Glass og Fasadeforeningen

– Foreningen styrker vår kompetanse

Del

Glass og Fasadeforeningen får stadig flere medlemmer. Balkongentreprenøren AS er siste tilskudd til porteføljen. Selskapet tilbyr ulike balkong -og fasadesystemer. – Glass er en viktig del av selskapets kjerneområder. Et medlemskap i GF bidrar til å styrke vår kompetanse rundt alt som omhandler glass og aluminium, sier administrerende direktør Runar Soltveit.

Balkongentreprenøren AS opptatt av innovasjon både i forhold til ny teknologi og miljø. Kåre Halle (fra v.), Runar Soltveit og Nils-Atle Torsvik tror GF kan være en viktig drivkraft og fanebærer for selskapet i årene fremover. Foto: Privat/montasje
Balkongentreprenøren AS opptatt av innovasjon både i forhold til ny teknologi og miljø. Kåre Halle (fra v.), Runar Soltveit og Nils-Atle Torsvik tror GF kan være en viktig drivkraft og fanebærer for selskapet i årene fremover. Foto: Privat/montasje

Balkongentreprenøren AS leverer alle typer balkongløsninger, inkludert innglassede balkonger, vinduer og fasader. Selskapet har sterk vekst, og forventer en omsetning på over 140 millioner i 2018. 60 årsverker er fordelt på fem avdelingskontorer. Firmaet vil være representert ved administrerende direktør Runar Soltveit, salg- og markedsdirektør Nils-Atle Torsvik og avdelingsdirektør østlandet Kåre Halle.

– Hvorfor har dere valgt å tegne medlemskap i GF?

– Våre prosjekter er ofte et resultat av lange og kompliserte prosesser. Dette krever inngående innsikt og kompetanse innen flere ulike fagområder. Vi valgte å bli med i foreningens fagmiljøe av tre årsaker.

– For det første ser vi at utviklingen innen glassbransjen er sterkere enn noensinne. Medlemskapet sørger for at vi er faglig oppdatert på den løpende utviklingen.  

– For det andre er GF også en arbeidsgiverorganisasjon som tilfører oss kompetanse knyttet til ulike myndighetskrav, arbeidsliv og tarifforhold innenfor vår bransje.  

 – For det tredje har medlemskapet også en salgsdimensjon. Balkongentreprenøren er opptatt av å inneha en sterk salgs- og markedskompetanse. Vi opplever at GF gjennom sin organisasjon har mye å by på her. Eksempelvis når det gjelder teknisk kompetanse på glass.  Dessuten handler salg om tillit, noe et medlemskap i GF representerer. GF er jo på mange måter en kompetansebank. I tillegg er nettverket viktig. Når man møter mennesker i samme eller tilsvarende bransje er det mye å hente av ideer og erfaringsutvekslinger, sier Runar Soltveit.    

– Glass og Fasadeforeningen består av over 200 medlemsbedrifter fra hele glassfagets bredde. Hva kan Balkongentreprenøren AS og deres medarbeidere tilføre bransjen og fagmiljøet?

– Vi håper jo at vi oppleves som et positivt tilskudd. Balkongbransjen er en nisje innen bygg og anleggsfaget, der glass er en vesentlig del av det totale produktet som vi leverer. Samtidig er vi en totalentreprenør som representerer flere fagområder innen området bygg- og anlegg. Vi mener at vår kompetanse på dette feltet kan bidra til å styrke bredden innenfor konseptet glass og fasade. Balkongentreprenøren besitter tverrfaglig kompetanse, noe vi mener gir synergieffekter– og som vi mener er positivt for bransjen, sier Soltveit.

– Dere har mange ansatte og har flere avdelingskontorer. Hvor er avdelingene lokalisert og hvordan er dere organisert?

– Vi har hovedkontor i Bergen, men er også lokalisert i Oslo, Kristiansand, Stavanger og Bodø. Som aktør liker vi å kalle oss «Glocal». Dette er en sammenslåing av ordene global og lokal. Vi skal kunne levere våre løsninger over hele landet, men vi skal samtidig være lokalt forankret. Kun på den måten sikrer vi at våre kunder får den beste håndtering, ikke minst i ettertid av et prosjekt.

Solid vekst

– Dere hadde en voldsom vekst fra 38 millioner i omsetning i 2016 til over 100 millioner i 2017. Dere forventer også å passere 140 millioner allerede inneværende år. Hvordan har dere klart dette?

– Balkongentreprenøren ble etablert i 2009 og i 2013 etablerte vi en fokusstrategi der vekstambisjoner var sentralt. Innsalget i vår bransje kommer som et resultat av lange prosesser, og med mange involverte parter. At vi har klart å nå de målene vi har satt oss er i så måte gledelig. Dette er et resultat av å tenke langsiktige og prioritere riktig. På en annen side har en slik omsetningsvekst også utfordringer. Mye blir enda mer komplekst. Vi skal levere et produkt med høy fagmessig utførelse, hvor fokuset på god kvalitet er ivaretatt i alle ledd. Generelt er mye av vårt virke knyttet opp mot prosjekteringsarbeid herunder statiske beregninger, brannprosjektering etc. Dette er krevende og tar tid. Derfor har vi parallelt med salgsprosessene hatt et sterkt fokus på utviklingen av entreprenøravdelingen. Blant annet gjennom å prioritere ansettelse av egne faste ansatte, har vi lykkes å beholde en stabil og god kompetanse i bedriften. I tillegg har bedriften satset mye på kompetanseheving av den enkelte medarbeider, noe som har vært avgjørende for å håndtere den sterke veksten vi nå er inne i.

– Kort fortalt så tror jeg nøkkelen til suksess går gjennom å hele tiden sikre nødvendig kompetanse, evne til å forstå denne og vilje til å gjennomføre. Jeg er svært godt fornøyd med måten organisasjonen har absorbert denne omsetningsveksten. Vi står i dag sterkere rustet enn noensinne, sier Soltveit.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Balkongentreprenøren AS opptatt av innovasjon både i forhold til ny teknologi og miljø. Kåre Halle (fra v.), Runar Soltveit og Nils-Atle Torsvik tror GF kan være en viktig drivkraft og fanebærer for selskapet i årene fremover. Foto: Privat/montasje
Balkongentreprenøren AS opptatt av innovasjon både i forhold til ny teknologi og miljø. Kåre Halle (fra v.), Runar Soltveit og Nils-Atle Torsvik tror GF kan være en viktig drivkraft og fanebærer for selskapet i årene fremover. Foto: Privat/montasje
Last ned bilde

Om Glass og Fasadeforeningen

Glass og Fasadeforeningen
Glass og Fasadeforeningen
Fridtjof Nansens vei 19
0369 Oslo

47 47 47 05http://www.glassportal.no

Glass og Fasadeforeningen (GF) er en interesseorganisasjon for bedrifter med virksomhet innenfor forvaltning, rådgivning, prosjektering, produksjon, bearbeiding, montering og handel/salg av glass- og tilhørende produkter.

Følg saker fra Glass og Fasadeforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Glass og Fasadeforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Glass og Fasadeforeningen

Lanserer vindusprofil i aluminium med integrert zip-screen15.10.2019 08:00:00 CESTAktuelt

NorDan har suksess med påmontert screenprofil integrert og levert fra fabrikk med NTech produktløsninger i tre og tre/aluminium. – Nå ønsker vi å følge opp med å tilby også aluminiumsvinduer med integrert profil for zip-screen. Sammen med sine samarbeidspartnere Hydro Building Systems og Hunter Douglas har NorDan nå utviklet produktet som skal lansere på Bygg Reis Deg denne uken, sier salgssjef Arvid Berge.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom