Statens vegvesen

 Stenger Flyplassvegen og Sandslikrysset til helga for å gjøre veganlegget ferdig  

Del

Statens vegvesen stenger rv. 580 Flyplassvegen fra krysset Rådalen til Birkelandskrysset fra fredag kveld. Når fire-feltsvegen åpner igjen mandag morgen, er vegarbeidet med det nye Sandslikrysset nesten helt ferdig.

Trafikken har gått tett under den nye rundkjøringen på Sandsli. (Foto: Hanne Anette Norheim/Statens vegvesen)
Trafikken har gått tett under den nye rundkjøringen på Sandsli. (Foto: Hanne Anette Norheim/Statens vegvesen)

-  Endelig, sier prosjektleder Beate Riisnæs i Statens vegvesen, rv. 580 Sandslikrysset.

Målet for vegprosjektet har vært å sikre god fremkommelighet for alle trafikkgrupper og bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter. Derfor er det i tillegg til gjennomgående 4-feltsveg bygd sammenhengende gang- og sykkelveger med adskilt fortau og sykkelveg.

Riisnæs og resten av vegarbeiderne i Statens vegvesen og entreprenøren Fyllingen Maskin gleder seg på vegne av tålmodige naboer og trafikanter som har stått i kø på riksveg 580. De har hatt ulempen med å bo tett på vegprosjektet, og kjøre forbi vegarbeidsområdet siden anleggsstart våren 2019.

Møtte en rørspagetti

 - Når vi begynte å grave møtte entreprenøren en spagetti av høyspent-, vann- og avløpsledninger. Samtidig som det var dårlige grunnforhold, sier Riisnæs.

Nå ser hun fram til å åpne riksvegen med to felter i begge kjøreretninger med god kapasitet. Det betyr mindre bilkø, samtidig som syklister og gående får en tryggere hverdag.

 Stor trafikk

- Dette er jo en av vegene i Bergen med mest trafikk. Fra mandag kan om lag 30.000 biler kjøre under rundkjøringen på ny firefeltsveg uten på stå i kø gjennom den gamle rundkjøringen ved Sandsli, sier Riisnæs.

Før måtte bilene gjennom rundkjøringen ved Sandsli. Den nye vegen gir bedre flyt i både lokal- og riksveg-trafikken i kryssområdet. Hun sier både riksvegtrafikkantene og naboene har vært tålmodige i anleggsperioden.

 Må stenge fra fredag

Klokka 1900 fredag kveld stenger Vegvesenet Flyplassveien fra krysset Rådalen til Birkelandskrysset. Omkjøring er skiltet via Knappetunnelen eller Steinsvikvegen. Stengingen er nødvendig for å bygge ferdig Sandslikrysset.

Mandag 12. september klokka 06:00 åpner vegen og trafikkomleggingen er gjennomført. Trafikken vil da bli gjennom ny kulvert og toplanskrysset på Sandsli.

Asfalterer om natta

Torsdag 8. september blir det nattestengt kl.19:00 til fredag morgen kl.06:00. Entreprenøren skal blant annet frese bort gammel asfalt. Det betyr noe støyende arbeid.

Uken fra 12. september til 16. september skal entreprenøren legge det siste laget med asfalt på Flysplassvegen og Sandslikrysset. Dette skjer fra 22:00 til 05:30. Det vil da være manuell dirigering.

Det vil fortsatt være noe anleggsarbeid som gjenstår fram til slutten av september. Det vil også være redusert fart så lenge det jobber folk langs vegen.

- Vi skal gjøre oss ferdige med rekkverk, plante noen busker, og fjerne midlertidige veger. Jeg håper naboene kan være tålmodige med oss ut september, til hele veganlegget er ferdig, sier Riisnæs.

 

Kontakter

Bilder

Trafikken har gått tett under den nye rundkjøringen på Sandsli. (Foto: Hanne Anette Norheim/Statens vegvesen)
Trafikken har gått tett under den nye rundkjøringen på Sandsli. (Foto: Hanne Anette Norheim/Statens vegvesen)
Last ned bilde
Prosjektleder Beate Riisnæs i Statens vegvesen lover bedre trafikkflyt på rv 580 når den nye vegen åpner for firefelts trafikk mandag morgen. (Foto: Kristina Kollerud Austrheim/Statens vegvesen)
Prosjektleder Beate Riisnæs i Statens vegvesen lover bedre trafikkflyt på rv 580 når den nye vegen åpner for firefelts trafikk mandag morgen. (Foto: Kristina Kollerud Austrheim/Statens vegvesen)
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom