Den norske kirke

– Å tro er bli åpnet for livets muligheter her og nå

Del
Ole Kristian Bonden er vigslet til biskop i Hamar bispedømme. I sin første preken som biskop tok han utgangspunkt i Jesus sitt spørsmål: Hva vil du jeg skal gjøre for deg?
Ole Kristian Bonden ble vigslet til ny biskop i Hamar domkirke 29. januar 2023. I sin første preken som biskop tok han utgangspunkt i Jesu spørsmål til den blinde mannen: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? (Foto Ole Martin Bøe / Den norske kirke)
Ole Kristian Bonden ble vigslet til ny biskop i Hamar domkirke 29. januar 2023. I sin første preken som biskop tok han utgangspunkt i Jesu spørsmål til den blinde mannen: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? (Foto Ole Martin Bøe / Den norske kirke)

I en høytidelig gudstjeneste ble Ole Kristian Bonden vigslet til biskop i Hamar bispedømme. I Hamar domkirke satt folk fra hele bispedømmet, sammen med blant annet H. M. Kong Harald, statsråder, stortingsrepresentanter og biskoper fra naboland.

I Bonden sin første preken leste han bibelteksten fra kapittel 18 i Lukasevangeliet, om den blinde mannen som satt og ropte på Jesus.

Rom for evangeliet

«Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Det var spørsmålet Jesus stilte den blinde mannen som ropte på ham.

– I dette spørsmålet skaper Jesus et rom for evangeliet. At evangeliet kan skje, sa Bonden i starten av sin preken.

– Et hellig rom, for et alminnelig menneske. Et rom der mennesket som roper blir møtt i dypeste respekt.

Menneskemøter med åpent sinn

Mannen blir ikke gjort til et objekt, fortsetter Bonden. – Den blinde mannen langs veien er et selvstendig menneske av kjøtt og blod som selv får bestemme. 

Bonden understrekte verdien av å bli sett.

– Å bli sett gir oss en grunnleggende erfaring av hvem vi er. Blir vi gjort til objekter, blir vi fratatt likeverd og menneskeverd.

– Jeg tror på å møte mennesker med et åpent sinn. Jesus gir oss mange eksempler på dette. Og han gjør det når han spør: Hva vil du jeg skal gjøre for deg?

Glimt av evangeliet

Hamarbiskopen trakk fram hvordan NRK-serien Demenskoret kan være et glimt av evangeliet, når det berører og engasjerer.

– Vi ser mennesker som er rammet av demens, og deres pårørende. Vi blir litt kjent med mennesker som er rammet av en forferdelig sjukdom. Men vi ser mer: Glede, kjærlighet, samhold og fellesskap, omsorg. Liv!

Ser vi også glimt av evangeliet som skjer?, spør biskopen.

– Noe nytt skapes i oss og rundt oss og mellom oss. Også i oss som ser dette på fjernsyn. Noe livgivende og frigjørende.

Bonden trakk fram et lokalt eksempel fra pensjonistforeningen på Eina.

– På Toten har diakonen lenge hatt et engasjement for sang og demens. Hun forteller hvordan sangstunder der gjenskaper liv og fellesskap. Også når minnet svikter. Dette er ett eksempel på hvordan evangeliet virksom i praksis.

Hellige rom for alminnelige liv

Bonden avsluttet sin preken med å fortelle om kunsten i Hamar domkirke. Om bildene som viser den frigjørende Jesus – men også hvordan veggene er malt som vinduer mot verden rundt og paradiset.

– Vi kan skimte og forestille oss naturen og skaperverket gjennom rutene som er malt på muren. Men det er noe mer vi ser. Vi ser og aner samtidig paradiset. Evigheten. Guds rike på den andre siden.

– Å tro er bli åpnet for livets muligheter her og nå. Det skapes hellige rom for alminnelige liv.

Les hele prekenen her (pdf)

Se opptak av vigslingsgudstjenesten her (vimeo.com)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Ole Kristian Bonden ble vigslet til ny biskop i Hamar domkirke 29. januar 2023. I sin første preken som biskop tok han utgangspunkt i Jesu spørsmål til den blinde mannen: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? (Foto Ole Martin Bøe / Den norske kirke)
Ole Kristian Bonden ble vigslet til ny biskop i Hamar domkirke 29. januar 2023. I sin første preken som biskop tok han utgangspunkt i Jesu spørsmål til den blinde mannen: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? (Foto Ole Martin Bøe / Den norske kirke)
Last ned bilde

Lenker

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus – Rådhusgata 1–3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

65 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd og alle biskopene.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken og over 75.000 er frivillige medarbeidere.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

kirken.no