Den norske kirke

– Det hviler et stort ansvar på regjeringen

Del
Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke i felles uttalelse: – Regjeringen må umiddelbart komme med forslag til tiltak som retter opp uretten, og som gjenoppretter tilliten mellom den samiske befolkningen og staten.
Leder i Mellomkirkelig råd Kristine Sandmæl og leder i Samisk kirkeråd Sara Ellen Anne Eira. Foto: Den norske kirke
Leder i Mellomkirkelig råd Kristine Sandmæl og leder i Samisk kirkeråd Sara Ellen Anne Eira. Foto: Den norske kirke

Felles uttalelse fra Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd

Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke er svært bekymret for at Høyesterettsdommen i Fosen-saken, etter mer enn 500 dager, fortsatt ikke har fått reelle konsekvenser. Regjeringen må umiddelbart komme med forslag til tiltak som retter opp uretten, og som gjenoppretter tilliten mellom den samiske befolkningen og staten.

Vi vil uttrykke vår støtte til ungdom fra Norske Samers Riksforbund - Nuorat, Natur og Ungdom og andre som kjemper for å verne om urfolks rettigheter. Sett i lys av arbeidet til Sannhets- og forsoningskommisjonen, fremstår den pågående konflikten mellom regjeringen og demonstrantene som historisk viktig.

Demonstrantene står opp for verdier som er viktige for oss alle: At urfolks rettigheter ikke kan ofres for profitt eller for flertallets interesser og at rettsstatens prinsipper må respekteres. Urfolk fortsetter å betale prisen. Menneskerettighetsbruddene må ta slutt, og de som har forbrutt seg, må ta konsekvensene. Det er avgjørende for hele befolkningens tillit til rettsstaten og demokratiet at en dom i Høyesterett blir respektert og får konsekvenser.

Nå hviler det et stort ansvar på regjeringen for å handle med respekt og ydmykhet. Når ungdom som kjemper for rettferdighet og rettssikkerhet møtes med de reaksjonene vi nå ser, er vi bekymret for hva det gjør med deres framtidshåp og tillit til rettsstaten.

Rådene er samlet til felles møte i Bodø 2. mars 2023.

Sara Ellen Anne Eira                                                  Kristine Sandmæl
Leder, Samisk kirkeråd                                               Leder, Mellomkirkelig råd

Om rådene

Samisk kirkeråd ble opprettet av Kirkemøtet 1992. Rådet skal fremme, verne og samordne samisk kirkeliv i Den norske kirke og ivareta urfolksspørsmål på vegne av Den norske kirke.

Mellomkirkelig råd er Den norske kirkes fagråd for økumenisk og internasjonalt samarbeid, og arbeider blant annet med de teologiske og sosialetiske sakene som Den norske kirke møter i det økumeniske arbeidet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Leder i Mellomkirkelig råd Kristine Sandmæl og leder i Samisk kirkeråd Sara Ellen Anne Eira. Foto: Den norske kirke
Leder i Mellomkirkelig råd Kristine Sandmæl og leder i Samisk kirkeråd Sara Ellen Anne Eira. Foto: Den norske kirke
Last ned bilde

Lenker

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus – Rådhusgata 1–3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

65 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd og alle biskopene.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken og over 75.000 er frivillige medarbeidere.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

kirken.no