NRK

– Heilskapleg mediepolitikk og langsiktig avklaring for NRK

Del

I dag la kulturminister Trine Skei Grande fram mediestøttemeldinga. Som venta er dette blitt ein heilskapleg gjennomgang av mediepolitikken i Noreg. Meldinga etablerer ei ny finansieringsordning for NRK og gjennomgår allmennkringkastaroppdraget.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Ole Kaland/NRK
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Ole Kaland/NRK

– Regjeringa slår fast at NRK skal ha eit breitt allmennkringkastingstilbod, og at vi skal ta i bruk alle relevante medieplattformer for å nå ut til publikum. Det hadde ikkje vore mogeleg å treffe heile folket utan å bruke mobil og nett i tillegg til radio og tv. Dette er avgjerande for at NRK kan bidra til å styrke demokratiet, norsk og samisk kultur, seier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen

Eriksen viser til at statsråden har lagt Medietilsynets rapport om mediemangfald til grunn.

– NRK er ein viktig del av norsk mediemangfald. Saman med alle dei andre mediebedriftene bidrar NRK til at folk i Noreg kan nytte seg av eit rikt medietilbod. Dette var også Mediemangfaldsutvalet opptatt av, seier Eriksen.  

Regjeringa går inn for at NRK skal finansierast over statsbudsjettet, og at inntektene til NRK blir bestemt for fire år om gongen. Ordninga er føreseieleg og langsiktig for allmennkringkastaren, som i dag står i sterk, internasjonal konkurranse.

– Lisensordninga er gått ut på dato. Etter fleire år med politiske løfte om å avskaffe ordninga, merkar vi at innkrevjinga av lisens er blitt meir sårbar. I det nye forslaget blir det langsiktige og stabile tatt godt vare på, seier Eriksen.

Kringkastingssjefen åtvarar likevelmot risikoen ei slik finansiering kan ha for NRKs sjølvstende.

– Det er ingen løyndom at NRK har vore skeptisk til statsbudsjettfinansiering, til liks med eit breitt stortingsfleirtal. Frå enkelte andre land har vi sett at finansiering over statsbudsjettet har gitt mindre stabilitet og brå skifte både med tanke på oppdrag og økonomi.

– NRKs redaksjonelle sjølvstende er heilt fundamentalt for at NRK skal ha tillit hos folk. Nettopp fordi NRK er 100 prosent eigd av staten og kulturministeren er generalforsamling, er vi sårbare, seier Eriksen.

Han peikar på at meldinga viser at kulturministeren har tatt dette innover seg, når ho skriv:

«Departementet erkjenner samstundes at det for ein offentleg finansiert allmennkringkastar som har til oppgåve å avdekkje kritikkverdige forhold og maktmisbruk frå mellom anna politiske grupper og offentlege myndigheiter reiser seg særlege spørsmål knyta til uavhengigheita.»

– Det er difor svært bra at regjeringa legg fram konkrete forslag og rammer som reduserer problemet med å vere finansiert over statsbudsjettet. Bruken av såkalla romartalsvedtak, at NRKs inntekter skal vedtakast for fire år av gongen, gjer dette til ei meir føreseieleg ordning. I meldinga blir det også opna for å vurdere ytterlegare tiltak for å sikre eit sjølvstendig NRK, seier Eriksen. 

– Like viktig som finansieringsordninga, er at NRK-plakaten gir eit breitt og positivt allmennkringkastaroppdrag. Plakaten gir NRK gode rammer for å drive nyutvikling, innovasjon og publisering av norsk innhald og er med på å sikre NRKs sjølvstende.

Framlegget frå Regjeringa er at NRKs inntekter skal halde omtrent same nivå i åra som kjem. Inntektene skal regulerast i tråd med pris- og lønnsutviklinga, men med eit effektiviseringskrav på 0,5 prosent.

– Vi er sjølvsagt glade for at kulturministeren forstår den konkurransesituasjonen NRK står i, med sterkt press frå globale aktørar, som Netflix og YouTube. Det er bra med eit fireårig vedtak som gir langt betre stabilitet enn den noverande ordninga. Samtidig er det ingen tvil om at den globale konkurransen gjer at publikum forventar høgare kvalitet. Når det norske innhaldet skal konkurrere med det beste og dyraste som vert laga i verda, vil kostnadane for produksjonane våre auke, seier Eriksen.

Lisenskontoret i Mo blir nedlagt i 2020. NRK mistar nesten hundre arbeidsplassar.

– Det er ein tøff dag for dei hundre medarbeidarane det gjeld, gode folk som har gjort ein flott jobb for NRK i mange år. Det viktige no er at vi tar vare på dei undervegs, støttar og hjelper dei med å finne nytt arbeid. Det er sjølvsagt gledeleg at regjeringa ønsker å styrke Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana med 70 nye jobbar.

Nøkkelord

Kontakter

Øyvind Werner Øfsti: 416 80 697 / oyvind.werner.ofsti@nrk.no

Hege Duckert: 908 8 2796 / hege.duckert@nrk.no

Bilder

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Ole Kaland/NRK
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Ole Kaland/NRK
Last ned bilde
Radiohuset på Marienlyst. Foto: Anne Liv Ekroll/NRK
Radiohuset på Marienlyst. Foto: Anne Liv Ekroll/NRK
Last ned bilde

Lenker

Om NRK

NRK
NRK
Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1
0340 Oslo

23 04 70 00http://www.nrk.no

Norsk rikskringkasting AS (NRK) skal fylle viktige sosiale, kulturelle og demokratiske behov i det norske samfunnet. NRK tilbyr strømmetjenester for radio og TV, fem TV-kanaler og 14 radiokanaler. I tillegg har NRK et bredt tilbud til publikum på nett. 

Følg saker fra NRK

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NRK på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NRK

NRK åpner arkivet29.8.2019 14:13:17 CESTPresseinvitasjon

Velkommen til en åpen dag på Marienlyst i Oslo for deg som lurer på hvordan din redaksjon kan bruke innhold fra NRKs arkiver! Vi inviterer ekstern presse fra hele landet til en praktisk og matnyttig dag der du får kunnskap om hva NRK kan dele av video, bilder og lyd til ekstern presse. NRK forvalter mange gyldne øyeblikk fra nasjonens historie, helt tilbake fra 1900 fram til dags dato. Dette ønsker vi å dele med deg som er journalist eller redaktør i et annet mediehus i Norge. Arrangementet er gratis inkludert lunsj. Meld deg på den dagen som passer best for deg ved å sende en e-post til prosjektleder og kommunikasjonsansvarlig lotten.christiansen@nrk.no innen 15. september. Deretter mottar du invitasjon med påmeldingslenke. Merk: Begrenset antall plasser.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom