LO

- Skuffende og feil konklusjon

Del

LO forventer klarsignal til karbonfangst både hos Norcem og Fortum, til tross for anbefaling i ny rapport. - Dette er skuffende. Vi er uenige i konklusjonene i rapporten, og forventer klarsignal til begge aktørene, sier LO-sekretær Are Tomasgard.

En ny rapport anbefaler regjeringen å satse på kun ett fangstanlegg for CO. Rapporten anbefaler Norcem i Brevik framfor Fortum i Oslo.

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet har Atkins og Oslo Economics gjennomført en kvalitetssikring av kostnadsoverslag og styringsunderlag for demonstrasjon av fullskala CO-håndtering.

- En av anbefalingene er at kun ett av fangstanleggene realiseres, og at Norcems fangstanlegg er å foretrekke fremfor Fortum Oslo Varmes gjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo. LO har hele tiden vært tydelig på at begge fangstanleggene må med. Disse representerer ulike punktutslipp og er på hver sin måte unike for en fullskalapilot. LO forventer derfor at begge fangstanleggene får klarsignal til oppstart når investeringsbeslutningen fattes, sier Tomasgard.

CCS (CO-fangst med permanent lagring i geologisk struktur) er et svært viktig tiltak for å kutte CO-utslipp.En CCS-satsing kan også både skape mange nye arbeidsplasser, samt sikre eksisterende jobber.

Klimakur 2030 viser at vi ikke når målene uten CCS. Dersom CCS-prosjektene ikke realiseres, så må andre sektorer ta ytterligere kutt på allerede svært ambisiøse planer. Avfallsforbrenningsanlegg har store punktutslipp av CO, og LO har lenge påpekt behovet for CCS for avfallsforbrenningsanlegg. Etableringen av et fangstanlegg på Klemetsrud er også et særlig viktig element i Oslos klimaplan.

Ved FOVs anlegg på Klemetsrud fanger de en stor andel biologisk CO2, noe som gir en stor ekstra klimaeffekt. Dette er ikke hensyntatt i kvalitetssikringen.

Kontakter

Om LO

LO
LO
Torggata 12
0181 Oslo

23 06 10 00http://www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største arbeidstakerorganisasjon. Over 970 000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO.

Følg pressemeldinger fra LO

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra LO på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra LO

Holship-saken: Streikeretten og organisasjonsretten går foran økonomiske rettigheter10.6.2021 11:40:38 CEST | Pressemelding

Menneskerettsdomstolen (EMD) slår fast at streikeretten og de fire frihetene ikke er likeverdige rettigheter. Avgjørelsen er en instruks overfor nasjonale domstoler om hvordan de skal vurdere inngrep i organisasjonsretten. Menneskerettsdomstolen slår, i motsetning til Høyesterett, fast at økonomiske friheter i seg selv ikke kan begrunne inngrep i organisasjonsretten. Dette er en viktig avgjørelse for hele den europeiske fagbevegelsen, sier lederen for LOs juridiske avdeling, Atle Sønsteli Johansen.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom