Eviny

– Det haster med å omsette rapporten fra Energikommisjonen til praktisk politikk

Del
– Norge styrer mot et kraftunderskudd, og det haster med å realisere nye prosjekter. Regjeringen har liten tid på å omsette rapporten fra Energikommisjonen til praktisk politikk om hvordan vi skal dekke det store behovet for mer fornybar energi, sier Rune Indrøy, konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt i Eviny.

Eviny er det største fornybarselskapet på Vestlandet. Selskapet har flere prosjekter for å utvide produksjonen i eksisterende vannkraftverk og samarbeider med Shell og Lyse om havvind. I tillegg er Eviny, Hydro og Zephyr engasjert i et vindkraftprosjekt som skal bidra til industriutvikling i Høyanger og Sunnfjord.

– Energikommisjonen viser at den forstår utfordringene vi står overfor med behov for mer kraft, mer nett og raskere saksbehandling. Men jeg skulle gjerne sett flere offensive forslag til hvordan vi kan få dette til i det tempoet samfunnet har behov for. Det haster av hensyn til å nå klimamålene, men også for å få nok kraft til å utvikle den grønne industrien vi skal leve av fremover, sier Indrøy.

Energikommisjonen ble satt ned av regjeringen i fjor for å se på den langsiktige kraftsituasjonen i Norge. Rapporten ble lagt frem 1. februar. Indrøy forventer nå at regjeringen raskt vil følge opp de gode intensjonene i rapporten fra Energikommisjonen, og at dette vil gi seg utslag i konkrete tiltak som monner.

– Vi er klare til å bygge ut den energien samfunnet trenger, men saksbehandling av energiprosjekter tar for lang tid i dag. Forenklinger og økt kapasitet på saksbehandling må komme på plass. Vi støtter forslaget om tidsfrister for behandling, sier Indrøy.

Eviny-direktøren ser også mye positivt i rapporten fra kommisjonen. Han peker blant annet på at kommisjonen legger et markedsbasert system til grunn for å forvalte vannkraften, riktignok med større innslag av statlig styring.

– Energikommisjonen treffer også godt når den løfter frem at skattesystemet må legge til rette for investeringer i kraftproduksjon. Et første og nødvendig skritt er å skrote det såkalte høyprisbidraget, som er et hinder for nødvendige investeringer i effekt. Vi mener også at kommuner som avgir areal og ressurser til kraftproduksjon, må kompenseres i større grad enn det som blir gjort i dag, sier Indrøy.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Eviny

Eviny
Eviny
Solheimsgaten 5
5020 Bergen

55 57 00 00http://www.eviny.no

Eviny er et av Norges største energi- og teknologikonsern. Kraftkonsernet har tatt aktiv rolle i det grønne skiftet. Selskapet produserer fornybar energi fra 39 vannkraftverk på Vestlandet. Over 400.000 nordmenn bruker Evinys lademuligheter for elbil. Eviny er i dag størst på lynlading for elbiler i Norge, og bygger også ladestasjoner i Sverige. Nylig kåret norske elbilister Eviny til best på bl.a. enkelhet, mest verdi for pengene og bærekraft.

Eviny er eid av 17 vestlandskommuner, Statkraft samt to lokale kraft- og elektrisitetslag. I 2021 påla myndighetene norske strømnettet må ha annen merkevare enn sitt konsern. Daværende BKK-konsernet ble til Eviny, mens BKK-navnet er videreført for nettselskapet som frakter strømmen hjem til 450.000 vestlendinger i 19 kommuner.

Eviny leverer fibertjenester, samt fjernvarmenett. Konsernet bygger landstrøm til skip, elektrifiserer havbruk og transportnæringen. Selskapet leverer løsninger for utslippsfrie byggeplasser, et av verdens første nettverk for hurtiglading av elbåter. Eviny sitt eget entreprenørselskap prosjekterer, bygger og drifter fibernett, lav- og høyspentanlegg.

Følg pressemeldinger fra Eviny

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Eviny på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eviny

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom