Statens vegvesen

-  Vi er klare til å bygge E39 Ålesund-Molde

Del

Statens vegvesen er klare til å starte fjordkryssingene på E39 Ålesund-Molde. Nå fortsetter arbeidet med å gjøre ferdig reguleringsplanene for resten av strekningen som er prioritert i NTP.

Dette er en del av fagressursene i Statens vegvesen som skal jobbe med ny E39 Ålesund-Molde: Irene Aurdal fagressurs konstruksjon, Jiali Xian fagressurs vegplanlegger,
Harald Johnsen prosjektleder, Arild Gjerde prosjektansatt anleggsgjennomføring
Magnhild Rømyhr prosjektansatt planleggingsleder, Margot Lynum prosjektansatt HMS og
Stig Lillevik fagressurs ingeniørgeolog.
Dette er en del av fagressursene i Statens vegvesen som skal jobbe med ny E39 Ålesund-Molde: Irene Aurdal fagressurs konstruksjon, Jiali Xian fagressurs vegplanlegger, Harald Johnsen prosjektleder, Arild Gjerde prosjektansatt anleggsgjennomføring Magnhild Rømyhr prosjektansatt planleggingsleder, Margot Lynum prosjektansatt HMS og Stig Lillevik fagressurs ingeniørgeolog.

- Selve fjordkryssinga Vik – Julbøen er ferdig regulert og klar for bygging. Vi er også ferdige med store deler av planleggingen av den nordlige delen av strekningen inkludert fjordkryssingenfra Ørskogfjellet i Vestnes kommune til Otrøya og videre til Julbøen i Molde kommune. Når Stortinget følger opp NTP med årlige penger over statsbudsjettet er Vegvesenet klar til å starte anleggsarbeidet i 2023/ 2024, sier prosjektdirektør Ove Nesje i Statens vegvesen, Utbygging. Hele strekningen Ålesund – Molde kan stå ferdig i 2029.

 Strekningen er et av vegprosjektene som Statens vegvesen spilte inn til Samferdselsdepartementet i arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.  Vegvesenet har kuttet NTP-kostnader på vegprosjektene med 134 milliarder kroner.  Det var viktig for å få på plass flere vegprosjekter i transportplanen.

Fram mot byggestart forsetter Vegvesenet planleggingen med ekstra trykk på delen i Ålesund kommune. Nå skal prosjektleder Harald Inge Johnsen bygge opp prosjektorganisasjon og forberede bransjen på flere store og utfordrende oppgaver.

- Vi skal gjennom en prosess med å kvalitetssikre planene gjennom KS2, forberede bompengeproposisjon og gjøre ulike avtaler med andre utbyggere og grunneiere, sier Johnsen. Det skal også gjennomføres betydelige arkeologiske utgravinger.

 Store utfordringer

Han trekker fram overgangen fra Europas lengste og største hengebru, til en av Norges lengste undersjøiske tunneler som den største utfordringen i prosjektet

 - Det er krevende å bygge for 110 km/t på Vestlandet. På Nautneset går vegen rett over i den undersjøiske tunnelen med store bergskjæringer og rampetunneler på et svært trangt område. Det blir krevende, men med flinke folk får vi til dette sammen, sier Johnsen.

 - Hva er det som konkret skal bygges?

- Det er stor andel tunnel på strekningen. Julsundbrua, med totallengde to kilometer er det klart største byggverket. Hengebrua vil få et hovedspenn på 1625 meter og med det bli Europas lengste hengebru. Den vil også bli den første 4-felts hengebrua i Norge, sier Johnsen.

Tautratunnelen

Den 14,5 kilometer lange Tautratunnelen blir like lang som Ryfast, men med større bredde og slakere stigning. Tunnelen bygges med doble tunnelløp og maks stigning på fem prosent. Vegstrekningen Ålesund-Molde blir totalt om lag 75 kilometer.

- I dag er snitthastigheten Ålesund-Molde om lag 40 km/t. Ferjefritt blir reisetiden kuttet fra to til en time, sier Johnsen.

 Trinnvis utbygging

Vegvesenet regulerer strekningen for 4-felts motorveg med fartsgrense 110km/t. Samtidig blir det lagt opp til trinnvis utbygging med utbygging av to og trefelts veg med midtdeler som trinn 1 der trafikkgrunnlaget tilsier dette. Fjordkryssingen bygges uansett som 4-felts veg med en gang.

Det skal slik det vurderes nå bygges ni eller ti kryss. To kryss nord for Romsdalsfjorden, og de øvrige lenger sør.  Selve fjordkryssingen er ferdig planlagt og har lengst byggetid. Hele prosjektet fra Ålesund til Molde forutsettes ferdigstilt samtidig i 2029.

 Ny fastlandsforbindelse

Det er i tillegg et såkalt selvfinansierende fastlandsprosjekt over Kjerringsundet mellom øyene Gossen og Otrøya med til sammen om lag 5000 innbyggere. Dette vil sannsynligvis bli bygget ut som en del av den totale utbygginga.

- Ferdig vil denne vegen kutte reisetiden fra Gossen til Ålesund med over to timer hver veg, sier Johnsen.

 Dette prosjektet er avhengig av E39 sin fjordkryssing for å bli landfast både grunnet vegforbindelse fra Otrøya til fastlandet i begge retninger og store mengder tunnelstein som trengs til fjordkryssinga mellom de to øyene. Det er i tillegg til sjøfyllinger også to store bruer på denne vegstrekninga.

 Vegen på fastlandet

- Hva er status for planleggingen av vegen nord og sør for tunnel og bru?

- Nord for Romsdalsfjorden har det vært en ekstra runde på kommunedelplanen. Denne sendes over til sluttbehandling kommende uke, sier Johnsen.

Vegvesenet fortsetter rett over på reguleringsplan. Denne skal ut på høring til høsten og med endelig vedtak tidlig 2022.

 Ørskogfjellet-Vik

I sør skal det vedtas trase og planprogram våren 2021 på strekningen Ørskogfjellet – Vik. Reguleringsplanen skal ut på høring nå til høsten. Videre sør i Ålesund kommune er det planoppstart for regulering høsten 2022.

 Fullt utbygd tillates fartsgrense på 110km/t. I dag er snitthastigheten på reise Ålesund – Molde om lag 40 km/t inkludert en relativt lang fergestrekning.

Kontakter

Prosjektdirektør Ove Nesje Statens vegvesen, Utbygging Midt: 971 62 355

Prosjektleder Harald Inge Johnsen, E39 Ålesund-Molde: 915 12 885

Bilder

Dette er en del av fagressursene i Statens vegvesen som skal jobbe med ny E39 Ålesund-Molde: Irene Aurdal fagressurs konstruksjon, Jiali Xian fagressurs vegplanlegger,
Harald Johnsen prosjektleder, Arild Gjerde prosjektansatt anleggsgjennomføring
Magnhild Rømyhr prosjektansatt planleggingsleder, Margot Lynum prosjektansatt HMS og
Stig Lillevik fagressurs ingeniørgeolog.
Dette er en del av fagressursene i Statens vegvesen som skal jobbe med ny E39 Ålesund-Molde: Irene Aurdal fagressurs konstruksjon, Jiali Xian fagressurs vegplanlegger, Harald Johnsen prosjektleder, Arild Gjerde prosjektansatt anleggsgjennomføring Magnhild Rømyhr prosjektansatt planleggingsleder, Margot Lynum prosjektansatt HMS og Stig Lillevik fagressurs ingeniørgeolog.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg saker fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom