Mattilsynet

  Mattilsynet opphever portforbudet for tamfugl fra 1. juni 

Del

Vårtrekket er nå i stor grad fullført, og det er ikke påvist tilfeller av fugleinfluensa i Norge siden 14. april. Det betyr at vi nå kan lette på de strenge smitteverntiltakene vi innførte før jul, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet. Portforbudet for tamfugler blir opphevet 1. juni.

-Vi har hatt et forbud mot å holde tamfugler ute uten tak i Norge ganske lenge. Dette har vært krevende for både dyr og eiere, og jeg er glad for at vi kan avslutte dette nå. Portforbudet har vært nødvendig for å hindre smitte av fugleinfluensa fra ville til tamme fugler. Vi har fått tilbakemeldinger om at flere som har høner og andre fugler som hobbydyr har hatt utfordringer med å tilby gode nok forhold mens de strenge reglene har vært på plass, sier Jahr. 

Vi har forståelse for at dette kan ha vært utfordrende for å sikre god dyrevelferd. 

God dyrehelse er en viktig forutsetning for god dyrevelferd. Portforbudet i Norge har vært ett av flere viktige tiltak i kampen mot fugleinfluensa. Vi har unngått de dyrevelferdsmessige utfordringene ved smitteintroduksjon og avliving i større fjørfehold, slik vi har sett i våre naboland.

Regler som endrer seg 1. juni

Fra 1. juni innfører Mattilsynet lettelser i smitteverntiltakene. Dette betyr blant annet at det ikke lenger er

  • påbudt å holde tamfugler under tett tak
  • obligatorisk å registrere nye hobby tamfuglehold (men det er veldig fint at du gjør det allikevel)
  • forbud mot dyreansamlinger

Det vil fortsatt være plikt til å melde fra til Mattilsynet ved mistanke om fugleinfluensa. Fjørfe og andre fugler i fangenskap skal fortsatt fôres og vannes på en slik måte at det ikke tiltrekker ville fugler.

I tillegg til de lettelsene i smitteverntiltakene nevnt ovenfor, ble jaktforbudet på visse fuglearter opphevet fra 26. mai i år.

Endringene som nå gjøres, er i tråd med råd fra Veterinærinstituttet.

 Tenk fremover – flere utbrudd vil trolig komme de neste årene

Det er viktig at de som har tamfugl på hobbybasis, eller vurderer å skaffe seg dette, tenker nøye gjennom hvordan de skal løse et eventuelt portforbud i fremtiden. 

Det krever mye å ha dyr, og levemiljøet skal oppfylle visse kriterier, selv under strenge smitterestriksjoner. .

-Vurder om dyra dine har god nok plass innendørs og under tak ute, til neste gang detblir nødvendig med portforbud.Det er dyreeieren sitt ansvar at dyra har tilfredsstillende oppholdsrom med god ventilasjon, sier Jahr

Takk for innsatsen

Mange dyreholdere, både kommersielle og de som har tre høner i hagen, har gjort en kjempeinnsats nå mens det smittsomme utbruddet har pågått. Vi har fått hundrevis av registreringer av fjørfehold og de som driver kommersielt har fått en nyttig påminnelse om hvor viktig det er med gode rutiner på smittevern. Tusen takk til alle tobeinte som holdt ut, med og uten fjær, sier Jahr.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom