SMB Norge

- Senterpartiets forslag er et distriktsfiendtlig gufs fra fortiden

Del

Bedriftsforbundet er svært kritiske til Senterpartiets representantforslag om å gjeninnføre havnearbeidernes fortrinnsrett og stiller seg undrende til om partiet virkelig har forstått den negative effekten dette vil kunne ha for næringslivet ute i Distrikts-Norge.

Bedriftsforbundets administrerende direktør Olaf Thommesen (foto: bedriftsforbundet)
Bedriftsforbundets administrerende direktør Olaf Thommesen (foto: bedriftsforbundet)

- Forslaget om å gjeninnføre havnearbeidernes fortrinnsrett er et gufs fra en fortid som ingen i norsk næringsliv ønsker å vende tilbake til. Det vil være som å snuble baklengs inn i fremtiden om Senterpartiet får gjennomslag for dette, konstaterer Bedriftsforbundets Olaf Thommessen.

Fordyrende monopol

Bedriftsforbundet mener forslaget legger opp til å svekke konkurransevilkårene ved norske havner. I realiteten vil man gjeninnføre monopollignende tilstander som ifølge beregninger fra Oslo Container Service førte til 35 prosent høyere kostnader på lossing og lasting ved norske havner.

Dette går spesielt ut over næringslivet i distriktene, hvor manglende togforbindelser og et dårlig veinett fører til begrensede alternativer for transport av varer.   

Parlamentarisk problem

Mandag formiddag kom Bedriftsforbundet med sitt innspill til Senterpartiets forslag i forbindelse med en høring om saken i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

- Senterpartiets forslag legger opp til å overprøve Høyesteretts dom i Holship-saken fra 2016, noe vi i utgangspunktet mener er et parlamentarisk problem. I tillegg risikerer man å devaluere den norske modellen med trepartssamarbeid, hvor partene allerede har blitt enige om en løsning som innebærer at fortrinnsretten er ute av tariffavtalene, sier Thommessen.

Vokser

Bedriftsforbundet er i vekst og har per i dag rundt 4.200 medlemsbedrifter over hele landet. Totalt sysselsetter forbundets medlemmer godt over 25.000 ansatte. Stadig flere har fått øynene opp for at Bedriftsforbundet er den eneste organisasjonen i Norge som kun representerer de små og mellomstore bedriftenes interesser.

Bedriftsforbundets høringsnotat ligger som vedlegg til denne pressemeldingen

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bedriftsforbundets administrerende direktør Olaf Thommesen (foto: bedriftsforbundet)
Bedriftsforbundets administrerende direktør Olaf Thommesen (foto: bedriftsforbundet)
Last ned bilde

Dokumenter

Om SMB Norge

SMB Norge
SMB Norge
Rådhusgata 5B
0151 Oslo

23 35 70 10http://www.dinbedrift.no

SMB Norge har ca. 5 000 medlemmer over hele landet. Våre medlemsbedrifter spenner over de fleste bransjer, hvor bygg/anlegg, varehandel, industri og faglig-teknisk tjenesteyting utgjør de største. Flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter, og ca. halvparten har inntil fem ansatte. Bedriftene sysselsetter i overkant av 25 000 arbeidsplasser. Vi får stadig nye medlemmer og det styrker vår gjennomslagskraft overfor politikerne.

Følg saker fra SMB Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SMB Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra SMB Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom