Den norske kirke

– Hva vil du jeg skal gjøre for deg?

Del

Kirkens nærvær i krise, sorg og glede, og behovet for at kirken tar et større klimaansvar var temaene som sto i særlig fokus da kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum talte ved åpningen av Kirkemøtet 2021 den 11. november. Overskriften for hennes tale var «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?»

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum på Kirkemøtet 2021. Foto: Den norske kirke
Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum på Kirkemøtet 2021. Foto: Den norske kirke

Spørsmålet er hentet fra Bibelen, og er et Jesus flere steder stiller mennesker han møter. Raaum viste til at dette spørsmålet underbygger kirkens arbeid i mange aspekter, og knyttet det til ny strategi for Den norske kirke som Kirkemøtet skal vedta. Strategien er overordnet, og peker retning for hva Kirkemøtet ønsker at kirken skal være for den enkelte, for samfunnet og som organisasjon i årene fremover. Se også den foreslåtte strategiplakaten her.

Kirken for den enkelte og for samfunnet

– Temaområdet «Kirken for den enkelte» er livsløpskirken, som døper, konfirmerer, vier og legger i grav. Og det er den diakonale kirken: den som møter hvert enkelt menneske med Jesu åpne spørsmål og som bygger fellesskap, sa Raaum. – Det samme spørsmålet stiller vi til samfunnet, både i landet som helhet og i lokalsamfunnet: Hva trenger dere at kirken gjør akkurat her? Hva vil dere at vi skal gjøre for dere, her på stedet?

Raaum pekte på at svært mange gode prosjekter er blitt til på denne måten, gjennom samskaping med kommunen og andre aktører for å ivareta viktige oppgaver i lokalsamfunnet.

– Å satse på kirke er god distriktspolitikk og god inkludering. Dere kan regne med oss, sa Raaum, med adresse til politikerne. – Kirken er skaper lokal tilhørighet, og bidrar til at folk får lyst til å bo der de bor. Gjennom fellesskap, kulturarbeid, diakonalt arbeid, og at det skapes rom for tro.

Kirken i krise og sorg

–Det skjer over alt: kirkene åpnes og brått er de fulle av folk og av lys, sa Kirkerådets leder, og viste til raskatastrofen i Gjerdrum, hyttebrannen på Andøya og tragedien i Kongsberg.

– Når sorgen er for vond til å holde ut, da må man gå et sted. Og folk vet at de kan gå til kirken. Sorgen blir ikke borte, den blir ikke lettere å bære. Men kirken har et rom å gå inn i, der og da.

Raaum pekte på kirkens særskilte rolle som en arena der det snakkes åpent om opplevelsen av frykt og meningsløshet som mange sitter med i etterdønningene av krisesituasjoner, og hvor det pekes på håpet.

Kirkens klimaansvar

– Det er alvor. Det har vært alvor lenge, sa kirkerådslederen om klimakrisen, som fikk stor plass i hennes tale. Hun var krystallklar: Klima handler om rettferdighet.

– Det har bibelen lært oss og derfor må kirken engasjere seg. Vi må feie for egen dør. Vi må bruke både tid og penger på å bidra i utslippsreduksjonen, og nå snur vi alle steiner.

Raaum trakk fram en rekke tiltak Den norske kirke har og skal gjennomføre for å minske sitt klimaavtrykk. Blant dem er elektrifisering og ENØK-tiltak på bygg, innkjøp og anskaffelser, gjenbruk, kapitalforvaltning og klimakompensasjon. Den norske kirke har også endret sin reisepolicy kraftig og tar sikte på å kutte utslippene fra reising med 50 % innen 2030.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum på Kirkemøtet 2021. Foto: Den norske kirke
Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum på Kirkemøtet 2021. Foto: Den norske kirke
Last ned bilde

Lenker

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

69 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av både bispekollegiet (alle biskopene) og de valgte medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

https://kirken.no/visjon

 

Følg pressemeldinger fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Den norske kirke