OBOS

− Nytt låneforslag vil ramme hardt

Del

OBOS mener Finanstilsynets forslag om å stramme inn mulighetene til å få boliglån vil slå dramatisk ut for mange. – Ét av tre lån vi har gitt i år kunne vi ikke innvilget med det nye forslaget.

Det sier Marianne Gjertsen Ebbesen, konserndirektør i OBOS-banken. 

Finanstilsynet har vurdert boliglånsforskriften som gjelder fram til utgangen av 2019. Nå foreslår tilsynet flere innstramminger, blant annet å redusere det maksimale låneopptaket fra 5 til 4,5 ganger inntekten. 

− Dette kan ramme alle, både unge i etableringsfasen og folk som trenger ny bolig for eksempel i forbindelse med familieforøkelse eller samlivsbrudd. Beregningene våre viser at drøyt 30 prosent av kundene som har fått innvilget boliglån i OBOS-banken så langt i år ikke ville fått lån med de nye reglene. Det er dramatisk, sier Ebbesen.

Statistikk fra Eiendom Norge viser at den 10 prosent billigste boligen i Oslo koster rundt tre millioner kroner. Det betyr at selv med høyskoleutdanning og medianlønn på oppunder 550 000 kroner, så vil ikke denne gruppen få nok lån til å kjøpe en slik bolig hvis de nye reglene blir innført, selv om kjøperne kan stille med 15 prosent egenkapital. 

Øker klasseskillet 

− Boligmarkedet er godt balansert om dagen, og det ligger an til moderat prisvekst fremover, SSB spår til og med fallende realboligpriser. Vi trenger derfor ingen innstramming. Å redusere muligheten til å få lån, vil gjøre det spesielt vanskelig for unge å komme inn på boligmarkedet uten hjelp fra foreldre. Forslaget vil forsterke klasseskillet, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS. 

Usikre tider 

Hun peker på en markant oppbremsing i europeisk økonomi, fortsatt stor usikkerhet knyttet til Brexit og en eskalering av handelskrigen mellom USA og Kina. Dette medfører ekstra stor usikkerhet om hvordan norsk økonomi vil utvikle seg fremover.

 − Med svakere utsikter for eksportnæringene og et høyst midlertidig oppsving i oljeinvesteringene, vil det være uklokt å risikere boligprisfall som kan forsterke et allerede ventet fall i boliginvesteringene. Gjeldende boliglånsforskrift, regulering av forbrukslån og innføring av gjeldsregister vil uansett hindre en ny lånefest, sier Monsvold. 

Henvises til leiemarkedet 

Finanstilsynet foreslår også å stramme inn fleksibilitetskvoten. I dag har bankene mulighet til å gi lån til enkelte kunder som ikke oppfyller alle kravene til å få lån. I dag er avvikskvoten 10 prosent nasjonalt og 8 prosent i Oslo. Tilsynet foreslår å redusere kvoten til 5 prosent i hele landet. 

− Kvoten bør ikke reduseres. Forutsatt at det er trygghet for at lånet kan betjenes, bør bankene få anledning til å innvilge en like stor andel som i dag til kunder som ikke oppfyller ett eller flere krav i forskriften. Det er selvsagt viktig å hindre at folk tar opp lån de ikke kan betjene, men det gir heller ikke mening at de som kan betjene et boliglån skal bli henvist til et leiemarked som i mange tilfeller gir dem høyere boutgifter, sier sjeføkonomen i OBOS.

Nøkkelord

Kontakter

Marianne Gjertsen Ebbesen Konserndirektør bank og eiendomsmegling

91 61 62 56

Bilder

Last ned bilde
Konserndirektør Marianne  Gjertsen Ebbesen i OBOS-banken.  Foto:  Hans Fredrik Asbjørnsen
Konserndirektør Marianne Gjertsen Ebbesen i OBOS-banken. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
Last ned bilde
Sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
Sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
Last ned bilde

Om OBOS

OBOS
OBOS
PB 6666 St. Olavs plass
0129 Oslo

02333http://www.obos.no

OBOS BBL er en medlemsorganisasjon med over 470 000 medlemmer. Siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte.

Følg saker fra OBOS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OBOS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra OBOS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom