Felleskjøpet Agri

– Et stort og viktig løft for oss

Del

Agri Eiendom AS inngår avtale om teknisk forvaltning med Kjeldsberg eiendomsforvaltning AS.

Daglig leder Henrik Krogh (t.v.) i Agri Eiendom sammen med Erik Erlien, daglig leder i Kjeldsberg Eiendomsforvaltning. Her er de to fotografert utenfor Felleskjøpets servicekontor på Lillestrøm. (Foto: Felleskjøpet Agri)
Daglig leder Henrik Krogh (t.v.) i Agri Eiendom sammen med Erik Erlien, daglig leder i Kjeldsberg Eiendomsforvaltning. Her er de to fotografert utenfor Felleskjøpets servicekontor på Lillestrøm. (Foto: Felleskjøpet Agri)

Etter en tilbudskonkurranse har Agri Eiendom AS valgt å inngå en rammeavtale om teknisk forvaltning av sine eiendommer med Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS. Agri Eiendom AS utvikler og forvalter Felleskjøpet Agri SA sin eiendomsportefølje i Norge, og er en av landets største private eiendomsbesittere.

Ved valg av leverandør er det lagt vekt på leverandørens kompetanse innenfor HMS, myndighetskrav, bærekraft og forvaltning av eiendommer. Videre har gjennomføringsevne, pris, systemer og opplegg for løpende samarbeid mellom partene vært med i vurderingen. Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS var den leverandøren som samlet sett kom best ut av tilbyderne på disse kriteriene.

– Vi har over en tid vurdert ulike modeller for hvordan vi fremover skal drive en enda bedre og mer effektiv og bærekraftig teknisk forvaltning av våre eiendommer. Vi er derfor svært fornøyde med å kunne inngå denne avtalen med Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS. Dette blir et stort og viktig løft for oss, uttaler daglig leder Henrik Krogh i Agri Eiendom AS.

Formålet med avtalen er å styrke kvaliteten på den eiendomstekniske oppfølgingen av hver eiendom. Dette innebærer å sikre og videreutvikle verdier og ivareta god HMS, samt å redusere tiden som Felleskjøpets ansatte på eiendommene bruker på slike oppgaver. Avtalen innebærer også et betydelig økt fokus på bærekraft gjennom et mer helhetlig og konkret arbeid innen blant annet energi og miljø. Avtalen vil også omfatte økt fokus på forbedring av systemer og rapportering av data og status for god styring av eiendommene. Agri Eiendom AS og Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS vil jobbe tett og med felles målsettinger på disse områdene de neste årene.

– Gjennom prosessene våre med Agri Eiendom AS har vi blitt kjent med en profesjonell og fremoverlent eiendomsaktør som har høye ambisjoner for en bærekraftig forvaltning og utvikling av sine eiendommer. Vi har lang erfaring og kunnskap med store kunder med en variert og stor eiendomsmasse, så dette passer oss veldig godt. I tillegg synes vi selvsagt det er ekstra meningsfullt, spesielt i disse tider, å få jobbe med en eiendomsaktør som skal støtte et så sterkt samfunnsnyttig formål som det Felleskjøpet Agri SA har, forteller daglig leder i Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS, Erik Erlien.

FAKTA

Agri Eiendom AS er en del av Felleskjøpet Agri SA og ivaretar og utvikler konsernets eiendommer. Felleskjøpet Agri SA sin eiendomsportefølje består av mer enn 300 eiendommer i Norge og Sverige, og utgjør et samlet volum på omlag 1,3 millioner m2 eiendom og 1,6 millioner m2 tomteareal. Det gjør Felleskjøpet Agri SA til en av landets største private eiendomsbesittere. Felleskjøpet er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk. Felleskjøpets virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevarer, utstyr til park og anlegg, samt fôr og utstyr til kjæledyr. Felleskjøpet er et samvirke eid av i overkant 41 tusen bønder. Felleskjøpet er markedsregulator for korn og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpets formål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi i landbruksvirksomheten på kort og lang sikt.

Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS leverer tjenester innen hele verdikjeden av eiendomsforvaltning og eiendomsdrift til eiendomsbesittere, utbyggere og entreprenører. Selskapet har i tillegg et sterkt miljø innen prosjektledelse og rådgivning med ledende spisskompetanse på eiendomstekniske fagområder som VVS, brannvern og sikkerhet, energi, miljø og bærekraft og IT. Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS har hovedkontor i Trondheim, og opererer i hele Norge blant annet gjennom partnerselskapene REAL Eiendomsforvaltning AS i Nord-Norge og DRIV Eiendomsforvaltning AS på Østlandet. Til sammen omsatte disse selskapene i 2021 for 205 millioner kroner og hadde 75 ansatte.

Kontaktinformasjon:

AGRI EIENDOM AS:

Daglig leder Henrik Krogh, mail: henrik.krogh@felleskjopet.no, tlf. 930 33 332

KJELDSBERG EIENDOMSFORVALTNING AS:

Daglig leder Erik Erlien, mail: erik.erlien@kjeldsberg.no, tlf. 952 63 928

Nøkkelord

Bilder

Daglig leder Henrik Krogh (t.v.) i Agri Eiendom sammen med Erik Erlien, daglig leder i Kjeldsberg Eiendomsforvaltning. Her er de to fotografert utenfor Felleskjøpets servicekontor på Lillestrøm. (Foto: Felleskjøpet Agri)
Daglig leder Henrik Krogh (t.v.) i Agri Eiendom sammen med Erik Erlien, daglig leder i Kjeldsberg Eiendomsforvaltning. Her er de to fotografert utenfor Felleskjøpets servicekontor på Lillestrøm. (Foto: Felleskjøpet Agri)
Last ned bilde

Om Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet Agri
Depotgata 22
2000 Lillestrøm

72505050https://www.felleskjopet.no

Felleskjøpet Agri konsern har en omsetning på 18,7 milliarder og 4 107 ansatte. Felleskjøpet er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk. Felleskjøpets virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevarer, utstyr til park og anlegg, samt fôr og utstyr til kjæledyr. Felleskjøpet er et samvirke eid av i overkant 41 tusen bønder. Felleskjøpet er markedsregulator for korn og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpets formål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi i landbruksvirksomheten på kort og lang sikt.