Miljødirektoratet

– Jorda kan reddes om vi handler raskt

Del

Ivar Baste fra Miljødirektoratet har ledet arbeidet med en ny FN-rapport som viser at jorda sliter, men at felles handling nå kan snu utviklingen.

Seniorrådgiver Ivar Baste i Miljødirektoratet. Foto: Morten Nygård
Seniorrådgiver Ivar Baste i Miljødirektoratet. Foto: Morten Nygård

– Rapporten viser at verdenssamfunnets samlede miljøutfordringer er svært alvorlige, og bare kan løses ved gjennomgripende samfunnsendringer i alle land. Norge er godt rustet til å være en pådriver i den globale dugnaden for det grønne skiftet gjennom tiltak hjemme og ute, sier Ivar Baste.

Det er FNs miljøprogram (UNEP) som har utgitt rapporten, og Ivar Baste har sammen med britiske Sir Robert Watson ledet arbeidet. Rapporten ble lansert av FNs generalsekretær 18. februar. Over 50 eksperter fra nærmere 30 land i alle FN-regioner har gjennomgått og sammenfattet om lag 25 globale miljørapporter, blant annet fra FNs klimapanel og det internasjonale naturpanelet.

Les rapporten Making Peace with Nature

Se pressekonferansen fra lanseringen

Dystert om vi fortsetter som i dag

For å løse miljøkrisen må tre faktorer ses og jobbes med i sammenheng.

– Det er klimautslipp, forurensning og det voldsomme tapet av arter og natur, sier han.

På bare 50 år er verdenshandelen tidoblet, verdensøkonomien nær femdoblet, og uttaket av naturressurser og energi er tredoblet. Jordas befolkning er blitt dobbelt så stor og i snitt dobbelt så velstående, men ulikhetene øker. 1,3 milliarder mennesker er fattige, og 700 millioner er sultne.

Rapporten fremhever at den globale temperaturen antas å ville øke med hele 3 grader innen 2100 hvis ikke vi tar radikale grep fort. En million plante- og dyrearter er utrydningstruet. Forurensning tar livet av 9 millioner mennesker årlig.

– Fortsetter vi å slippe ut klimagasser, forurense naturen og fortrenge planter og dyr som nå, så vil vi i økende grad svekke jordas kapasitet til å støtte et sunt liv, materielle behov, sosiale relasjoner og sikkerhet for alle. Byrden fra miljøødeleggelsene rammer de fattigste og sårbare mest, og kaster enda lengre skygger over fremtiden til dagens unge og de kommende generasjoner, sier Baste.

Mulig å snu

Samtidig viser rapporten at det finnes håp, og den peker ut en vei for å stoppe den negative utviklingen.

– Rapporten utfordrer landene samlet og hver for seg til å omforme økonomi- og finanssektoren slik at den leder og driver frem de nødvendige samfunnsendringene sammen med landbruk, fiske, energi og industri. Alle i samfunnet kan bidra til å øke taktskiftet innen utvikling og bruk av rene klima- og naturvennlige løsninger, og ved å for eksempel redusere privat forbruk, understreker han.

Rapporten skal danne et faglig grunnlag for UNEPs nye strategi, som skal drøftes i FNs Miljøforsamling 22.-23. februar, der klima – og miljøvernminister Sveinung Rotevatn er president. Rapporten vil også være et naturlig bidrag til Norges arbeid med å forsere det grønne skiftet, og å følge opp FNs bærekraftsmål.

Les om Miljødirektoratets internasjonale arbeid

Miljøstatus  viser miljøets tilstand og utvikling i Norge.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Seniorrådgiver Ivar Baste i Miljødirektoratet. Foto: Morten Nygård
Seniorrådgiver Ivar Baste i Miljødirektoratet. Foto: Morten Nygård
Last ned bilde
Rapporten peker på en rekke sammensatte miljøutfordringer, som bare kan løses ved gjennomgripende samfunnsendringer. Foto: Bård Øyvind Bredesen/Naturarkivet. Bruk må avklares med Naturarkivet.
Rapporten peker på en rekke sammensatte miljøutfordringer, som bare kan løses ved gjennomgripende samfunnsendringer. Foto: Bård Øyvind Bredesen/Naturarkivet. Bruk må avklares med Naturarkivet.
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom