de kunne ha fått, sier programsjef i Stiftelsen Dam, Jan-Ole Hesselberg. 

Norge bryter internasjonale forpliktelser

All klinisk forskning på legemidler og medisinske produkter fra og med 2004 skal registreres i den europeiske databasen EudraCT (European Union Drug Regulating Authorities Clinical Trials Database). Når resultatene fra forskningen er klare, skal disse legges til i databasen. Databasen kan således gi en fullstendig oversikt over hvilke studier som pågår og hvilke som er avsluttet, samt deres resultater.

Denne registreringen har forskningsinstitusjonene og Legemiddelverket et delt ansvar for å sikre. Manglende rapportering er et brudd mot EU-regulativet, som Norge har forpliktet seg til å følge.

I rapporten kommer det fram at verken forskningsinstitusjonene eller Legemiddelverket jobber for å sikre at resultatene fra fullførte norske legemiddelstudier blir rapportert. De anerkjenner behovet for registrering, men skylder på manglende ressurser og gode systemer for å følge opp at dette blir gjort. 

Europa-versting

TranspariMED har laget en rekke systematiske gjennomganger av registrering av legemiddelstudier i andre europeiske land. Resultatet er nedslående for Norge, som ligger på bunnivå når det gjelder å registrere studier. 

Grunnlegger av TranspariMED og forfatter av rapporten, dr Till Bruckner, understreker at det er viktig for både pasienter og norske skattebetalere at resultatene av kliniske studier offentliggjøres. 

– Å offentliggjøre resultatene av kliniske studier gjennom registre kan øke den medisinske fremgangen vesentlig. Norske skattebetalere og pasienter vil ha nytte av forpliktelsen fra ledende institusjoner til å følge opp den globale praksisen for best rapportering av legemiddelforsøk, sier han.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Programsjef i Stiftelsen Dam, Jan-Ole Hesselberg mener det er bekymringsfult at svært få norske legemiddelstudier registreres. Nå håper han at de nedslående resultatene som kommer fram i en fersk rapport bidrar til rask bedring. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam
Programsjef i Stiftelsen Dam, Jan-Ole Hesselberg mener det er bekymringsfult at svært få norske legemiddelstudier registreres. Nå håper han at de nedslående resultatene som kommer fram i en fersk rapport bidrar til rask bedring. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam
Akersgata 28
0158 Oslo

22 40 53 70http://www.dam.no

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.

Stitelsen Dam mottar 6,4 prosent av Norsk Tippings overskudd til fordeling til helseformål.