Stine Sofies Stiftelse

– Disse barna kan få det bra!

Del

Konsekvensene av å bli utsatt for vold i barndommen kan være enorme, men det er mye vi kan gjøre som sørger for det motsatte. Stine Sofies Stiftelse starter nå arbeidet med en egen ivaretakelsesmodell for norske kommuner.

Helene Kløcker er rådgiver for fag- og tiltaksutvikling i Stine Sofies Stiftelse.
Helene Kløcker er rådgiver for fag- og tiltaksutvikling i Stine Sofies Stiftelse.

I dag lanserte NKVTS en ny rapport om konsekvensene av vold i barndommen. Studien slår fast det vi allerede vet: Voldsutsatte barn går inn i voksenlivet med økt sårbarhet og lav beskyttelse mot nye voldstilfeller. Rapporten forteller også at vold i barndommen er forbundet med helseproblemer, økt selvmordsrisiko og rusbruk - og at vold i ung alder påvirker sosiale relasjoner senere i livet.

– Funnene stemmer godt overens med livsløpsrapporten vi selv lanserte i desember, og som nå ligger til grunn for alt vi gjør. Livsløpsperspektivet er livsviktig!

Det sier Helene Kløcker, som til daglig jobber med Stine Sofies Stiftelses Livsløpsprogram.

– Konsekvensene kan være store - både i barndommen, oppveksten og voksenlivet. I de snart 19 årene vi har jobbet for en barndom uten vold og overgrep, har vi erfart at det vi blir utsatt for som barn, ikke bare er en hendelse der og da, men noe som kan påvirke resten av livet, og en risiko for å overføre til neste generasjon, sier Kløcker.

Må jobbe bedre sammen

– Det viktigste vi kan gjøre er selvsagt å sørge for at barn ikke utsettes for vold eller overgrep, men når det vonde først er skjedd, så er det likevel mulig å hjelpe.

Kløcker forteller at Stine Sofie Senteret – et nasjonalt kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn og unge – er ett av flere tiltak for å gi barna et bedre grunnlag for et godt liv etter det vonde. Nå går stiftelsen i gang med et nytt stort prosjekt for å ivareta de voldsutsatte barna.

– Både barna og deres omsorgspersoner trenger hjelp som styrker evnen deres til å tåle utfordringer. For å få til dette må alle som jobber med barn jobbe bedre sammen, på tvers av fag og sektorer. Først da kan vi tro at barna vil få et bedre liv, i den kommunen de bor.

Lanserer ny kommunemodell

Siden åpningen har over 700 barn hatt opphold på Stine Sofie Senteret. Erfaringer fra oppfølgingsteamet på senteret viser at omsorgspersoner trenger hjelp og støtte for å finne frem i kommunenes ulike tilbud. Mange av de blir slitne av å lete rundt i et komplisert og fragmentert system.

– Derfor skal vi nå utvikle og teste en modell for tverrfaglig oppfølging av familiene etter de kommer hjem fra oppholdet på Stine Sofie Senteret, forteller Kløcker. Tiltaket vårt skal sikre riktig hjelp, tettere oppfølging og en bedre ivaretagelse av både barn og voksne etter at de har vært utsatt for vold.

– Oppfølging etterpå er viktig for at barn skal klare seg videre i livet. Sånn som det er i dag er det ikke godt nok.

Kontakter

Bilder

Helene Kløcker er rådgiver for fag- og tiltaksutvikling i Stine Sofies Stiftelse.
Helene Kløcker er rådgiver for fag- og tiltaksutvikling i Stine Sofies Stiftelse.
Last ned bilde

Om Stine Sofies Stiftelse

Stine Sofies Stiftelse
Stine Sofies Stiftelse
Østerhusmonen 35
4879 Grimstad

http://www.stinesofiesstiftelse.no

Stine Sofies Stiftelse ble etablert i 2000, etter at Stine Sofie (8) og Lena (10) ble brutalt voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand. I dag jobber det omlag 40 mennesker i stiftelsen, og i 2016 åpnet Stine Sofie Senteret - verdens første kurs- og mestringssenter for voldsutsatte barn og unge. I arbeidet for en barndom uten vold og overgrep, er vår jobb å være modig, kompromissløs og alltid på barnas side.

Følg saker fra Stine Sofies Stiftelse

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Stine Sofies Stiftelse på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Stine Sofies Stiftelse

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom