Akademikerne

- Viktige tiltak for å trygge arbeidsplasser og folks økonomi

Del

Regjeringen endrer permitteringsreglene. Arbeidstakere er sikret inntekt hver dag i permitteringsperioden, og staten tar en større del av regningen på vegne av arbeidsgivere.

Regjeringen la fredag frem tiltakspakken som har vært varslet denne uken.

- Vi står i en alvorlig situasjon, og det aller viktigste er å beskytte liv og helse. Vi støtter myndighetenes helt nødvendige tiltak for å begrense smitten. Samtidig er det viktig å ivareta de arbeidstakerne og bedriftene som står i svært vanskelig situasjon, sier Kari Sollien, leder for Akademikerne.

Sollien er glad for at regjeringen nå gjør viktige endringer i permitteringsordningen, som letter byrden både for arbeidstakere og arbeidsgivere.

- Vi ser allerede nå de første permitteringene, og det kommer til å komme mange flere. At staten tar en større del av regningen i denne unntakssituasjonen er avgjørende for at bedriftene skal klare seg, og for den økonomiske tryggheten til de som nå permitteres, sier Sollien.

Regjeringen kommer med to tiltak: Arbeidstakere som permitteres er sikret enten lønn eller dagpenger i hele perioden man er rammet. De tre «ventedagene» – karensdagene – som normalt gjelder når man skal motta dagpenger fjernes helt. I tillegg tar staten en større del av regningen for bedriftene som nå rammes hardt. Arbeidsgivere betaler kun lønn i to dager ved permittering, før staten tar over det økonomiske ansvaret og utbetaler dagpenger.

- Å få dagpenger tidligere er en dårligere ordning for arbeidstakerne enn «ordinær» permittering der de får lønn, så de tar nå en stor belastning. Derfor er det veldig viktig at ventedagene fjernes, sier Sollien.

Inntekt til de som må holde seg hjemme

Skolene og barnehagene stengte i går, og tusenvis av foreldre er nødt til å være hjemme med barna. Regjeringen varslet allerede torsdag at de som må være hjemme med barn som er hjemme fra skole og barnehage, er sikret omsorgspenger – i første omgang begrenset til ti dager.

- Mange foreldre kan kombinere det å ha omsorg for barn hjemme med hjemmekontor, og her har jeg lyst til å si at det er utrolig viktig at alle gjør det de kan og at hver enkelt arbeidsplass finner gode løsninger. Men ikke alle har en jobb der de kan jobbe hjemme. Dette skal de ikke straffes økonomisk for, sier Sollien.

Regjeringen foreslår at Stortinget vedtar nye hjemler i loven som vil gjøre det lettere å gjennomføre helt nødvendige midlertidige regelendringer i tiden fremover – knyttet til sykepenger og omsorgspenger. Akademikerne er opptatt av å sikre at alle som ikke kan jobbe fordi de er i karantene eller er hjemme med barn får lønn eller penger fra NAV.

- Med en langvarig stenging av skoler og barnehager er det åpenbart at perioden med omsorgspenger må utvides. Da mener vi at staten må ta det økonomiske ansvaret for dette. Regjeringen varslet at de vil ha tett dialog med partene i arbeidslivet fremover. Det er vi glad for, sier Sollien.

Akademikerne er også opptatt av at alle som må være hjemme i karantene – også de som ikke er syke – får sykepenger hvis de ikke kan jobbe hjemmefra.

- Dette må også gjelde selvstendig næringsdrivende. For å begrense smitten må vi sørge for at ingen bryter karantenen av økonomiske grunner. Her mener vi at regjeringen i en svært krevende periode må vurdere flere grep, sier Sollien.

Helsevesenet avgjørende

I krisepakken foreslår regjeringen at selvstendig næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai. Selvstendig næringsdrivende med inntektsbortfall kan dessuten få nedjustert forskuddsskatten sin allerede fra første termin.

- Dette er et tiltak som vil gjøre den vanskelige situasjonen for en del selvstendig næringsdrivende litt enklere. Men vi forventer flere tiltak her for at det faktisk skal monne for de som nå opplever at oppdragene over natten har forsvunnet på ubestemt tid, sier Sollien.

Situasjonen samfunnet står i krever at helsevesenet trenger flere hender. Regjeringen foreslår en midlertidig endring av pensjonsregelverket, som betyr at pensjonister som nå blir bedt om eller frivillig bidrar, ikke får avkortet pensjonen sin fordi de får lønn.

- Vi er i en ekstraordinær situasjon, og sykehusene har bemanningsutfordringer. Denne pensjonsendringen er et viktig og riktig grep for å gjøre det mulig å beordre inn pensjonert helsepersonell, sier Sollien.

Trenger kraftfulle tiltak for næringslivet

Norges Bank setter ned renten 0,5 prosentpoeng, som vil bidra til å opprettholde etterspørselen og holder lånekostnader og kronekurs nede. I tillegg kom regjeringen på pressekonferansen med en rekke tiltak for å hjelpe norske bedrifter i en svært krevende situasjon. Finansdepartementet satt ned motsyklisk kapitalbuffer fra 2,5 til én prosent sikrer at de store bankene kan operere som normalt, og at de har nok kapital til å tåle stormen. Bedrifter som går med underskudd få utsatt betaling av formueskatt, og regjeringen gjør skatteendringer som innebærer at bedrifter som går i underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.

- Regjeringen må nå være i forkant slik at tiltakene sammen blir kraftfulle nok til å løfte bedrifter og selvstendig næringsdrivende gjennom en kritisk fase. Vi er også glade for å se at det kommer penger til kompetansepåfyll og såkalt bedriftsintern opplæring. Det er viktig for å oppdatere kompetansen til ansatte i bedrifter som nå må legge om driften. Her forventer vi økt satsing i neste fase dersom krisen blir langvarig, sier Sollien og utdyper:

- Vi går en periode i møte hvor mange må bli hjemme uten å ha mulighet til å jobbe. Det er viktig at vi bruker denne tiden strategisk til kompetansehevende tiltak, slik at de er bedre rustet til å møte nye utfordringer når de kommer tilbake igjen – enten i nåværende jobb eller i ny jobb dersom jobben er endret eller nedlagt, sier Sollien.

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Akademikerne

Akademikerne
Akademikerne
Fridtjof Nansens plass 6
0160 OSLO

95 30 90 90http://www.akademikerne.no

Akademikerne er en arbeidstakerorganisasjon for folk med høyere utdanning, stiftet i 1997. Vi har 13 medlemsforeninger med tilsammen over 208 000 medlemmer. 

Følg pressemeldinger fra Akademikerne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Akademikerne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Akademikerne

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom