LO Stat

 LO Stat krever reallønnsvekst og uttelling for lavlønte

Del

Mellomoppgjøret i staten innledes mandag 26. april. LO Stat krever reallønnsvekst for sine medlemmer. Kravet er at det gis et generelt kronetillegg på hovedlønnstabellen der det spesielt legges vekt på lavlønte og utjevning av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

Leder i LO Stat, Egil André Aas.
Leder i LO Stat, Egil André Aas.

- Nå er det på høy tid at regjeringen gjør festtalene sine om til handling. Mange statstilsatte har opplevd reallønnsnedgang de siste årene, og forskjellen mellom de høyest lønte og de lavest lønn har økt. Det er ikke mer ulikhet vi trenger. Derfor har vi en klar forventning i dette mellomoppgjøret om at staten som arbeidsgiver tar et helhetlig ansvar for alle sine ansatte, og ikke bare noen av dem, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

Sosial fordelingsprofil.

LO Stat mener at en fordelingsprofil som ivaretar alle medlemmer sikres best ved å gi sentrale kronetillegg med en ansvarlig sosial profil.

- Det er på den måten vi får bukt med ulikhet i tariffoppgjørene. Det er slik vi sikrer et løft for alle og en rettferdig likelønnsprofil.

Frontfaget tjener landet godt.

Aas sier at LO Stat slutter opp om frontfagsmodellen som innebærer at konkurranseutsatt industri forhandler først, og at resultatet danner en norm som etterfølgende tariffområder følger.

- Frontfagsmodellen har tjent landet godt, og vi er helhjertede forsvarere av den. Men den er imidlertid ikke til hinder for at det kan gis kompensasjon til grupper eller sektorer som har blitt hengende etter i lønnsutvikling. Staten har i 2020 hatt en mindrelønnsutvikling sammenlignet med frontfaget. Det må hensyntas i årets oppgjør, sier Aas.

Økt arbeidsbelastning under pandemien.

Han peker også på at arbeidsbelastningen for statsansatte har økt betydelig under koronapandemien. Dette vises blant annet gjennom markant økt overtidsbruk, behov for utvidede turnus- og vaktordninger og behov for sentrale utvidelser av rammene for fleksitid.

- Mange har stått i frontlinjen med fare for egen helse og sikkerhet. Samtidig har de som jobber hjemmefra opplevd at skillet mellom arbeidstid og fritid er utvisket. De statsansatte har stått i en krevende arbeidssituasjon og pandemien har for alvor vist betydningen av velfungerende statlige virksomheter og offentlige tjenester. Det bør også gjenspeile seg i lønna til de statstilsatte, konstaterer Aas.

Nøkkelord

Kontakter

For ytterligere kommentarer:
Stein Syrstad, kommunikasjonsansvarlig i LO Stat, 906 89 882

 

Bilder

Leder i LO Stat, Egil André Aas.
Leder i LO Stat, Egil André Aas.
Last ned bilde
Leder i LO Stat, Egil André Aas.
Leder i LO Stat, Egil André Aas.
Last ned bilde

Lenker

Om LO Stat

LO Stat
Møllergt. 10
0179 Oslo

23 06 83 00http://www.lostat.no

LO Stat jobber for et seriøst, trygt og godt arbeidsliv for alle. LO Stat er en samlende kraft i staten og Spekter, med 19 LO-forbund og 100.000 medlemmer i ryggen. LO Stat viktigste oppgave er å forhandle lønn og rettigheter på vegne av forbundenes medlemmer i staten og Spekter. Vedtektene sier at LO Stats skal «virke for medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske fellesinteresser». LO Stat skal dermed forsvare forbund og medlemmers interesser og rettigheter på alle plan. 

Følg pressemeldinger fra LO Stat

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra LO Stat på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra LO Stat

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom