Byggenæringens Landsforening

– Småbedrifter som utdanner morgendagens fagarbeidere må få større tilgang til markedet

Del

I stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser skal den forhøyede terskelverdien evalueres og NHOs forslag om LilleDoffin er med i denne vurderingen. – BNL mener det må være en prioritert oppgave for regjeringen å sørge for at små og mellomstore bedrifter får økt markedstilgang, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Adm. dir. i BNL Jon Sandnes
Adm. dir. i BNL Jon Sandnes

– Det offentlige står for 40 prosent av oppdragene for byggenæringen. Den økte terskelverdien bidro til at mange små og mellomstore bedrifter - som er fundamentet for å skaffe nok fagarbeidere og læringer - mistet oppdrag, sier Sandnes.

NHOs forslag om LilleDoffin vil være en enkel kunngjøringsplikt for anskaffelser under nasjonal terskelverdi på 1,3 millioner og dermed bidra til økt markedstilgang for disse bedriftene.

Regjeringen skal foreta en utredning av de markedsmessige konsekvensene av store offentlige anskaffelser og de utfordringene disse kontraktene medfører.

– Dette arbeidet haster. Vi ser at kontraktene har blitt så store at flere bedrifter velger å la være med å delta i konkurransen da den økonomiske risikoen blir for stor, sier Sandnes videre.

BNL er tilfreds med at det understrekes viktigheten av å bruke balanserte standardkontrakter uten unødvendige og urimelige avvik, samt å opprettholde tvisteløsningsmekanismen i standardkontraktene.

BNL er også positive til at regjeringen ønsker å bruke offentlige anskaffelser til også å løse store samfunnsutfordringer. Blant annet skal arbeidet med klima og miljøvennlige anskaffelser forsterkes. 

– Byggenæringen arbeider aktivt med å redusere miljøfotavtrykket, og den varslede handlingsplanen må utarbeides i nært samarbeid med næringen, sier Sandnes.

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet mot arbeidslivslivskriminalitet i meldingen og ta i bruk strengere sanksjoner mot useriøse aktører. – Dette støtter BNL, sier Sandnes.

Det varsles også at det skal utarbeides felles kjøreregler for offentlige anskaffelser i samarbeid med næringslivet og at lærlingklausulen skal evalueres.

– Det er et stort behov for fagarbeidere og lærlinger i næringen. BNL mener at kravet må opprettholdes, og vi støtter forslaget om å utarbeide felles kjøreregler slik at bestemmelsen blir mest mulig effektiv, avslutter Sandnes.

Nøkkelord

Bilder

Adm. dir. i BNL Jon Sandnes
Adm. dir. i BNL Jon Sandnes
Last ned bilde

Lenker

Om Byggenæringens Landsforening

Byggenæringens Landsforening
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen
0307 OSLO

23 08 75 00http://www.bnl.no

BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer i byggenæringen som har over 4000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

BNL organiserer industri og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører.

BNL  tilbyr medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, tilgang på prognoser og annen rådgivning.

Følg saker fra Byggenæringens Landsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Byggenæringens Landsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Byggenæringens Landsforening

Ryddejobben mot useriøs innleie er i gang5.7.2019 08:08:51 CESTAktuelt

Veidekke forplikter seg til BNL og Fellesforbundets anbefalinger for innleie av arbeidskraft. – Vi krever minimum 80 % stillingsbrøk for alt innleid personell på alle Veidekkes prosjekter i Norge. En viktig premiss for å få useriøs innleie til livs er at næringen tar vår del av ansvaret og er en god bestiller, sier konserndirektør Hans Olav Sørlie i Veidekke Bygg.sier konserndirektør Hans Olav Sørlie i Veidekke Bygg.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom