Akademikerne

- Viktig at selvstendige får større trygghet  

Del

- Vi er svært glade for å se at alle permitterte får full lønn i 20 dager, at selvstendig næringsdrivende nå får bedre rettigheter – og at foreldre som er hjemme med barn får utvidet omsorgsperiode, sier Kari Sollien, leder for Akademikerne.

Stortinget har kommet til enighet om den økonomiske krisepakken for næringslivet.

- Jeg er utrolig glad for å se den tverrpolitiske viljen og samarbeidet blant politikerne. Dette er viktig i en svært krevende tid, sier Sollien.

Som lekket i forkant, er det enighet om at permitterte får full lønn de første 20 dagene. Staten tar regningen fra dag tre. Dagpengeperioden økes også.

- Her tar staten en stor del av regningen både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi ser allerede massive permitteringer, og ekstremt viktig for både tryggheten til den enkelte, og for å redde bedrifter fra konkurs og sikre arbeidsplasser, sier Sollien.

Lavtlønte, de som har inntekt opp mot 3G, skal få en høyere enn kompensasjon, på opp mo 80 prosent. Lærlinger skal få inntektssikring på nivå med lærlinglønn. Stortinget senker også lønnskravet til 0,75 G for å få dagpenger.

- Dette er viktig for mange grupper, blant annet studenter, som nå får sikret inntekt, sier Sollien.

De mange tusen som er hjemme med barn, får nå doblet perioden for omsorgspenger fra 10 til 20 dager.

Akademikerne er glad for å se at stortinget nå har landet på en krisepakke som tar vare på selvstendig næringsdrivende og frilansere når de er hjemme med barn, hjemme i karantene eller når arbeid bortfaller. De vil få 80 prosent av inntekten de gjennomsnittlig har hatt de siste tre årene, opp til en inntekt på 599 000 kroner (6G). Dette innebærer omlag sykepengenivå for denne gruppen. I tillegg reduseres egenandelsperiodene for omsorgspenger og sykepenger betydelig, slik at disse ytelsene dekkes fra dag tre. Gruppen får utbetalt sykepenger fra og med dag fire. Staten avlaster også arbeidsgivere og korter arbeidsgiverperioden for sykepenger slik at staten tar over fra dag 4.

- Dette er en gruppe som nå rammes hardt. Dette tiltaket sikrer en mer forutsigbar hverdag ved sykdom, og for de mange som nå har mistet oppdrag over natten, eller har fått yrkesforbud, sier Sollien.

Staten dekker også opp for arbeidsgivere både på sykepenger og omsorgspenger etter tre dager.

- Dette er en veldig god start. Mye er likevel fortsatt uklart i tiden fremover. Vi må følge nøye med på hvordan tiltakene treffer. Dette må også i fortsettelsen skje i tett dialog mellom myndighetene og paraplyene i arbeidslivet, sier Sollien.

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Akademikerne

Akademikerne
Akademikerne
Fridtjof Nansens plass 6
0160 OSLO

95 30 90 90http://www.akademikerne.no

Akademikerne er en arbeidstakerorganisasjon for folk med høyere utdanning, stiftet i 1997. Vi har 13 medlemsforeninger med tilsammen over 208 000 medlemmer. 

Følg pressemeldinger fra Akademikerne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Akademikerne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Akademikerne

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom