Samfunnsbedriftene

– Stortinget bør sikre og øke kompensasjon til kystkommuner

Del

Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) ber Stortinget om å øke bidraget norske fjord- og kystkommuner får fra oppdrettsnæringen. – Vi må sikre forutsigbarhet og stabilitet de neste årene, sier styreleder Ole L. Haugen.

En rekke norske fjord- og kystkommuner legger til rette for at oppdrettsnæringen kan etablere seg.
En rekke norske fjord- og kystkommuner legger til rette for at oppdrettsnæringen kan etablere seg.

Mange fjord- og kystkommuner bruker store summer på å legge til rette for at oppdrettsnæringen kan bruke arealer i sjøallmenningen. Kommunene mener derfor det er naturlig at de får en kompensasjon for dette. 

– I forslag til revidert nasjonalbudsjett la regjeringen frem et forslag om å innføre en produksjonsavgift for oppdrettsnæringen fra 2022. Samtidig gikk de inn for å redusere kommunenes andel av inntektene fra salg av nye og eksisterende konsesjoner innen havbruk, som forvaltes av Havbruksfondet. I praksis betød det at kommunene fikk mindre igjen for å legge til rette for oppdrettsnæringen, sier Hitra-ordfører Ole L. Haugen, som også er styreleder i NFKK. 

Nå vil imidlertid et flertall på Stortinget øke kommunenes andel sammenlignet med regjeringens forslag.  

Kommer dårlig ut

– NFKK er glade for innføringen av en produksjonsavgift. Det vil bidra til mer forutsigbarhet og stabilitet. Vi er også tilfreds med at Stortinget nå forbedrer kommunal sektors andel i Havbruksfondet fra 25 prosent til 40 prosent, sier Haugen.

Han påpeker likevel at det er langt under dagens fordeling, der kommunal sektor får 80 prosent. Selv med innføringen av en produksjonsavgift vil kommunene fortsatt komme ganske dårlig ut for sitt tilretteleggingsarbeid for oppdrettsnæringen. 

– Vi hadde håpet på ytterligere forbedringer, og ber Stortinget om å legge vekt på innspillet vi har sendt sammen med Sjømat Norge. Vi håper også at Stortinget i sin behandling av produksjonsavgiften vil sørge for en utforming som bidrar til å sikre mer forutsigbarhet og stabilitet for kommunene og fylkene for årene etter 2021, sier Haugen.

Lav kompensasjon

Enigheten mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet innebærer også en avklaring knyttet til 2020 og 2021. Det foreslås en fast bevilgning til kommuner og fylkeskommuner på 3,125 milliarder for disse årene. Det betyr i praksis omtrent samme beløp per år som gjennomsnittet for 2018 og 2019.

Fra 2022 vil kombinasjonen av produksjonsavgiften og økningen fra 25 til 40 prosent i den kommunale sektorens andel fra Havbruksfondet, gi omtrent samme bidrag til kommunene som gjennomsnittet for 2018-2021.

– Dette er en klar forbedring i forhold til regjeringens opprinnelige forslag i revidert nasjonalbudsjett, men det er fortsatt en lav kompensasjon for det arbeidet norske fjord- og kystkommuner gjør for å legge til rette for oppdrettsnæringen, sier Haugen.

Mer informasjon

Styreleder Ole L. Haugen i NFKK – 905 78 433

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

En rekke norske fjord- og kystkommuner legger til rette for at oppdrettsnæringen kan etablere seg.
En rekke norske fjord- og kystkommuner legger til rette for at oppdrettsnæringen kan etablere seg.
Last ned bilde
Hitra-ordfører Ole L. Haugen er styreleder i NFKK.
Hitra-ordfører Ole L. Haugen er styreleder i NFKK.
Last ned bilde

Lenker

Om Samfunnsbedriftene

Samfunnsbedriftene
Samfunnsbedriftene
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo

24 13 27 00http://www.samfunnsbedriftene.no

Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) har siden starten i 2009 arbeidet for at kommunene skal ha en rimelig inntekt basert på det beslag av areal som oppdrettsnæringen har i de kommunale sjøområdene. Medlemmene i NFKK dekker store deler av havområdet langs den norske kystlinjen fra Nordkapp i nord til Farsund i sør. Per i dag er det over 75 medlemmer og det blir stadig flere i nettverket.

Samfunnsbedriftene er sekretariat for NFKK.

Følg saker fra Samfunnsbedriftene

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samfunnsbedriftene på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samfunnsbedriftene

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom