Syklistenes Landsforening

– Sykle sammen til skolen!

Del

Mange barn skal nå for første gang sykle til skolen. – Med sykkelen kan barnet leke seg til ferdigheter – på vei til skolen. Her er det viktig at foreldrene er med barna og hjelper dem, sier generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening (SLF).

Sammen med en voksen kan barn som oftest starte tidlig å sykle til skolen hvis ferdighetene er tilstrekkelig gode. Foto: Syklistenes Landsforening
Sammen med en voksen kan barn som oftest starte tidlig å sykle til skolen hvis ferdighetene er tilstrekkelig gode. Foto: Syklistenes Landsforening

Barn som sykler, bedrer sine motoriske evner og vil ofte fortsette å velge sykkel som transportmiddel senere i livet. Og nå ved skolestart får tusenvis av barn sitt første møte med skoleveien. Da må foreldrene være der, mener SLF.

– Foreldre og andre voksne er viktige rollemodeller for barna. Ser barna at de voksne bruker sykkel, vil også de synes det er naturlig å benytte sykkel til ulike aktiviteter. Derfor er det viktig at store og små sykler sammen, sier Andersson.

SLF ber skolene også bidra, ved å oppmuntre til og legge til rette for at foreldre kan sykle sammen med barna til skolen.

Foreningen har satt opp fem råd til foreldre med barn som skal trene opp ferdigheter nå ved skolestart: 

1. Øv opp ferdighetene på forhånd

Det er viktig at barnet mestrer sykkelen skikkelig før dere sykler til skolen. Variasjonene i tilrettelegging, trafikkmengde og fartsgrense langs skoleveien har avgjørende betydning for når barna bør begynne å sykle helt alene til skolen. Men sammen med en voksen kan barn som oftest starte tidlig hvis ferdighetene er tilstrekkelig gode. 

2. Bli kjent langs skoleveien

Ta en sykkeltur sammen og bli kjent med skoleveien før dere skal sykle til skolen første gang. Da har dere bedre tid til å gjøre dere kjent. Mange steder vil det være nødvendig og veldig god øving i å sykle sammen med en voksen det første eller de første årene på skolen, spesielt hvis skoleveien krysser eller går langs trafikkert vei.

3. Vær et godt eksempel

Som voksen kan man tidlig skape gode vaner hos barnet. Den voksne kan gå foran som et godt eksempel med å gjøre sykkelen til et naturlig valg. Vis tydelig at du følger trafikkreglene og tar hensyn til medtrafikanter.

 4. Gi beskjeder til barnet

Mens ferdighetene øves opp og barnets konsentrasjon fortsatt er rettet mot selve syklingen, kan den voksne melde fra til barnet om når det er viktig å se seg for, bremse eller stoppe. Når ferdighetene blir bedre, vil barnet få større kapasitet til å orientere seg i omgivelsene og samhandle med andre trafikanter. Samtidig må barnets hjerne ha nådd enn viss modenhet. Forskning viser at å sykle alene i trafikken er en for krevende oppgave for små barn.

5. Ha en hyggelig opplevelse sammen

For å skape gode vaner er det også viktig å ha en god opplevelse. Stress ned, kle dere etter været og la sykkelturen foregå på barnets premisser. Da vil sykling bli gøy i både sol og regn.

En sykkel er et flott redskap for barnet til å utvikle alle sanser, oppmerksomhet, grovmotorikk, balansefunksjon og rom- og retningssans:

Barn som bruker kroppen

  • utvikler et positivt selvbilde
  • får god helse og blir glade
  • blir mer selvhjulpne og sosiale
  • får høyere stressterskel
  • får bedre konsentrasjonsevne
  • får bedre motoriske ferdigheter

Kilde: «La barna sykle», informasjonsbrosjyre utgitt av fra Syklistenes Landsforening i samarbeid med Statens vegvesen

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Sammen med en voksen kan barn som oftest starte tidlig å sykle til skolen hvis ferdighetene er tilstrekkelig gode. Foto: Syklistenes Landsforening
Sammen med en voksen kan barn som oftest starte tidlig å sykle til skolen hvis ferdighetene er tilstrekkelig gode. Foto: Syklistenes Landsforening
Last ned bilde
Generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening oppfordrer foreldre til å sykle til skolen sammen med barnet. Foto: Syklistenes Landsforening
Generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening oppfordrer foreldre til å sykle til skolen sammen med barnet. Foto: Syklistenes Landsforening
Last ned bilde

Om Syklistenes Landsforening

Syklistenes Landsforening
Storgata, 8
0155 OSLO

https://syklistforeningen.no/
  • Syklistenes Landsforening (SLF) er Norges eneste organisasjon for hverdagssykling. Foreningen ble grunnlagt i 1947 og har siden da jobbet for å bedre sykkelforholdene i Norge. Foreningen har 10 000 medlemmer over hele landet samt 17 lokallag.
  • SLF ønsker at flest mulig skal se på sykkelen som løsningen i hverdagen – som framkomstmiddel til jobb, i hverdagen ellers og som kilde til opplevelser og bedre helse. Dette målet jobber foreningen for blant annet gjennom sertifiseringstjensten Sykkelvennlig arbeidsplass og ulike sykkelkurs.
  • Foreningen jobber også med politisk påvirkning overfor storting, regjering, lokalpolitikere og overfor forvaltningen. SLF samarbeider her med en rekke frivillige organisasjoner.

Følg pressemeldinger fra Syklistenes Landsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Syklistenes Landsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.